Bert Jan Urban

Fractievertegenwoordiger

Woordvoerder voor:

Commissie samenleving

Woont in wijk

Ypenburg en Hoornwijck (Leidschenveen-Ypenburg)

Een stem voor mij is een stem voor...

iemand die van Den Haag houdt, en graag wil dat de stad er goed bij ligt en zo beter tot zijn recht komt: van een hobbelig wegdek, rommel op straat en te weinig bomen, naar een stad waar bewoners en bedrijven zich thuis voelen.

Het is tijd voor inhalen, versterken en intensiveren.

- Inhalen: sneller wegwerken achterstallig onderhoud.

- Versterken: mooie, herkenbare buitenruimte, uitbreiding groen en meer straatnaambordjes.

- Intensiveren: meer prullenbakken, handhaving en flexibeler inspelen op actuele knelpunten (bv. controle op het strand op warme dagen; sneeuwvrij maken fietspaden).

Linkedin

http://www.linkedin.com/in/bjurban

Kerkelijke gemeente

Havenkerk (www.dehavenkerk.nl) , kerk-zijn in de Schilderswijk

Persoonlijke drijfveer / motto

Recht doen! Ruimte voor verschillende talenten. Helpen van de zwakkere.

Ook nog lid van / doe vrijwilligerswerk voor

Landelijke belangenvereniging gehandicapten

Hobby's

Steden bezoeken

Bereikbaar

bertjan.urban @ denhaag.nl (zonder spaties)