Bestuur

ChristenUnie Den Haag is een kiesvereniging met ruim 250 leden. Ongeveer eens in de twee maanden is er een ledenvergadering of netwerkavond waar we elkaar ontmoeten en inspireren. De dagelijkse gang van zaken wordt geregeld door het bestuur. Door op de foto's te klikken komt u meer over hen te weten. Ook vindt u dan in de rechterkolom netwerk- en profielsites van hen.

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

 

Els Douma

Voorzitter

Marije Blok

Secretaris

Bas de Ruijter

Penningmeester

Erik Kemink

Strategie