Eén jaar fractievertegenwoordiger

Naast raadslid Pieter Grinwis, zijn fractievertegenwoordigers Anil Kumar en Bert Jan Urban woordvoerder voor ChristenUnie/SGP in de raadscommissies. Met één seizoen achter de rug, vertelt Bert Jan over zijn eerste ervaringen:

“Toen ik mijn werk in de Commissie Samenleving begon, heb ik me kritisch afgevraagd: wat is onze meerwaarde als eenmansfractie in een raad met 15 fracties? Gaat mijn inbreng op in het niets, nadat ik beleefd ben aangehoord? Al snel bleek: niets is minder waar! Met een constructief-kritische houding leidt onze inbreng regelmatig tot concrete toezeggingen.

In de sociale portefeuille was het direct aan de bak voor mij. De gemeente heeft er in 2015 veel taken op het gebied van zorg en jeugdhulp bij gekregen. Als ChristenUnie/SGP vroegen we aandacht voor eigen inbreng en keuzevrijheid van zorgbehoevenden, met als doel dat zij zorg krijgen die past bij hun persoonlijke medische en sociale situatie en hun cultuur/identiteit. We bereikten dat de voorwaarden voor het persoonsgebonden budget beter zijn verankerd in de verordeningen. Ook vroegen we met succes aandacht voor zorgaanbieders die veel cliënten  met een zware zorgvraag hebben. Verder werd de gemeentelijke website na vragen van onze kant verbeterd, zodat mensen beter de weg kunnen vinden in de zorg. Tot slot kondigde de wethouder op ons verzoek aan dat de gemeente met kerken en zorginstellingen verkent hoe de onderlinge samenwerking beter kan.

Ook waar onze inbreng niet direct tot concrete wijzigingen leidt, is het goed stenen in de vijver van het democratische debat te gooien. Den Haag is een diverse stad, waar mensen soms vergeten dat er ook christenen wonen. Een diverse stad, waar liberale partijen soms denken dat hun ‘verlichte’ opvattingen de enige juiste zijn. Het is dan heerlijk om te prikkelen, aan de kaak te stellen en te relativeren. Bijvoorbeeld als in het emancipatiebeleid de iedereen-gelijk-gedachte tot in het absurde wordt doorgetrokken.

Ook búiten de raad geeft het feit dat wij ín de raad zitten mooie kansen! Zo was ik op Bevrijdingsdag gastpresentator bij Den Haag FM. Ik kreeg alle tijd om te vertellen over mijn strijd voor goede begeleiding en dagbesteding zodat mensen langer thuis kunnen wonen. Van mijn passie voor de stad verschoof het gesprek naar mijn grote passie, het geloof dat mij drijft om de mensen in de stad tot hun recht te laten komen. Ik kon in dat kader ook vertellen over de Havenkerk, de missionaire gemeente in de Schilderswijk waar ik lid van ben. Het is genieten om zo te mogen bijdragen aan een christelijk geluid in deze stad!”