Interview met onze nummer 7 Jony Yuen

7 jonydonderdag 22 februari 2018

中文翻译如下

Dit is Jony Yan Yan Yuen, de nummer 7 van onze kandidatenlijst. Omdat het afgelopen weekend Chinees Nieuwjaar werd gevierd en Jony de hoogstgeplaatste kandidaat van Chinese afkomst is bij de komende verkiezingen stelden wij haar vijf vragen!

1. Wie ben je?

"Ik ben Jony Yuen, geboren in Hong Kong en woon al veertig jaar in Nederland. Ik heb één zoon en twee dochters en ben getrouwd, met mijn gezin wonen we in Laak. Samen met mijn man ben ik pastor bij OneLove Church in het centrum van Den Haag. Verder ben ik tolk en vertaalster, geef ik Nederlandse taalles en begeleid ik het koor van onze kerk."

2. Wat vind je de mooiste plek van Den Haag?

"De Centrale Bibliotheek aan het Spui. Ik houd van boeken en van taal en kom daar dan ook heel erg graag. Het is belangrijk dat nieuwkomers snel Nederlands kunnen leren om zo volop mee te kunnen doen in onze stad."

3. Waarom ben je kandidaat voor de ChristenUnie/SGP Den Haag?

"Nederland en Den Haag hebben mij ontzettend veel gebracht: een fijne omgeving om in te wonen, vriendschappen en goed onderwijs, daar ben ik erg dankbaar voor. Ik wil daarom graag iets teruggeven aan deze stad. Ik vind het belangrijk om een stem te geven aan mijn geloof en om een stem te geven aan de Chinese gemeenschap in Den Haag. Ik hoop een brug te kunnen slaan tussen mijn gemeenschap en de overheid."

4. Wat zou je graag willen verbeteren in Den Haag?

"Ik zou graag zien dat iedereen in Den Haag Nederlands kan leren en dat gemeenschappen in vrede samen kunnen leven. Ook vind ik het belangrijk om wat te doen aan de afvalproblematiek in mijn wijk en de parkeerproblemen in het centrum."

5. Tot slot, afgelopen weekend vierden we Chinees Nieuwjaar. Wat is jouw wens voor het komende jaar?

"Mijn wens is dat iedereen veilig, gezond, gelukkig en in vrede met elkaar kan samenleven in Den Haag."

這是袁欣欣,她是我們政黨的市議員參選第7號候選人。由於過去週六在海牙市政廳舉行新春慶祝活動,也因為袁欣欣在今次選舉中,是所有候選人名單排位最高的華人,我們用五個問題訪問她!

1. 請問您可以簡單自我介紹嗎?

我是袁欣欣,出生於香港,在荷蘭居住了40年,我有一個兒子、兩個女兒,我和我先生及孩子住在LAAK區域。我先生和我是同心教會的牧師傳道,我是政府認可翻譯,荷蘭語老師,合唱團指揮。 

2. 您覺得海牙哪個地方最漂亮? 

"Spui 的中央圖書館,我很喜歡看書及研究語言,我也經常去海牙圖書館。我認為新移民學習荷蘭語非常重要,懂得荷語才能更快地融入當地社會“。

3. 您為什麼成為基督徒聯盟黨/國家改革黨的候選人? 

"荷蘭和海牙令我得益不少: 給我一個很好的居住環境,讓我建立很多友誼,讓我獲得良好的教育,我為此非常感恩,所以我想為我的城市作出貢獻,回報我的城市。我想為我的信仰發出聲音,為海牙的華人發出聲音。我希望成為荷蘭華人與荷蘭政府溝通的橋樑 。

4. 您想在海牙有什麼改善? 

"我希望所有海牙居民有機會就讀荷蘭語,希望所有民族和平共處。我特別希望解決我住區域的街道垃圾問題及市區的停車問題。

5. 最後,過去週六海牙慶祝中國新年,您對今年的願望是什麼? 

"我的願望是:所有人在海牙能安全,健康,開心,愉快和平共處。 "

« Terug

Reacties op 'Interview met onze nummer 7 Jony Yuen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.