Eerste reactie ChristenUnie/SGP op dossier vreugdevuren

scheveningen-vreugdevuur.pngdonderdag 14 februari 2019

De Haagse ChristenUnie/SGP-fractie is verbijsterd over grote delen van het dossier over de vreugdevuren. Pieter Grinwis: “Het is goed dat alles nu op straat ligt, maar het geeft wel een ontluisterend beeld. Overduidelijk blijkt bijvoorbeeld dat de burgemeester inderdaad achter de feiten aan heeft gehold wat betreft het onderzoek. Hoewel door een deel van de Driehoek die eerste januari van dit jaar een extern onafhankelijk onderzoek geadviseerd werd vanwege voor de hand liggende te verwachten kritiek over het keuren van het eigen vlees, weigerde de burgemeester naar deze logische raad te luisteren, stak ze de kop in de wind en beval een intern onderzoek. Pas later, na externe kritiek, ging de burgemeester via een hink-stap-sprong van eigen onderzoek, via de IFV naar de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. Tegen die achtergrond is deze uitspraak van de burgemeester tijdens het commissiedebat op 16 januari extra brisant: “Dat in brief van 1 januari bedoeld is dat de directeur Veiligheid louter de opdracht kreeg met een opzet te komen voor een onderzoek. Het kan niet zo zijn dat je ambtenaren vraagt om bestuurlijk handelen te evalueren.” Het moge duidelijk zijn dat dit niet allebei waar kan zijn. De burgemeester heeft kortom aardig staan jokkebrokken in de raad.”

Daarnaast verbaast de fractie zich over het besluit van de burgemeester om de vuren toch aan te steken. Pieter Grinwis: “Hoewel in het eerder gepubliceerde convenant voor de jaarwisseling van 2016/2017 wel staat dat weersverwachting en -omstandigheden een rol spelen voor wat betreft de veiligheid, lees ik nergens in het feitenrelaas dat dit meegenomen is in de afweging met betrekking tot het wel of niet aansteken van de vuurstapels. Dit doet wel de vraag rijzen hoeveel zeggingskracht het convenant tijdens de laatste jaarwisseling nou echt had. Ik ben dan ook heel benieuwd welke conclusies de Onderzoeksraad voor de Veiligheid met in achtneming van dit enorme dossier gaat trekken. Duidelijk is in ieder geval dat met openbaarmaking van alle stukken de politieke vonkenregen nog lang niet is gestopt.”

Grinwis vervolgt: “Triest om in de verslagen te lezen dat er tussen de bouwers onderling bedreigingen zijn geweest, maar vooral dat deze bedreigingen er ook zijn geweest richting medewerkers van de gemeente. Juist deze mensen moeten in het heetst van de strijd in staat zijn zorg te kunnen dragen voor de veiligheid. Intimidatie en bedreigingen kunnen dan écht niet.”

« Terug