Home

ChristenUnie/SGP wil zo snel mogelijk uitbreiding van Haagse Pandbrigade

Pandbrigade20/02/2020 Fractievoorzitter Pieter Grinwis: “Onze stad groeit en we kampen met woningnood. Om de leefbaarheid en veiligheid in onze Haagse wijken te beschermen, is de Haagse Pandbrigade van levensbelang. Onlangs ontdekten deze mensen bijvoorbeeld de bizarre huurprijs van €2400 voor een woning van 86m2. Dat is toch ongehoord?! Deze en andere misstanden als overbewoning, hennepkwekerijen en illegale gokpaleizen moeten hard worden aangepakt. Daarvoor hebben we zo snel mogelijk extra pandbrigadiers nodig.” lees verder

Bijdrage Pieter Grinwis bij de begroting 2020-2023

Pieter Grinwis20/02/2020 Voorzitter. Er is iets geks met deze begroting aan de hand. Een discrepantie tussen hoe omgegaan wordt met de nood in de zorg en de nood in onze volkshuisvesting. Laat ik dat illustreren met twee ... lees verder

Inspiratienota 100% toegankelijk Den Haag

Overhandiging inspiratienota Toegankelijkheid20/02/2020 Vanmiddag heeft fractievertegenwoordiger Judith Klokkenburg, samen met het CDA, D66, PvdA, GroenLinks, NIDA, HSP en de Partij voor de Dieren, de inspiratienota '100% toegankelijk Den Haag' gepresenteerd. Samen met de minister van Gehandicaptenzaken Rick Brink overhandigden zij de nota aan het college. lees verder

Den Haag moet staatloze burgers helpen

staatlozen12/02/2020 De Haagse partijen NIDA, ChristenUnie/SGP, GroenLinks en PvdA komen vandaag met een initiatiefvoorstel om op te komen voor de rechten van staatlozen in Den Haag. Sommige staatlozen staan ten onrechte geregistreerd bij de gemeente als ‘nationaliteit onbekend’, waardoor ze niet in aanmerking komen voor de rechten die ze volgens de Staatloosheidsverdragen hebben, zoals reizen, trouwen en naturaliseren. De gemeente moet met een proactieve aanpak deze groep tegemoet komen, vinden de partijen. lees verder

Eerste reactie ChristenUnie/SGP op Haagse begroting 2020-2023 - Zorgen over zorgbezuinigingen niet weggenomen

Pieter Grinwis30/01/2020 Zojuist presenteerde het stadsbestuur de herziene Haagse begroting voor de komende vier jaar. “Terecht en goed om te zien dat er extra mensen worden ingezet voor het bestrijden van criminele activiteiten in onze stad. Hiermee kunnen we schimmige en ondermijnende praktijken in onze stad eindelijk serieus aanpakken, zoals het witwassen van geld via vastgoed.” Maar de keuzes in de begroting stellen helaas nog niet altijd gerust. Grinwis: “De coalitie bezuinigt dit jaar €20 miljoen op zorg en jeugd, alsof het niks is. Bovendien, dit jaar is al een maand onderweg! Ik houd mijn hart vast voor de gevolgen van de bezuinigingen voor de mensen in onze stad die zorg nodig hebben.” lees verder