Home

Haal klimaattop naar Den Haag

Koen van Haeften16/10/2018 De ChristenUnie/SGP wil dat het stadsbestuur zich inspant om de wereldwijde klimaattop van 2020 naar Den Haag te halen. Vandaag maakte minister van Nieuwenhuizen bekend dat Nederland over twee ... lees verder

Haal Troonrede naar de Grote Kerk

grote kerk11/10/2018 De ChristenUnie/SGP wil dat de gemeente zich inspant om de Grote Kerk in goede staat te houden. Afgelopen weekend werd bekend dat de Stichting Grote Kerk (SGK), die verantwoordelijk is voor de ... lees verder

Maak werk van werkende arme - ChristenUnie/SGP wil meer aandacht voor vergeten armoede

Hout bewerken03/10/2018 Vandaag bleek uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau dat maar liefst 4,6% van alle werkenden niet van hun salaris kan rondkomen. In Den Haag ligt dat percentage zelfs bijna twee keer zo hoog. Daarmee hoort Den Haag in het trieste rijtje koplopers in ons land met relatief de meeste werkende armen. Al langere tijd vraagt de Haagse ChristenUnie/SGP aandacht voor deze werkende armen en opnieuw vraagt de fractie aandacht voor deze mensen door vragen aan het gemeentebestuur te stellen. Pieter Grinwis: “Dit is echt vergeten armoede in onze wijken. Het gaat om mensen die werk hebben, maar iedere maand weer de eindjes aan elkaar moeten knopen. Onze ruimhartige armoedehulp is er ook voor hen. Alleen veel mensen weten dit niet. Nu blijkt dat er steeds meer werkende armen zijn, vraag ik het college zich extra in te spannen om deze mensen te bereiken.” lees verder

ChristenUnie/SGP: “Breng omvang Haagse mensenhandel in kaart” - Den Haag moet strijd tegen moderne slavernij opvoeren

Mensenhandel28/09/2018 In Nederland zijn er jaarlijks volgens voorzichtige schattingen 6.250 mensen slachtoffer van mensenhandel, zo meldde CoMensha afgelopen weekend. Het aantal daadwerkelijke slachtoffers ligt ... lees verder

Noodklok peuterscholen klinkt luid - ChristenUnie/SGP: kinderen met taalachterstand mijden peuterschool

vve27/09/2018 Veel peuters die een taalachterstand hebben en daarmee in aanmerking komen voor 4 dagdelen (bijna) gratis peuteropvang, blijken - sinds de invoering van nieuwe regels dit jaar - de peuterscholen te mijden. Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) luidt voor hen de noodklok in een door haar aangevraagd debat over deze samenvoeging van peuterspeelzalen en kinderopvang. Klokkenburg: “Deze samenvoeging was er onder andere op gericht dat meer kinderen met een taalachterstand naar de peuterscholen zouden komen. In de praktijk blijkt dit niet uit te komen en zijn er in kwetsbare wijken zoals Transvaal juist lokalen gesloten, omdat er te weinig aanmeldingen waren. Kortom, op de landelijke tekentafel leek deze samenvoeging voor beleidsmakers misschien prima te werken, maar in de lokale grootstedelijke praktijk gaat het helemaal mis. Het college moet daarom snel actie ondernemen.” lees verder