Home

Bijdrage Pieter Grinwis – Programmarekening 2019 en Voorjaarsnota 2020

Pieter Grinwis30/06/2020 Voorzitter, om te beginnen: dank aan burgemeester ‘en uw vraag’ Remkes - ik ga hem missen als heerlijk onafhankelijke voorzitter. En dank ook aan onze wethouders, ambtenaren, gemeentelijke ... lees verder

Scheveningen is voor mensen, niet voor herriemotoren

motoren scheveningen.jpg09/06/2020 Scheveningers trekken aan de bel. De bewoners zijn de herriemotoren en wegmisbruikers meer dan zat en roepen met een petitie de gemeente op om actie te ondernemen. Ook elders in de stad klinkt gemor. De ChristenUnie/SGP en de Haagse D66 hebben vorig jaar een actieplan tegen geluidsoverlast en snelheidsovertredingen op Scheveningen ingediend om zo de gemeente tot actie aan te sporen. Nu de overlast niet lijkt af te nemen, vragen deze partijen om opheldering bij het college. lees verder

ChristenUnie/SGP wijzigt succesvol doel economische visie: bloei in plaats van groei

Pieter Grinwis04/06/2020 In de raadsvergadering van 3 juni heeft de ChristenUnie/SGP met een minimale wijziging van slechts 2 letters een christelijk-sociale draai gegeven aan de nieuwe Haagse economische visie: waar het college inzette op ‘brede economische groei’, maakte Pieter Grinwis er, geruggesteund door een nipte raadsmeerderheid, ‘brede economische bloei’ van. Grinwis: “Het is misschien subtiel, maar wel betekenisvol. Economie draait niet om geld of groei, maar om relaties en bloei. Economisch beleid behoort in dienst te staan van het goede leven.” lees verder

ChristenUnie/SGP luidt de noodklok: sol niet langer met daklozen

Pieter Grinwis04/06/2020 Fractievoorzitter Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) maakt zich grote zorgen over het geschuif en gesol met daklozen door het Haagse stadsbestuur, evenals het Leger des Heils, dat een brandbrief aan het college schreef. “Dat er hoteleigenaren waren die hun hotel tijdelijk beschikbaar stelden voor daklozen in de coronacrisis, vond ik prachtig. Dat het college in de tussentijd geen betere oplossing voor de opvang, begeleiding en huisvesting van deze mensen heeft gevonden, vind ik teleurstellend. Ik mis doortastendheid en daadkracht, die je bijvoorbeeld wel ziet in Utrecht, waar verantwoordelijk wethouder Van Ooijen er net zo lang aan trekt en sleurt, tot het probleem wordt opgelost. Hopelijk helpt de overkomst van de nu nog Utrechtse burgemeester Van Zanen naar Den Haag een handje. Iets meer peper en politieke wil om voor fatsoenlijke huisvesting en begeleiding voor daklozen te zorgen is namelijk dringend nodig.” Om zijn zorgen kracht bij te zetten stelde Grinwis een serie stevige schriftelijke vragen aan het Haagse college van burgemeester en wethouders. lees verder

Jan van Zanen voorgedragen als burgemeester Den Haag

Pieter Grinwis28/05/2020 Ik feliciteer de heer Van Zanen van harte namens de ChristenUnie/SGP-fractie met het burgemeesterschap van ons mooie Den Haag. Na een goede beraadslaging, waarbij minder gelachen werd dan ... lees verder