Home

Meld je aan voor een plek op de kandidatenlijst van de ChristenUnie/SGP

cu-sgp-vierkant17/09/2021 Op 16 maart 2022 zullen er weer gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. De ChristenUnie zal meedoen aan de verkiezingen in Den Haag en in Leidschendam-Voorburg.
In de afgelopen jaren heeft de ChristenUnie in beide gemeenten een betekenisvolle bijdrage geleverd aan de lokale politiek en dat willen we de komende vier jaar weer doen. We zijn daarom op zoek naar potentiële raadsleden, fractievertegenwoordigers (Den Haag) en raadscommissieleden (Leidschendam-Voorburg). Maar ook zoeken we enthousiaste mensen die niet zozeer een concrete functie in het stadhuis ambiëren, maar wel graag een bijdrage willen leveren, bijvoorbeeld door de contacten met de brede achterban van de ChristenUnie te onderhouden of door simpelweg betrokkenheid te tonen met een plek op de lijst. Wij hopen zo tot een brede vertegenwoordiging van sociaal betrokken christenen te komen! lees verder

Bijdrage Judith Klokkenburg Algemene Politieke Beschouwingen 2021

Judith Klokkenburg16/09/2021 Vz, het is bijna 2 jaar geleden dat dit college het coalitieakkoord “Samen voor de stad” presenteerde. Veel plannen om de stad vooruit te helpen, om inwoners te faciliteren en zo nodig te helpen. Vandaag zou ik willen terugblikken op de realisatie van die plannen, maar vz, de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat ingewikkeld is. Want wie had kunnen bevroeden dat nog geen 3 maanden na de installatie van dit college een pandemie zou uitbreken? Een pandemie die de wereld plat legde, ons land, onze stad, ja zelfs onze lokale democratie. lees verder

Reactie op programmabegroting 2022-2025: Stadsbestuur schuift problemen op bordje nieuw college

Judith Klokkenburg09/09/2021 Raadslid Judith Klokkenburg maakt zich zorgen over de uitgavendrift van dit college die tentoongespreid wordt in de vandaag gepresenteerde begroting 2022-2025: “De gemeente Den Haag staat er financieel slecht voor. We hebben te maken met grote tekorten en de reserves raken uitgeput. Het college komt met een noodgreep van €12 miljoen uit de spaarpot en schuift een structureel tekort van bijna €20 miljoen door op het bordje van een nieuw college. En dat terwijl het stadsbestuur erkent dat er in de toekomst nog veel grotere tekorten dreigen. Het betekent simpelweg dat we niet klaar zijn voor de grote uitdagingen van de komende jaren: de energietransitie, voldoende nieuwe woningen, goede en betaalbare jeugdzorg en de zorg voor de meest kwetsbaren die door corona extra hard zijn geraakt. Tegenvallers kunnen we niet opvangen in de toekomst: de rek is eruit.’’ lees verder

Judith Klokkenburg voorgedragen als eerste vrouwelijke lijsttrekker ChristenUnie/SGP Den Haag

Judith Klokkenburg07/09/2021 De besturen van de Haagse ChristenUnie en de SGP dragen huidig fractievoorzitter Judith Klokkenburg (36) voor als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Judith was de afgelopen 7 jaar beleidsmedewerker van de fractie, 3 jaar fractievertegenwoordiger en sinds april 2021 raadslid. Zij is getrouwd met Leendert en moeder van twee zoons en twee dochters. In het najaar zullen de leden naar verwachting met de voordracht instemmen. lees verder

Stadsbestuur, zet in op het voorkomen van vechtscheidingen

Judith Klokkenburg14/07/2021 In het debat over de programmarekening roept de ChristenUnie/SGP het college op meer te investeren in het voorkomen van (v)echtscheidingen. Naast het persoonlijk leed voor ouders en kinderen dat gepaard gaat met een (v)echtscheiding, zijn de maatschappelijke kosten voor de gemeente gemiddeld €18 miljoen in totaal per jaar. De fractie pleit daarom voor betere begeleiding voor aanstaande ouders. Judith Klokkenburg: “Eigenlijk is het gek dat je, naast de lichamelijke zorg, zo weinig begeleiding krijgt om je als stel psychisch voor te bereiden op de komst van je kind. Het zou goed zijn als verloskundigen, huisartsen, kraamzorg laagdrempelig hulp kunnen bieden bij de transitie naar het ouderschap. Ik heb de wethouder gevraagd hier een actieplan voor op te stellen.” lees verder