Home

Bijdrage ChristenUnie/SGP aan debat over coalitieakkoord 2019-2022

Pieter Grinwis19/12/2019 Lees hier de bijdrage van Pieter Grinwis aan het debat over het coalitieakkoord op 19 december 2019. lees verder

ChristenUnie/SGP: “De woorden zijn mooi, nu tijd voor de daden” - Reactie ChristenUnie/SGP op coalitieakkoord “Samen voor de stad”

Pieter Grinwis09/12/2019 “Het is meer dan jammer dat er een nieuw coalitieakkoord voor Den Haag nodig was, maar het is goed dat VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA tot een akkoord gekomen zijn en dat vandaag hebben gepresenteerd. Dat is een felicitatie waard”, vindt fractievoorzitter Pieter Grinwis. “Samen voor de stad, een prachtige titel, waarvan ik hoop dat ze die ten volle waar gaan maken. Dit vernieuwde stadsbestuur zal vanaf dag één namelijk alle zeilen moeten bijzetten om de verhitte gemoederen in grote delen van de stad tot bedaren te brengen. Daarbij zal het college meer tact aan de dag moeten leggen, dan in de afgelopen weken is gebeurd in relatie tot de vreugdevuren. Meer dan ooit hebben we behoefte aan een stadsbestuur dat verbinding weet te brengen tussen zand en veen, aan een stadsbestuur dat er voor iedereen is. Dat zal een forse opgave zijn voor deze coalitie, die haar electorale basis toch vooral heeft op ’t zand.” lees verder

Bijdrage ChristenUnie/SGP aan debat over vreugdevuren

scheveningen-vreugdevuur.png28/11/2019 Lees hier de bijdrage van Pieter Grinwis aan het debat over de Vreugdevuren op 28 november 2019. lees verder

Hou de wijken leefbaar, leg kamerbewoning aan banden - ChristenUnie/SGP, GroenLinks en Hart voor Den Haag presenteren initiatiefvoorstel

vreeswijkstraat.jpg25/11/2019 In steeds meer Haagse woonwijken neemt verkamering toe. Woningen worden steeds vaker omgezet in los verhuurbare kamers met allerlei leefbaarheidsproblemen tot gevolg. Onze mailboxen stromen vol met klachten uit bijvoorbeeld Leyenburg en Rivierenbuurt: overbewoning, geluidsoverlast en steeds meer (wees)fietsen op smalle stoepen. ChristenUnie/SGP, GroenLinks en Hart voor Den Haag/Groep de Mos trekken een streep en dienen een initiatiefvoorstel in om de overlast van te veel kamerverhuur te beperken en daarmee de leefbaarheid in Haagse woonwijken te beschermen. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP): “Al meer dan een jaar dringen we aan op aanscherping van het kamerbewoningsbeleid, maar de wethouder blijft het voor zich uitschuiven. Ondertussen gaat de verkamering van onze stad gewoon door en nemen leefbaarheidsproblemen hand over hand toe. Wij van GroenLinks, Hart voor Den Haag en ChristenUnie/SGP vinden dat dit groeiende probleem nu aangepakt moet worden. En daarom komen wij vandaag met een aantal stevige voorstellen om verkamering aan banden te leggen.” lees verder

Reactie ChristenUnie/SGP op verkoop Eneco aan Mitsubishi-consortium

Pieter Grinwis25/11/2019 Vanochtend is bekend geworden dat Mitsubishi Corporation en Chubu Electric Power Co. Inc. de beoogd koper is voor Eneco, en daarvoor 4,1 miljard euro gaat betalen. Pieter Grinwis: “Het blijft een ... lees verder