Home

ChristenUnie/SGP blij met plannen Zuidwest

moerwijk.jpg23/05/2019 “Het doet me goed om te lezen dat het college naar de hartenkreet van deze wijken heeft geluisterd en onze mening deelt dat het aanpakken van de problemen in Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust niet langer op zich kan laten wachten”, aldus fractievoorzitter Pieter Grinwis. “Mijn fractie heeft de afgelopen jaren meerdere malen aan de bel getrokken en het college opgeroepen tot actie. Deze wijken zijn de afgelopen jaren verwaarloosd, zijn zwaar overbelast, met een overconcentratie aan armoede, werkloosheid en andere problematiek. De balans in deze wijken is zoek, de kloof tussen veen en zand te groot. Begin vorig jaar zei ik al dat het meer ‘overleven’ dan ‘samenleven’ was in deze wijk. Ik hoop dat deze plannen het begin van een nieuw en mooier hoofdstuk betekenen voor deze wijken.” lees verder

Bijdrage ChristenUnie/SGP aan debat Kadernota Duurzaamheid

Pieter Grinwis16/05/2019 Hieronder leest u de bijdrage van Pieter Grinwis aan het debat over de Kadernota Duurzaamheid. lees verder

ChristenUnie/SGP verontwaardigd over extra nachtvergunningen horeca - Pieter Grinwis: ‘Een pilot van tien jaar is geen pilot’

horeca.jpg16/05/2019 Als het aan het college ligt, mogen vijf grootschalige horecazaken buiten de uitgaanskernen binnenkort tot zes uur ‘s ochtends openblijven. “Onbegrijpelijk”, vindt ChristenUnie/SGP-fractievoorzitter Pieter Grinwis. “De collega’s van Groep de Mos blijven maar roepen dat er meer reuring moet komen, en ze zijn niet de enige. Of bewoners daar blij van worden, lijkt ze weinig te kunnen schelen.” lees verder

ChristenUnie/SGP luidt de noodklok voor peuterscholen

Telraam_Kralen.JPG23/04/2019 Te weinig gekwalificeerd (inval)personeel, te strenge handhaving en financiële onhoudbaarheid. Het zijn de zorgen waar peuterscholen mee te kampen hebben sinds zij wettelijk onder de kinderopvang vallen. Dit moest ervoor zorgen dat kinderen met een taalachterstand zoveel mogelijk voorschoolse educatie zouden ontvangen, maar dit doel wordt totaal niet bereikt. Sterker, de gemeente verwachtte in 2018 dat 76% van de “doelgroepkinderen” deel zou nemen aan voorschoolse educatie. In werkelijkheid blijkt dit met 59% fors minder. Fractievoorzitter Pieter Grinwis luidt de noodklok: “Het is belangrijk dat jonge kinderen die een taalachterstand hebben naar de peuterschool kunnen. Maar door grote regeldruk, een tekort aan gekwalificeerd personeel én een te strenge handhaving, staat dat onder grote druk. Soms worden hele peuterklassen nu naar huis gestuurd, en dat is natuurlijk juist wat we níet willen.” lees verder

Reactie ChristenUnie/SGP op jaarrekening: “Het college moet aan de bak”

Pieter Grinwis16/04/2019 De vandaag door Den Haag gepresenteerde jaarrekening over 2018 toont forse tekorten op jeugd en WMO. Zorgwekkend, vindt fractievoorzitter Pieter Grinwis. “Het tekort van zestien miljoen euro op WMO-voorzieningen is echt groot. Zeker als je bedenkt dat het college in het halfjaarbericht een tekort verwachtte van 5,6 miljoen euro. En bij jeugdzorg zien we in iets mindere mate een vergelijkbaar beeld met een tekort van uiteindelijk ruim 8 miljoen euro versus een eerder verwacht tekort van 5,7 miljoen euro. Duidelijk is dat, nu de gedecentraliseerde taken voor jeugdzorg en WMO helemaal uitgekristalliseerd zijn, er structureel te weinig geld beschikbaar is voor deze cruciale gemeentelijke taken. Dat beeld zien we overal in ons land. Hoog tijd dat het college luid op de deur bonst bij het kabinet.” lees verder