Home

Onderzoeksmotie ineens keiharde vergunningseis voor vreugdevuren - ChristenUnie/SGP verbijsterd over hoe aansprakelijkheidsverzekeringswens gemeenteraad een eis werd

scheveningen-vreugdevuur.png14/11/2019 Fractievoorzitter Pieter Grinwis: “Het college heeft van een onderzoeksmotie een keiharde eis gemaakt om een vergunning al of niet te verlenen. Daarmee gaat het college een stuk verder dan de raadsuitspraak op 17 oktober. Toen stemde de raad namelijk in met een onderzoek naar de mogelijkheid van het opnemen van de aansprakelijkheid als vergunningsvoorwaarde. Door dit nu ineens als harde vergunningsvoorwaarde op te nemen, slaat het college, nog meer dan degenen die de motie in hebben gediend (GroenLinks, VVD, D66 en Partij voor de Dieren) onze in die raadsvergadering gegeven waarschuwing in de wind. Toen waarschuwde ik er namelijk voor dat de bouwers nooit een verzekeraar zullen kunnen vinden die tegen een schappelijk tarief een aansprakelijkheidsverzekering wil afsluiten. Als het mogelijke gevolg van een calamiteit zo groot is, zullen de premies óók bij een kleine kans van optreden onbetaalbaar zijn voor een vrijwilligersorganisatie.” lees verder

“Maak infrastructuur duurzamer” - ChristenUnie/SGP inspireert het stadsbestuur met initiatiefvoorstel

WhatsApp Image 2019-11-14 at 10.45.35.jpeg14/11/2019 Op dit moment wordt in de Haagse raad gedebatteerd over het schoner en duurzamer maken van het vervoer in onze stad. Pieter Grinwis: “In de brief van wethouder Van Tongeren die we bespreken gaat het zoals gebruikelijk over schonere auto’s, milieuzones en elektrisch rijden. Maar in het duurzaamheidsbeleid gaat het eigenlijk nooit over onze infrastructuur: het asfalt waar fietsen en auto’s over moeten rijden en de bushaltes waar de reizigers moeten uitstappen. Wat mij betreft moeten we het daar ook eens over hebben, want ook dáár kan het schoner en duurzamer. Van fietspaden die gemaakt zijn van gerecycled plastic tot bus- en tramhokjes met een groen dak, er zijn opties te over.” Daarom biedt Pieter Grinwis vanmorgen tijdens de commissievergadering over schoon vervoer een initiatiefvoorstel aan wethouder Van Tongeren aan met tien inspirerende voorbeelden van mogelijke innovaties, die bijdragen aan de klimaatadaptatie, duurzaam energie- en materiaalgebruik en/of de energietransitie. lees verder

Bijdrage Judith Klokkenburg bij debat over Vrijheid van demonstratie en vergadering KOZP

Judith Klokkenburg13/11/2019 Voorzitter, vrijheid van vergadering en betoging is een groot recht in ons land.  Een recht dat al sinds 1798 is verankerd in onze grondwet. Mensen die in ons land vergaderen, mits binnen de ... lees verder

Haagse partijen willen opheldering over huisvesting van arbeidsmigranten

Wonen icoontjes01/11/2019 De Haagse fracties van de PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP en SP willen opheldering over de situatie rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in Den Haag. Een maand geleden werd tijdens een werkbespreking duidelijk dat er heel wat misstanden zijn bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarom stellen de vier politieke partijen deze zorgelijke ontwikkelingen aan de kaak en vragen ze door middel van een groot aantal schriftelijke vragen om duidelijkheid over de situatie. “We zijn enorm geschrokken van de ontwikkelingen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in Den Haag. We wisten al dat er problemen waren, maar dat de omstandigheden zo hachelijk waren, daar staan we echt van versteld. Het is van groot belang dat er nu actie gaat worden ondernomen om de situatie te verbeteren,” stellen de vier fracties. lees verder

College moet boter bij de visafslag leveren

visafslag.jpg17/10/2019 Er is eindelijk land in zicht: na twee jaar van trekken aan het Haagse stadsbestuur gaat het college eindelijk zijn beloftes nakomen bij de renovatie van de visafslag. Dankzij een unaniem aangenomen motie, ingediend door de fracties van ChristenUnie/SGP, CDA, Hart voor Den Haag, HSP, SP en PVV, gaat het college de begin 2018 toegezegde financiële steun die nodig is voor de renovatie uitkeren, zodat deze snel van start kan. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) en Kavish Partiman (CDA): “De renovatie is echt bróódnodig voor een gezonde toekomst van onze visafslag en de visserij op Scheveningen. Maar hiervoor was en is een financiële bijdrage van de gemeente nodig en dienen de gemeente en bouwbedrijf Volker Wessels zich aan eerdere afspraken te houden, bijvoorbeeld over de historische gebreken aan het gebouw en de te bouwen parkeerplaatsen ten behoeve van de visafslag.’’ lees verder