Home

College moet boter bij de visafslag leveren

visafslag.jpg17/10/2019 Er is eindelijk land in zicht: na twee jaar van trekken aan het Haagse stadsbestuur gaat het college eindelijk zijn beloftes nakomen bij de renovatie van de visafslag. Dankzij een unaniem aangenomen motie, ingediend door de fracties van ChristenUnie/SGP, CDA, Hart voor Den Haag, HSP, SP en PVV, gaat het college de begin 2018 toegezegde financiële steun die nodig is voor de renovatie uitkeren, zodat deze snel van start kan. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) en Kavish Partiman (CDA): “De renovatie is echt bróódnodig voor een gezonde toekomst van onze visafslag en de visserij op Scheveningen. Maar hiervoor was en is een financiële bijdrage van de gemeente nodig en dienen de gemeente en bouwbedrijf Volker Wessels zich aan eerdere afspraken te houden, bijvoorbeeld over de historische gebreken aan het gebouw en de te bouwen parkeerplaatsen ten behoeve van de visafslag.’’ lees verder

ChristenUnie/SGP over vreugdevuren: traditie waardevol, maar wel veilig, vakkundig en verantwoord

scheveningen-vreugdevuur.png17/10/2019 Vandaag debatteert de Haagse gemeenteraad over de toekomst van de vreugdevuren. Fractievoorzitter Pieter Grinwis is in principe voorstander van het voorzetten van de traditie, maar wil wel dat dit verantwoord gebeurt, met een gedegen vergunning met duidelijke voorwaarden. “De afgelopen jaarwisseling heeft pijnlijk duidelijk gemaakt dat dat vage gedogen vreselijke gevolgen heeft. Ik ben helemaal klaar met het oneindige pappen en nathouden en een cultuur waarin brutalen de halve wereld lijken te hebben. Daarom moet er een vergunning komen met duidelijke voorwaarden die ook echt worden gehandhaafd. Ik wil namelijk dat de komende jaarwisseling voor alle Scheveningers, Duindorpers en andere stadgenoten, in tegenstelling tot afgelopen jaarwisseling, wel veel vreugde brengt.” lees verder

Bijdrage Pieter Grinwis aan debat over ‘Vliegvuur op Scheveningen’

scheveningen-vreugdevuur.png17/10/2019 Voorzitter. Het is 17 oktober 2019. Weliswaar pas de eerste raadsvergadering en daarmee vuurdoop voor onze waarnemend burgemeester Remkes in onze raad, maar inmiddels de 288e dag voor ... lees verder

Advies aan verkenner

Logo-vierkant09/10/2019 Vanmiddag hebben Pieter Grinwis en Judith Klokkenburg een gesprek gevoerd met de verkenner voor een nieuwe coalitie, de heer De Bruijn. Na afloop hebben zij onderstaande brief met aandachtspunten ... lees verder

Onderzoeksraad maakt terecht kachel aan met Haagse gedoogcultuur

scheveningen-vreugdevuur.png03/10/2019 De ChristenUnie/SGP is niet verrast over de conclusies in het vandaag door de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) gepubliceerde rapport over de vreugdevuren. Pieter Grinwis: “Wat we allemaal vermoedden en eigenlijk al wisten blijkt waar te zijn: het convenant tussen gemeente en bouwers had geen enkele waarde. Bouwers kenden de regels niet, en de gemeente handhaafde ze niet. Hoewel de burgemeester wist dat de maximale hoogte én het volume overschreden werden, deed zij niets. Ook de brandweer en politie gaven geen advies tot optreden. Kortom, het bestuurlijk handelen heeft gefaald.” lees verder