Onze kandidaten

 • 1. Judith Klokkenburg (Leyenburg)

  Den Haag is een prachtige stad om in te wonen, maar ook een stad met een diepe kloof tussen zand en veen. De coronacrisis heeft die kloof dieper gemaakt. Ik wil strijden tegen die kloof, en recht doen aan mensen wie onrecht wordt aangedaan. Omdat iedereen van waarde is. Of je nu op zand of veen woont, in Nederland geboren bent of daarbuiten, of je jong of oud bent, Scheveninger of Loosduiner. Ik ga voor een duurzame en groene stad, waar we omzien naar elkaar. Waar we samen recht doen. 

  TwitterFacebookInstagram
 • 2. Simon Fritschij (Centrum)

  Den Haag is de stad van Vrede en Recht, maar niet voor iedereen. Ik wil dat we in Den Haag recht doen door hoop te geven aan mensen die de hoop verloren zijn. Dan denk ik aan slachtoffers van mensenhandel in de prostitutie of mensen met een verslaving. Maar ook aan jonge mensen die net als ik geen woning kunnen krijgen. Ik kijk er naar uit om me de komende vier jaar daarvoor in te zetten, om hoop te bieden.

  TwitterFacebookInstagram
 • 3. Elisa van Dam (Zeeheldenkwartier)

  Sinds een tijdje woon ik met veel plezier in het Zeeheldenkwartier. En ja, Den Haag heeft mijn hart gestolen. Toch zie ik ook dingen die beter kunnen en waar ik mij voor in wil zetten. Zo is het moeilijk voor starters om een huis te vinden, is er veel eenzaamheid onder studenten en slapen er nog steeds mensen op straat in onze stad. Aan al deze mensen wil ik recht doen, zodat Den Haag voor iedereen een prettige stad is en blijft om in te leven.

  FacebookInstagram
 • 4. Johan Hofland (Scheveningen)

  Ons Den Haag is een prachtige en fijne stad om te wonen, te werken en te recreëren. Onze haven en de stranden zorgen voor werk en vertier op en aan zee. De Scheveningse Haven is economisch, sociaal en cultureel van groot belang voor onze stad. Niet alleen voor de toerist die zoekt naar het koninklijke of de surfgasten op zee, maar ook voor het gezin dat met kinderen wil genieten. Den Haag en Scheveningen als een veilig en leefbaar thuis, daar maak ik mij sterk voor!

 • 5. Gaetan Mbwete (Leyenburg)

  Als geboren en getogen Hagenees is het een eer om de stad die ik zo dicht bij mijn hart heb, te mogen dienen. Ik wil de stem zijn van alle inwoners van Den Haag, van alle kleuren, achtergronden, opleidingsniveaus en wijken. Graag zet ik mij in voor de kerkgenootschappen die moeilijk aan een gebouw kunnen komen, terwijl zij maatschappelijk van zeer grote waarde zijn. Het maatschappelijk rendement van de kerken is gigantisch en verdient meer waardering. Maar ook de ondernemers die het zwaar te verduren hebben gehad door de coronacrisis. Ook wil ik meer perspectief voor studenten en Young Professionals die de toekomst zijn van onze stad. Biedt hoop aan deze groep door meer stages, werkgelegenheid maar vooral ook huisvesting. Hierin zit de oplossing door sneller vergunningen te verlenen voor nieuwbouw, in plaats van de lange trajecten waar ontwikkelaars tegen aan lopen. Mijn hart gaat ook uit naar de daklozen, vrouwen of mannen die moeten vluchten van een gewelddadige thuissituaties en naar nieuwkomers die nergens terecht kunnen. Dat is voor mij samen recht doen aan onze stad. Voor sommigen is het Den Haag, andere weer s’-Gravenhage en soms zelfs Agga, maar voor ons allemaal is het de mooiste stad van Nederland.

  TwitterFacebookInstagram
 • 6. Chris Noordzij (Leidschenveen)

  Den Haag is een fijne stad om in op te groeien. Althans, als je in de juiste wijk of het juiste stadsdeel bent geboren. Het zou in onze mooie stad niet mogen uitmaken dat de plaats van je wieg je kansen op een hoopvolle toekomst bepalen. Daarom wil ik mij als jongste kandidaat inzetten voor jongeren. Voor jongeren in kwetsbare wijken die al heel lang geen zorgende overheid die dichtbij staat hebben ervaren. Maar ook voor jongeren die zich zorgen maken over hun toekomst door de dreigende klimaatcrisis, de woningnood of financiële onzekerheid. Ik wil recht doen aan al die Haagse jongeren en mij inzetten voor een betere positie van jongeren in Den Haag.

  TwitterFacebookInstagram
 • 7. Antonie Bargeman (Centrum)

  Den Haag is een stad van veel verschillende mensen. Het is belangrijk dat iedereen in onze mooie stad kan blijven wonen. Jong én oud. Onze stad heeft veel te bieden. Maar het gebeurt te vaak dat jongeren en jonge gezinnen genoodzaakt zijn om onze stad te "ontvluchten", vanwege de krappe woningmarkt. Ook moeten wij onze ouderen niet vergeten! Zij hebben recht op alle zorg en ondersteuning die zij nodig hebben. Zo zijn we een stad waar iedereen zich thuis voelt.

 • 8. Mathilde van de Ridder (Waldeck)

  In het Bijbelboek Daniël staat: ‘…die velen tot gerechtigheid hebben gebracht zullen stralen als de sterren, voor eeuwig en altoos.’ Deze tekst kwam in mijn gedachten voor onze mooie stad Den Haag. Een stad waar ik me voor blijf inzetten voor gerechtigheid en vrede, waarheid en eerlijkheid. Mensen helpen in hun bestemming te komen en daarin te wandelen. Opkomen tegen misbruik en onrecht. Dat het een mooie stad blijft achter de duinen, waar nog velen een woning zullen vinden, generaties met elkaar verbonden blijven en elkaar aanvullen. Een regeringsstad met leiders, wijze rechtspraak, liefde voor de medemens en veel levensvreugde.

 • 9. Evert de Niet (Geuzenwijk)

  Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ChristenUnie/SGP om de van de Schepper verkregen kwaliteiten ten dienste te stellen aan de naasten. Met de ervaring van 8 jaren als raadslid, de maatschappelijke ontwikkelingen zowel lokaal, landelijk en Europees volgende, hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan de fractie voor Den Haag en Scheveningen. Als christelijk-sociale partij gaan wij voor leefbare en veilige wijken met een verantwoord woongenot en komen we op voor de zwakkeren in de maatschappij.

 • 10. Sintclair White (Waldeck)

  U past niet goed in een hokje, herkenbaar? Ik ook niet! De beste manier om de strijd aan te binden tegen verdeeldheid is door de verschillen te zien die elk mens, met wie je in aanraking komt, uniek maakt. Dat is geen gemakkelijke opdracht want dat betekent dat je nooit klaar bent met elkaar te leren kennen. Het besef dat elk mens waardevol is, is de bril om mee naar elkaar te kijken. Alleen zo kunnen we de gelijkwaardigheid en de uniciteit van eenieder leren zien. Open staan voor elkaar, klaar staan voor elkaar, dat is de essentie van een samenleving. Besef dat elk mens, hoe onvolkomen ook, liefde nodig heeft. Voor een Den Haag waar de ogen, de oren en ook de harten voor elkaar open staan. Doet u mee?

 • 11. Steven Datema (Rivierenbuurt)

  Den Haag is een prachtige stad, waar ik met plezier woon. En dat is wat ik iedereen gun: wonen in een groene, gezinsvriendelijke stad. In een buurt waarin bewoners elkaar kennen en er voor elkaar zijn als het nodig is. En in een straat die schoon en veilig is. De ChristenUnie/SGP heeft zich hier de afgelopen 4 jaar voor ingezet en daar heb ik in mijn werk voor de fractie ook aan mogen bijdragen. Ik voel me thuis bij de ChristenUnie/SGP en zet me met de fractie ook de komende jaren graag in om samen recht te doen aan de inwoners van de Hofstad.

 • 12. Anil Kumar (Wateringse Veld)

  Den Haag. Stad om te dromen, om te groeien, om te bloeien. Een stad waar Peter en Peter elke dag het verschil voor jongeren in de Schilderswijk maken. Waar het kantoor van grote en kleine mensenrechtenorganisaties zitten, zoals die van Shirin om huwelijkse gevangenschap tegen te gaan. De stad waar ik met hart en ziel voor ga. Voor de stukadoors die kwetsbare mensen aan het werk helpen. Voor vrijwilligersorganisaties die prostituees helpen uitstappen. Voor Cl!ck die schoolverlaters op de rit krijgen. Voor Den Haag dus. Stad waar iedereen anders is. Stad van verschillen - overbruggen.

  TwitterFacebookInstagram
 • 13. Tom van Koeveringe (Scheveningen)

  De Hofstad van Nederland is een bruisende, diverse stad aan de zee met 550000 inwoners. Als kandidaat op de lijst van ChristenUnie/SGP wil ik me inzetten om deze stad klaar te maken voor de toekomst. Een groene stad van gelijke kansen, en bovendien een stad waar de Schrift gebonden politiek een plaats heeft en het woord van God ons kompas is.

 • 14. Paul Moerdijk (Regentessekwartier)

  De uitdagingen in Den Haag zijn groot. Onrecht, bureaucratie en mooie praatjes; we worden er allemaal moe van. Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen. Gelukkig kan de ChristenUnie/SGP putten uit een inspiratiebron met een hoofdletter. Graag zet ik me in om zorg en sociaal domein te verbeteren. Sectoren en partijen hebben elkaar nodig om verder te komen. Om samen na te denken over duurzame en innovatieve oplossingen. Doet u mee?

 • 15. Oetze Deelstra (Schilderswijk)

  Wonen is geen privilege, maar een primaire levensbehoefte. Toch zijn velen vastgoed als investeringsobject gaan zien. Woningbezitters verdienen geld met hun eigen huis, terwijl veel huurders slapeloze nachten hebben, omdat ze geen kans maken op de woningmarkt. We mogen het nooit normaal gaan vinden dat investeerders rijk worden van de inkomens van duurhuurders. Dit gaat ten koste van jongeren, starters en mensen met lage inkomens. In Den Haag moet iedereen kunnen wonen, en daar zet ik mij voor in. 

  Instagram
 • 16. Ko van Wingerden (Duindorp)

  Een stem voor mij is een stem voor rechtvaardig omgaan met medemens en leefomgeving. Daarom hebben we als christelijke politieke partij de opdracht om in verantwoordelijkheidsbesef het beste te zoeken voor de stad. Ik wil dit doen in de overtuiging dat ik dat niet in eigen kracht kan. In een stad kan dat vaak meer praktisch zijn dan in de landelijke politiek. De afgelopen vier jaar heb ik me daarom met plezier ingezet voor de CU/SGP-fractie in Den Haag en ik wil dat de komende jaren graag voortzetten!

 • 17. Marja de Jonge (Vruchtenbuurt)

  Een sterke en zorgzame samenleving, dat is een mooi perspectief voor Den Haag en daar gaat de ChristenUnie/SGP voor. Laten we samen recht doen aan mensen die het meest kwetsbaar zijn. Ondersteuning en versterking van  vrijwilligers, maatschappelijke organisaties, kerken en mantelzorgers is hard nodig. Wij gaan daar graag mee aan de slag. Daarnaast kan een sterke gemeenschap niet zonder leraren, zorgpersoneel en politieagenten, zij zijn onmisbaar voor onze stad, laten we hen dan ook helpen om in onze stad te kunnen blijven, door nieuwbouwwoningen voor hen te reserveren. Ik help hier graag aan mee, u ook?

 • 18. Ytzen Lont (Uithof)

  Een stem op mij is een stem voor een sociaal en bereikbaar Den Haag, waar wordt geïnvesteerd in jeugdzorg en maatschappelijke ondersteuning, waar naar mensen wordt omgezien. Zo wordt voorkomen dat mensen in het ziekenhuis of een instelling belanden. Daarnaast zien we dat de stad steeds intensiever wordt bebouwd. Mensen willen wonen in deze fijne stad. We moeten daarom zorgen voor voldoende voorzieningen en een infrastructuur die het verkeer aankan. Hier willen wil ik mij hard voor maken.

 • 19. Stephan van der Kolk (Geuzenwijk)

  Een stem voor mij is een stem voor een veilige, betrokken en aantrekkelijke stad voor scholen, gezinnen en kerken. Het werken als leerkracht moet aantrekkelijker worden door voldoende beschikbare woningen. Den Haag moet een leefbare stad zijn voor (jonge) gezinnen en (kwetsbare) ouderen. Gelovigen moeten ongehinderd kunnen samenkomen en er mag meer aandacht zijn voor de maatschappelijke functie van de kerken. Elke stem op de ChristenUnie-SGP is bijzonder waardevol. Zo kan aan de hand van de Bijbel een bijdrage worden geleverd aan de Haagse gemeentepolitiek.

 • 20. Deidra Kwang Agyekum (Schilderswijk)

  Via de politiek wil ik mensen, vooral jongeren, helpen beseffen dat ze een stem hebben en dat ze ertoe doen. Via de politiek wil ik meer licht werpen op de kansen die er zijn voor de jongeren als inwoners van dit land, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs en werkgelegenheid, en hoe ze te grijpen zodat het hun welzijn bevordert.

 • 21. George Portier (Rustenburg-Oostbroek)

  Den Haag is een mooie stad met fantastische inwoners. Helaas wordt er niet altijd even goed voor deze inwoners gezorgd. Ik wil me inzetten voor het welzijn van de stad. Hoe mooi zou het zijn als de omgeving van ziekenhuizen en scholen als rookvrije gebieden worden ingesteld. Dat er geen casino's bijkomen en al helemaal niet in de buurt van scholen. De straten worden steeds drukker en drukker. Meer auto's, meer zwerfvuil en meer bewoners zorgen voor irritatie. Hechte gemeenschappen verdwijnen doordat buren langs elkaar heen leven en geen oog meer voor elkaar hebben. Dat moet anders!

 • 22. Ewout van der Staaij (Geuzen- en Statenkwartier)

  Een stem voor koersvastheid in een onzekere tijd, voor rust in een jachtige wereld, voor veiligheid in een onveilige samenleving, voor rentmeesterschap in een kwetsbare schepping en voor Bijbels genormeerde politiek: ”Tot de wet en tot de getuigenis! zo zij niet spreken naar dit woord, het zal zijn, dat zij geen dageraad zullen hebben. (Jesaja 8 vers 20)”

 • 23. Rudi Buis (Valkenboskwartier)

  Een stem voor mij is een stem op iemand die de stad Den Haag nog mooier en beter wil maken dan onze Hofstad al is. Mooier en beter in de zin van meer groen, minder vuil en betere logistiek en voorzieningen, maar ook mooier en beter als het gaat om de zorg voor onze naasten, voor degenen die het net niet redden of degenen die het even of langer tegenzit. Daar zet ik mij graag en vol overtuiging voor in.

 • 24. Dennis Lakhichand (Poeldijk)

  Een stem op mij is een stem op Den Haag een mooiere stad te maken. Mijn focus ligt op het welzijn van de burgers in onze stad, met name de mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. Graag wil ik burgers en ondernemers stimuleren om zich als vrijwilligers in te zetten om deze ‘kwetsbare’ burgers te helpen. Vervolgens wil ik, samen met deze vrijwilligers, onze kwetsbare burgers activeren zodat ze weer in beweging komen. Ik wil anderen het vertrouwen geven dat er “meer in zit” en burgers stimuleren om eigen talenten in zetten om een ‘extra mijl’ te gaan. Ik geloof dat mensen hierdoor minder eenzaam zijn en meer levensgeluk ervaren, hier zet ik me graag voor in!

 • 25. Jan Dijkshoorn (Vogelwijk)

  Een stem voor mij is een stem voor positief christelijke politiek. Waarbij het niet alleen gaat om wat economisch maximaal haalbaar is, maar ook om leefbaarheid, gemeenschapszin, omzien naar degene, die geen helper heeft (Psalm 72:12). Waar niet langer om de grote problemen heen gelopen wordt, maar waar daadwerkelijk iets gedaan wordt aan de onmenselijke vrouwenhandel, prostitutie en verpaupering van wijken. Daar zet ik me graag voor in.

 • 26. Monique Rog-Vermulst (Loosduinen)

  Ik wil gaan voor een Den Haag waar iedereen zich thuis voelt en waar iedereen meedoet. Een stad waar mensen de ruimte krijgen om te ondernemen voor profit èn not for profit. Met levendige buurten, waar onze jeugd kan spelen en sporten. Waar ruimte is om elkaar te ontmoeten, met de school, de winkels en de dokter om de hoek. Waar iedereen weet hoe de wijkagent heet. Buurten zonder schulden, want armoede beperkt en schulden zorgen voor stress. De aanpak van armoede en schulden moet hoog op de agenda de komende 4 jaar. Laten we zorgen dat alle Hagenaars kunnen meedoen.

 • 27. Hans Dingemanse (Regentessekwartier)

  Den Haag biedt een thuis aan een diversiteit van mensen. Helaas zijn er nog veel mensen die zich niet thuis voelen of geen thuis hebben en in de maatschappelijke opvang verblijven. Laten we recht doen aan de wens van ieder mens om een veilig thuis te hebben, een veilige plek om op te groeien. Een omgeving waar perspectief geboden wordt. Laat Den Haag (weer) een stad zijn waarin we oog hebben voor elkaar, omzien naar wie een steuntje in de rug kan gebruiken en gemeenschappen bouwen waar je gezien, gehoord en gewaardeerd wordt!

 • 28. Henk Bal (Geuzen- en Statenkwartier)

  Ik ben een geboren en getogen Scheveninger. Den Haag is een prachtige, unieke, groene stad achter de duinen, maar dat is geen onbedreigd bezit. Er is een geweldige energietransitie gaande waaraan de gemeente Den Haag de komende decennia haar handen vol zal hebben. Er zijn weinig aspecten van ons dagelijks leven die hier niet door geraakt zullen worden. Tot 2018 heb ik me beziggehouden met de publieke zaak op rijksniveau en ik was met plezierals inspecteur belast met toezicht op milieu en klimaat gerelateerde aspecten. Als kandidaat voor de ChristenUnie/SGP en als voorzitter van de lokale SGP-kiesvereniging is mijn rol bescheiden, maar ik zal me ook vanuit deze positie onverminderd blijven inzetten om de schepping te ‘bouwen en te bewaren’. In onze prachtige stad van vrede en recht spelen ook veel problemen op sociaal, maatschappelijk en cultureel terrein. Ik zal waar dat nodig is de ChristenUnie/SGP fractie stimuleren op te komen voor de kwetsbaren in onze multiculturele samenleving!

 • 30. Iara de Witte (Vruchtenbuurt)

 • 30. Henk-Willem Laan (Wateringse Veld)

  Een stem voor mij is een stem voor iederéén doet mee in Den Haag. We zeggen het zo makkelijk, maar maken we dat ook waar? Veel kinderen in Den Haag krijgen niet alle kansen die een kind verdient. Ik wil me inzetten voor een Haagse samenleving waarin ieder kind van jongs af aan kan meedoen. In het bijzonder wil ik me inzetten voor kinderen met een handicap die mentale en fysieke drempels ervaren die hen ervan weerhouden om voluit mee te doen in onze samenleving. Want speelplekken, sportclubs en scholen zijn niet ingericht op hun beperking. Een inclusieve samenleving begint met samen spelen en samen leren, dat is echt sámen leven. Dat is waar de ChristenUnie/SGP in Den Haag voluit voor willen gaan.

 • 31. Arnout Verheij (Scheveningen Dorp)

  Mijn naam is Arnout Verheij en ik ben geboren, getogen en woonachtig op Scheveningen. In het dagelijks leven ben ik werkzaam in de ICT. De afgelopen jaren heb ik mij daarnaast ook actief ingezet voor de fractie van de ChristenUnie/SGP in Den Haag. In een land waarin het christelijke geluid steeds minder te horen is, vind ik het belangrijk dat dit geluid blijft klinken in het mooie Den Haag. Ik ben blij dat de ChristenUnie/SGP zich inzet voor deze normen en waarden door bijvoorbeeld concreet aandacht te besteden aan kwetsbare mensen in onze stad.

 • 32. Johan den Hartogh (Rustenburg)

  Een stem voor mij is een stem voor een stad vol mensen met liefde en respect voor elkaar. Dat we allemaal Den Haag schoner, rechtvaardiger en creatiever willen maken. Een stad die vol hoop en geloof is.

 • 33. Jorinke de Hek (Wateringse Veld)

  Den Haag is een mooie, bruisende stad met veel diversiteit onder de bewoners. Maar ook een stad waarin er grote verschillen zijn tussen het welzijn van de bewoners in de verschillende wijken. Dit heb ik zelf ondervonden toen mijn man en ik verhuisden van de Archipelbuurt naar het Wateringse Veld vlakbij Moerwijk. Als kandidaat op de lijst van ChristenUnie/SGP wil ik me inzetten om te strijden voor de gelijke kansen van de bewoners als het gaat om het vinden van een betaalbare woning, het vinden van werk, het beoefenen van sport of de toegang tot de nodige zorg.

 • 34. Job Wieles (Visserijbuurt)

  Een stem voor mij is een stem voor een stad waarin we naar elkaar luisteren.

 • 35. Patrick Vogelaar (Geuzenwijk)

  Een stem op mij is een stem voor versterking van het bijzonder (christelijk, reformatorisch en evangelisch) onderwijs in Den Haag en omstreken. Het is mijn missie om bijzonder onderwijs inhoud te blijven geven vanuit de Bijbel, met leraren voor de klas die in geloofsverbondenheid met Jezus Christus willen leven, en het verlangen hebben dat te delen met jonge mensen. Dit bijzonder onderwijs moet kwalitatief hoogstaand, eigentijds en creatief zijn, en open staan voor iedereen die dit type onderwijs respecteert, ongeacht welke achtergrond iemand heeft.

 • 36. Ineke Kouwenberg (Ypenburg)

  Een stem voor mij is een stem voor kwetsbare stadsgenoten. Zoals laaggeletterden en werkende armen. In sommige wijken heeft maar liefst 50% van de inwoners moeite met lezen en schrijven. Laaggeletterdheid brengt problemen mee op alle levensgebieden: van opvoeding tot financiën en gezondheid. Ik wil me daarom sterk maken voor begrijpelijke communicatie en laagdrempelige taalcursussen. En voor de grote groep mensen die hard werken en toch niet rond kunnen komen. Omdat ze te weinig verdienen of omdat er schulden zijn. Ik wil me inzetten voor heldere armoederegelingen, die zonder veel gedoe zijn aan te vragen. Ik ga voor een stad waar we naar elkaar omzien.

 • 37. Bert Jan Urban (Moerwijk)

  Een stem voor mij is een hele dikke streep onder de steun die ik graag geef aan de toppers bovenaan onze kieslijst!

 • 38. Koen van Haeften (Moerwijk)

  Lokale politiek is de plek waar beleid en de werkelijkheid het dichtstbij elkaar komen en is daarmee een belangrijk instrument. Een instrument om goed te doen en zorg te dragen voor de ander, voor de kwetsbaren en de stemlozen. Daar wil ik graag een bijdrage aan leveren. Met daarbij een kritische, pragmatische en financiële blik om te zorgen dat de taken die de gemeente zou moeten uitvoeren ook goed uitgevoerd worden.

 • 39. Jan Boer (Waldeck)

  Een stem voor mij is een stem voor gelijke kansen voor iedereen. Dat begint in het onderwijs en voorschoolse voorzieningen. Dit moeten plaatsen zijn waar ouders en kinderen elkaar ontmoeten, zonder hoge drempels. Daarnaast ben ik inmiddels goed thuis in Zuidwest. Daar gaat de komende jaren veel gebeuren en ik lever daar graag mijn bijdrage aan.

 • 40. Ruud Dorlas (Mariahoeve)

  Een stem voor mij is in de eerste plaats een stem voor  de ChristenUnie in de Haagse gemeenteraad voor de periode 2022-2026. Het is ook een stem voor een gemeenteraadsfractie die in de komende periode het motto ‘samen recht doen’ vorm wil geven met concrete haalbare voorstellen zowel voor heel Den Haag in het algemeen, als voor specifieke groepen Hagenaars/hagenezen. Ook concrete en actuele  voorstellen voor iedere Haagse wijk ontbreken daarin niet. ChristenUnie wil dit concreet doen met de Bijbel als maatstaf en inspiratie-bron.

 • 41. Hendrik-Jan Talsma (Vogelwijk)

 • 42. Chris Schaapman (Stationsbuurt)

  Een stem voor mij is een stem voor een stad waarin we omzien naar elkaar. Den Haag is een heerlijke stad waarin zoveel moois te doen is, maar waar ook veel bewoners in de knel zitten. Met elkaar pakken we dat aan: samen stad zijn. Samen leven, samen genieten.

 • 43. Pieter Grinwis (Vruchtenbuurt)