Resultaten

De ChristenUnie/SGP Den Haag heeft in de periode 2018-2022 succesvol onderstaande moties en amendementen ingediend:

- Raad 20 september 2018 
Aangenomen motie intensiveer contact rondom huisvesting ambassades

- Raad 12 juli 2018 
Aangenomen motie projectbudget OCC niet verder laten stijgen
Aangenomen motie verkort de doorlooptijd aanvraag schuldhulpverlening
Aangenomen motie volop benutten potentie voormalig gebouw ministerie van SZW

- Raad 28 juni 2018 
Aangenomen motie doelgericht tegengaan luchtverontreiniging door houtstook
Aangenomen motie afschaffen BPM-teruggaaf taxi’s benutten bij verduurzamen taxivloot 
Aangenomen motie lobby behoud fiscale stimulering nulemissievoertuigen

- Raad 17 mei 2018 
Aangenomen motie een waardige plek voor het Tonnenmonument
Aangenomen motie geen subsidierelatie meer aangaan met As-Soennah moskee

- Raad 19 april 2018 
Aangenomen motie kansen benutten om ambitie Woonvisie waar te maken

Resultaten 2014-2018

De ChristenUnie/SGP Den Haag heeft in de periode 2014-2018 succesvol onderstaande moties en amendementen ingediend:

- Raad 15 februari 2018 
Aangenomen motie voortbestaan City Mondial
Aangenomen amendement tijdelijke vrijstelling eigen bijdrage Wmo (bij debat over daklozenopvang)
Aangenomen motie verbeteringen CCP (bij debat over daklozenopvang)
Aangenomen motie onderzoek vastleggen normen voor lage frequenties (bij debat over geluidsnormen Horeca)
Aangenomen motie onderzoek gevolgen uitbreiding Galvanischool
Aangenomen motie introductie reparatiemogelijkheid en uitbreiding winkelaanbod minimavoorzieningen (bij Armoede- en Schuldenbrief)
Aangenomen motie duurzame warmte verbinden met investeringsopgaven

- Raad 25 januari 2018 
Aangenomen motie actieplan 1001 kritische dagen
Aangenomen motie verzeker voortbestaan Soepbus

- Raad 14 december 2017 
Aangenomen motie toekomst voor City Mondial
Aangenomen motie inzicht gevolgen veranderde BBV-regelgeving voor OCC

- Raad 23 november 2017 
Aangenomen amendement opnemen financiële aspecten vervangingsopgave in besluit
Aangenomen amendement algemene regels omtrent de procedure van uittreding (MRDH)
Aangenomen motie laat ondernemers niet de dupe zijn van betaald parkeren
Aangenomen motie coulance handhaving betaald parkeren

- Raad 2 november 2017 (begroting)
Aangenomen motie inzetten voor behoud aandelen Eneco in publieke handen (herstemming van 5 oktober)
Aangenomen motie krachten bundelen blijvende aandeelhouders
Aangenomen motie fietsverlichting te koop bij biesieklettes

- Raad 5 oktober 2017
Helaas zijn er tijdens deze raadsvergadering geen moties aangenomen. De ChristenUnie/SGP heeft zich tijdens deze vergadering ingezet voor uitstel betaald parkeren Haven-, Statenkwartier en Geuzenwijk. Lees hier

- Raad 21 september 2017
Aangenomen amendement actieplan ‘Den Haag duurzaam aan het werk’
Aangenomen motie start Energiebank Den Haag 
Aangenomen motie spreekuur op locatie (bij Deltaplan Armoede en schulden)

- Raad 6 juli 2017
Aangenomen motie evaluatie nieuwe vve-structuur
Aangenomen motie stop straatintimidatie in Den Haag
Aangenomen motie visie op kerkgebouwen
Aangenomen motie innovatieve oplossingen voor voedselverspilling
Aangenomen motie slimmere energie-opslag

- Raad 29 juni 2017
Aangenomen amendement toegankelijkheid leerlingvervoer
Aangenomen amendement bouw én behoud middeldure huurwoningen
Aangenomen motie inspiratieboek voor projectontwikkelaars met aantrekkelijke woonvormen gezinnen
Aangenomen motie bescherm huurders tegen te hoge huur

- Raad 8 juni 2017
Aangenomen motie starttijd legen (afval)containers en glasbakken van 7.00 naar 9.00 uur
Aangenomen motie onorthodoxe maatregelen
Aangenomen motie aanpakken klachten glasbakken en (rest)afvalcontainers

- Raad 18 mei 2017
Aangenomen motie beoordelingscriteria functioneren BOA's tegen het licht
Aangenomen motie opinie omwonenden en ondernemers zwaar meewegen  (bij debat parkeerplaatsterrassen)

- Debat over het Rekenkameronderzoek 'Toegang tot maatschappelijke ondersteuning' (13-4-2017)
Aangenomen motie onderzoek indicatiestelling door zorgaanbieders
Aangenomen motie verbeterplan keukentafelgesprekken

- Raad 17 februari 2017
Aangenomen initiatiefvoorstel Waardig welkom

- Debat over de Verkeersvisie Scheveningen (26-1-2017)
Aangenomen motie realiseer benodigde parkeercapaciteit in de Geuzenwijk

- Raad 15 december 2016
Aangenomen motie stop de vrouwen-carrousel
Aangenomen motie voorkom doelmatigheidskorting De Mussen

- Raad 17 november 2016
Aangenomen motie mogelijk maken overschrijving vergunning op werknemer

- Raad 29 september 2016
Aangenomen motie Jongeren Perspectief Fonds en gedragsverandering
Aangenomen motie snelle aanpak Soestdijkseplein

- Raad 8 september 2016
Aangenomen motie toegankelijkheid mensen met een beperking bij vergunningplichtige evenementen

- Raad 9 juni 2016
Aangenomen motie meer kerels voor de klas

- Raad 3 maart 2016
Aangenomen motie terugdraaien betaald parkeren Duindorp
Aangenomen motie kinderarbeidvrij inkopen
Aangenomen motie startups kansen bieden onder de aanbestedingsgrens

- Raad 11 februari 2016
Aangenomen amendement goede verhouding bewoners en horeca

- Raad 17 december 2015
Aangenomen motie collectieve ziektekostenverzekering chronisch zieken en gehandicapten
Aangenomen motie oog voor schuldhulp in de stad
Aangenomen motie Ruimte voor bruikbare spullen bij afvalbrengstation
Aangenomen motie Studiekeurmerk VNO-NCW ondernemerschap
Aangenomen motie Open Challenges

- Debat Meerjarenprogramma Fiets (26-11-2015)
Aangenomen motie Innovatief fietsbeleid
Aangenomen motie fietsles vluchtelingen
Toezegging naar aanleiding van motie maak vaart met herinrichten Soestdijkseplein

- Debat Begroting 2016-2019 (5-11-2015)
Aangenomen motie  evenwichtige subsidieverdeling vrijwilligersprojecten
Aangenomen motie Behoud City Mondial
Aangenomen motie evaluatie toeristenbelasting

- Debat Zienswijze Concessie Rail Haaglanden (1-10-2015)
Aangenomen amendement gelijktijdig aflopen tram- en busconcessie 2026

- Debat wijziging reglement van orde (2-7-2015)
Aangenomen amendement ‘ik zet mijn joker in’

- Debat Voorjaarsnota (2-7-2015)
Toezegging naar aanleiding van motie internationale samenwerking start-ups

- Debat bestemmingsplan Wijnhavenkwartier en Spuiplein (11-6-2015)
Aangenomen amendement 

- Debat over de verordening Toeristenbelasting (18-12-2014)
Aangenomen motie Sluit overeenkomst met Airbnb

- Debat over de Verordeningen Participatiewet (27-11-2014)
Aangenomen motie subsidies leerwerkprojecten

- Debat over Begroting 2015-2018 (13-11-2014)
Toezegging naar aanleiding van motie geluiddempende ORAC’s en glasbakken
Toezegging naar aanleiding van motie kwaliteit buitensportfaciliteiten
Toezegging naar aanleiding van motie Loverboyproblematiek

- Debat over Kader en Kredietaanvraag gebiedsontwikkeling Spuikwartier (7-11-2014)
Aangenomen motie optimalisatie van de life cycle

- Debat over Kadernota Jeugdhulp (16-10-2014)
Aangenomen amendement Familiegroepsplan
Aangenomen amendement Persoonsgebonden Budget