Bijdrage ChristenUnie/SGP aan debat Integraal Veiligheidsplan

Pieter Grinwisdonderdag 04 april 2019

Hieronder leest u de bijdrage van Pieter Grinwis aan het debat over het nieuwe veiligheidsbeleid. Een plan met het beleid voor de komende vier jaar waar de fractie over het algemeen tevreden over is.

Voorzitter, ik begin met een citaat. “Er zijn mensen die ik ben gaan haten om de standpunten die zij innemen”.  De laatste jaren zijn steeds meer mensen het eens met deze stelling, afkomstig uit de Burgerperspectieven van het Sociaal Cultureel Planbureau die zij vorige week presenteerde. 16% van de Nederlanders was het met deze stelling eens, of zeer mee eens. Daarom is het maar goed dat één van de prioriteiten binnen het Veiligheidsplan dat voor ons ligt focust op het versterken van de weerbaarheid tegen polarisatie.

Voorzitter, en u kunt ervan op aan: wij zijn hard op zoek naar die 3% van de ChristenUnie-stemmers die het nota bene eens zijn met die stelling. Dat kan natuurlijk niet. Immers, heb uw naaste lief als uzelf. Tegelijk zijn er collega’s in de zaal die meer huiswerk te doen hebben. Bij de middenpartijen valt het nog mee met 11 à 15%, maar ter linker- en rechterzijde wordt het je koud te moede met percentages van 20 tot 30%. Voor de liefhebber: ik heb per partij de cijfers voor me liggen. Dus interrumpeert u maar.

Voorzitter, het gaat vanavond niet alleen om dit soort cijfers. Het gaat om de veiligheid van inwoners van onze mooie stad. Het gaat om de onveiligheid die burgers ervaren, als er weer eens een hennepkwekerij bij de buren is opgerold, als je weer eens bent nagesist, als er weer eens een grootschalige politie-inval in je wijk is, of erger: jezelf slachtoffer bent geworden van een beroving.

Aanpak ondermijning

Voorzitter, terecht krijgt de aanpak van ondermijning veel aandacht en prioriteit. Mijn fractie is tevreden dat van de 91 fte extra bij de politie er 53 worden ingezet voor de bestrijding van ondermijning en cybercrime bij onder andere de recherche. Het doet ons goed om te zien dat twee van onze drie bij de begrotingsbehandeling ingediende, maar helaas verworpen moties alsnog in het plan zijn verwerkt: dank daarvoor. Het betrof het tegengaan van ondermijning in de haven het op te stellen ondermijningsbeeld voor onze stad. Graag moedig ik de burgemeester vanavond aan om nog enkele stappen extra te zetten. Allereerst: In het ondermijningsbeeld gaat het college branches selecteren waar de vergunningplicht kan worden ingevoerd. En daarbij heb ik de volgende motie, met als dictum:

Verzoekt het college bij de voorbereiding van de uitbreiding van de vergunningplicht nadrukkelijk de risicobranches, zoals beschreven in de beleidslijn Bibob, te betrekken en op basis van het op te stellen ondermijningsbeeld de risicocategorieën uit de Haagse beleidslijn Bibob waar nodig aan te passen.

Ten tweede. Dat contant geld en de zwarte economie veel met elkaar te maken hebben, da’s geen nieuws. Criminelen kopen bijvoorbeeld een auto of dure merkkleding met contant drugsgeld dat daardoor wordt witgewassen. Momenteel moet van cashbetalingen van meer dan 10.000 euro melding worden gedaan, maar deze grens mag wat ons betreft drastisch verlaagd. Daarom een motie met als dictum:

verzoekt het college samen met de gemeente Amsterdam bij het Rijk aan te dringen op het verlagen van de grens voor het melden van contante betalingen bij winkeliers naar bijvoorbeeld €1.000.

Ten derde: drugscriminaliteit. Het is geen geheim dat de ChristenUnie/SGP dit een ernstig probleem vindt. Kwekers op hun zolderkamertjes zijn al lang geen amateurs meer. Sterker nog, de burgemeester wist te vertellen dat hennepkwekerijen tegenwoordig zo geavanceerd zijn dat het steeds moeilijker wordt om deze op te sporen.

En daarom een motie met als dictum:

verzoekt het college in samenspraak met politie en OM in overleg te treden met organisaties als Stedin, woningcorporaties en The Hague Security Delta om na te gaan welke mogelijkheden er zijn, bijvoorbeeld op het gebied van digitalisering, om de huidige opsporingsmethoden effectiever te maken.

Aanpak mensenhandel

Dan mensenhandel. Graag deel ik een verhaal dat ik eergisteren hoorde van een inwoner uit Laak. Ze ging al jaren naar dezelfde kapper, maar hoorde de laatste keer voor het eerst over het levensverhaal van haar kapsters. Ze schrok zich wezenloos. De kapsters kwamen uit Bulgarije, hadden daar 10.000 euro ingelegd als investering. Daarmee, was hen voorgespiegeld, zouden ze in Nederland hun eigen beautysalon kunnen beginnen. Eenmaal in Nederland bleek dit een leugen, en kwamen ze in loondienst terecht, onderbetaald. Gelokt met onwaarheden, en nu gevangen in een uitzichtloze situatie.

Het moge duidelijk zijn: mensenhandel is een gruwel. Het zijn mensonterende praktijken, waarbij kwetsbare mensen worden ontmenselijkt tot economische goederen. Ik ben blij dat de burgemeester met een integrale aanpak komt. Die is broodnodig. Maar, slachtoffers uit de handen van mensenhandelaren bevrijden is één, ze helpen re-integreren in de samenleving is twee.

Daarom een motie met als dictum:    

verzoekt het college in het kader van de op te stellen integrale aanpak van mensenhandel ook na te gaan of en hoe uitvoering gegeven kan worden aan de re-integratie in de samenleving van slachtoffers van mensenhandel, op het gebied van huisvesting, (om)scholing en schuldhulpverlening.

Voorzitter, ten slotte een oproep aan de burgemeester om tempo te maken met de uitvoering van dit veiligheidsplan. De plannen, ideeën en prioriteiten zijn goed, zonder meer. De aanpak van ondermijning en mensenhandel duldt echter geen uitstel. En voorzitter, helemaal ten slotte, ondertussen blijf ik uitzien naar het SCP-rapport met een 100% instemmende score op de stelling ‘ondanks hun standpunten, heb ik de mensen lief.’

 

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
motie aandringen op verlagen grens meldplicht contante betalingen naar €1000.pdf129,4 kBapplication/pdfdownload
motie interactie beleidslijn Bibob en Haags ondermijningsbeleid.pdf169,7 kBapplication/pdfdownload
motie slachtoffers mensenhandel beter re-integreren.pdf164,4 kBapplication/pdfdownload
motie slimmere oplossingen opsporing hennepkwekerijen.pdf179,8 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Bijdrage ChristenUnie/SGP aan debat Integraal Veiligheidsplan'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.