Reactie ChristenUnie/SGP op jaarrekening: “Het college moet aan de bak”

Pieter Grinwisdinsdag 16 april 2019

De vandaag door Den Haag gepresenteerde jaarrekening over 2018 toont forse tekorten op jeugd en WMO. Zorgwekkend, vindt fractievoorzitter Pieter Grinwis. “Het tekort van zestien miljoen euro op WMO-voorzieningen is echt groot. Zeker als je bedenkt dat het college in het halfjaarbericht een tekort verwachtte van 5,6 miljoen euro. En bij jeugdzorg zien we in iets mindere mate een vergelijkbaar beeld met een tekort van uiteindelijk ruim 8 miljoen euro versus een eerder verwacht tekort van 5,7 miljoen euro. Duidelijk is dat, nu de gedecentraliseerde taken voor jeugdzorg en WMO helemaal uitgekristalliseerd zijn, er structureel te weinig geld beschikbaar is voor deze cruciale gemeentelijke taken. Dat beeld zien we overal in ons land. Hoog tijd dat het college luid op de deur bonst bij het kabinet.”

Maar er is gelukkig ook goed nieuws. Pieter Grinwis: “Na jaren van stijgende aantallen bijstandsuitkeringen en grote tekorten is het goed om te zien dat het aantal uitkeringen met bijna ruim 5% is gedaald naar een dikke 25.000 en dat het aantal bijstandsaanvragen met meer dan 15% is gedaald. Tegelijk blijft het aantal bijstandsgerechtigden in Den Haag met 9,5% van de Haagse huishoudens schrikbarend hoog. Kortom, nog genoeg werk aan de winkel.”

Welzijnswerk
De ChristenUnie/SGP-fractie heeft met bijzondere belangstelling gekeken naar de ontwikkeling van de uitgaven aan welzijnswerk. Uit de jaarrekening blijkt dat er in 2018 geen geld op de plank is blijven liggen op het gebied van welzijn. De fractievoorzitter: “En als je vervolgens de geplande bezuinigingen voor de komende jaren in ogenschouw neemt, van 1 miljoen euro dit jaar, 5 miljoen volgend jaar, oplopend naar een structurele bezuiniging van maar liefst 8 miljoen vanaf 2022, dan vraag ik me af: waar gaan de bezuinigingsklappen vallen? Als er bijvoorbeeld noodgedwongen minder bezoeken bij oudere bewoners worden afgelegd, dan zou zo maar zo kunnen zijn dat het aantal bezoeken bij de huisarts stijgt. Dan heb je met veel pijn en moeite misschien een bezuiniging op de gemeentelijke begroting bereikt, maar de totale kosten voor de samenleving zijn dan veel hoger geworden. Ik hoop dat het college dit nog eens goed op zich in laat werken, alvorens ze deze bezuiniging helemaal doorvoert.” 

Vertraagde projecten
De ChristenUnie/SGP-fractie legt verder de vinger bij het aantal projecten dat duurder wordt dan begroot en later wordt opgeleverd dan gepland. Pieter Grinwis: “We hebben het Onderwijs- en Cultuurcomplex (Spuiforum) dat 31 miljoen euro en anderhalf jaar meer kost, het busplatform dat bijna 5 miljoen en anderhalf jaar meer vraagt en de fietsenstalling bij het Koningin Julianaplein die 3,5 miljoen extra vergt en nota bene drie jaar later wordt opgeleverd dan gepland. En als je kijkt naar de snelle stijging van de bouwkosten de laatste jaren en de enorme krapte op de arbeidsmarkt, vooral als het gaat om vakmensen in de bouw, dan vrees ik dat in 2019 en 2020 nog meer projecten in tijd en geld uit de hand zullen gaan lopen. Dat vergt een deskundig en stevig opdrachtgeverschap en een grote mate van projectbeheersing.” De fractievoorzitter legt in dit kader ook de vinger bij de ontwikkelingen in de woningbouwproductie. “In 2018 zijn er 4100 woningen in aanbouw genomen. Daarvan waren er slechts 195 sociaal. Dat is nog geen 5% van het totaal en komt niet in de buurt van de afgesproken 30%. Nou weet ik dat deze verhouding nog een erfenis is van het vorige college, maar ook hier bieden de resultaten uit het verleden niet veel hoop voor de nabije toekomst. Om de jaarrekening over dit en komend jaar een positievere aanblik te laten geven, moet het college echt aan de bak.”

« Terug

Reacties op 'Reactie ChristenUnie/SGP op jaarrekening: “Het college moet aan de bak”'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.