ChristenUnie/SGP luidt de noodklok voor peuterscholen

Telraam_Kralen.JPGdinsdag 23 april 2019

Te weinig gekwalificeerd (inval)personeel, te strenge handhaving en financiële onhoudbaarheid. Het zijn de zorgen waar peuterscholen mee te kampen hebben sinds zij wettelijk onder de kinderopvang vallen. Dit moest ervoor zorgen dat kinderen met een taalachterstand zoveel mogelijk voorschoolse educatie zouden ontvangen, maar dit doel wordt totaal niet bereikt. Sterker, de gemeente verwachtte in 2018 dat 76% van de “doelgroepkinderen” deel zou nemen aan voorschoolse educatie. In werkelijkheid blijkt dit met 59% fors minder. Fractievoorzitter Pieter Grinwis luidt de noodklok: “Het is belangrijk dat jonge kinderen die een taalachterstand hebben naar de peuterschool kunnen. Maar door grote regeldruk, een tekort aan gekwalificeerd personeel én een te strenge handhaving, staat dat onder grote druk. Soms worden hele peuterklassen nu naar huis gestuurd, en dat is natuurlijk juist wat we níet willen.”

Al langere tijd maakt de ChristenUnie/SGP zich zorgen over de Vroege- en Voorschoolse Educatie, zoals VVE in officiële termen wordt genoemd. Afgelopen september stelde de partij het teruggelopen aantal aanmeldingen aan de orde. Die leegloop lijkt nu weer stabiel, maar zorgen zijn er te over. Pieter Grinwis: “We weten allemaal dat er een enorm tekort is aan onderwijzend personeel. Dat is bij de peuterscholen niet anders. Logisch dat je niet de  eerste de beste invaller voor een peuterklas kunt zetten, maar de landelijke eisen aan het personeel zijn zo streng dat zelfs een basisschoolleerkracht niet aan de strenge eisen voldoet. Zet je die toch voor de klas, dan riskeer je een enorme boete.”

De gemeente deelt die boetes ook echt uit, zo blijkt uit een belronde van de ChristenUnie/SGP-fractie langs verschillende organisaties. €3000,- boete voor een missend EHBO-diploma bij een invaller, €6000,- voor een invaller die geen VVE-certificaat heeft. Bedragen die nauwelijks door de organisaties op te brengen zijn. Pieter Grinwis: “In de praktijk blijkt het al heel lastig te zijn om een peuterschool financieel quitte te laten spelen. De meeste organisaties lijden zelfs verlies, en zijn genoodzaakt dit te compenseren met andere financiële middelen. Ze zijn het erover eens: met peuterscholen is geen droog brood te verdienen, dat is natuurlijk ook niet het doel, maar nu kun je eigenlijk alleen maar verlies lijden. En dat is zeer zorgelijk, want hoe blijft het VVE-onderwijs gegarandeerd voor de toekomst? Ik heb het college gevraagd coulanter te zijn in de handhaving als het gaat om vervangend personeel, en peuterscholen niet langer de stuipen op het lijf te jagen.”

 

 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie/SGP luidt de noodklok voor peuterscholen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.