Haagse partijen willen opheldering over huisvesting van arbeidsmigranten

Wonen icoontjesvrijdag 01 november 2019

De Haagse fracties van de PvdA, Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP en SP willen opheldering over de situatie rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in Den Haag. Een maand geleden werd tijdens een werkbespreking duidelijk dat er heel wat misstanden zijn bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarom stellen de vier politieke partijen deze zorgelijke ontwikkelingen aan de kaak en vragen ze door middel van een groot aantal schriftelijke vragen om duidelijkheid over de situatie. “We zijn enorm geschrokken van de ontwikkelingen rondom de huisvesting van arbeidsmigranten in Den Haag. We wisten al dat er problemen waren, maar dat de omstandigheden zo hachelijk waren, daar staan we echt van versteld. Het is van groot belang dat er nu actie gaat worden ondernomen om de situatie te verbeteren,” stellen de vier fracties.

Tijdens de werkbespreking over de huisvesting van arbeidsmigranten bleek dat er heel wat mis was. Zo blijkt een groep van ongeveer 22.000 arbeidsmigranten niet ingeschreven te staan bij de gemeente, worden arbeidsmigranten tegen te hoge huren gevestigd in gebrekkige en onfatsoenlijke woningen en wordt er misbruik gemaakt van de kwetsbare positie van arbeidsmigranten om bij kleine overtredingen grote boetes in rekening te brengen of in te houden op het salaris. Als gevolg van de toename van het aantal arbeidsmigranten komt ook de betaalbaarheid en de leefbaarheid van Haagse wijken onder druk te staan. Martijn Balster (fractievoorzitter van de Haagse PvdA): “Arbeidsmigranten zijn vaak overgelaten aan de grillen van huisbazen en werkgevers die het vaak niet zo nauw nemen met de regels. En als er dan ook nog een gebrek is aan goede woningen, dan ligt uitbuiting op de loer en worden ze vaak in overvolle en soms beroerde woningen gestopt die niet aan de kwaliteitsnormen voldoen. Dat is niet alleen slecht voor de arbeidsmigranten zelf, maar ook voor de leefbaarheid van Haagse wijken en andere bewoners.” Tim de Boer (fractievertegenwoordiger van de Haagse Stadspartij): "Uit de schattingen blijkt dat ongeveer 10% van de bevolking in Den Haag arbeidsmigrant is. Toch doet het college alsof deze groep niet bestaat. De gemeente moet haar ogen niet langer sluiten en arbeidsmigratie serieus nemen, want alle prognoses wijzen op een verdere groei van het aantal mensen in deze sector."

Pieter Grinwis (fractievoorzitter van ChristenUnie/SGP): “Dat arbeidsmigranten hard werken staat buiten kijf, maar ik maak me best wel zorgen over de gevolgen van de forse toestroom. Als ik kijk naar hun kwetsbare positie ten opzichte van werkgevers en verhuurders, maar ook naar de leefbaarheid van oude stadswijken en andere gevolgen voor onze samenleving. Denk eens aan leerkrachten op school, die alle zeilen bij moeten zetten om kinderen met een grote taalachterstand een beetje fatsoenlijk onderwijs te geven. Denk aan de concurrentie met mensen die welbeschouwd onnodig nog in de Haagse kaartenbak zitten. Het stadsbestuur heeft veel te veel een laissez-faire houding als het gaat om arbeidsmigratie, het is tijd om verantwoordelijkheid te nemen.” Lesley Arp (fractievoorzitter van de SP): “Arbeidsmigranten hebben recht op menswaardige woonomstandigheden. Maar omdat zij sterk afhankelijk zijn van werkgevers die vaak ook de huisvesting regelen, is in opstand komen tegen misstanden risicovol. Door als gemeente strenger toe te zien op fatsoenlijke huisvesting beperken we ook de overlast in Haagse wijken waar de leefbaarheid onder druk staat.”

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Schriftelijke vragen Huisvesting van arbeidsmigranten.pdf108,3 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Haagse partijen willen opheldering over huisvesting van arbeidsmigranten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.