ChristenUnie/SGP: “De woorden zijn mooi, nu tijd voor de daden” - Reactie ChristenUnie/SGP op coalitieakkoord “Samen voor de stad”

Pieter Grinwismaandag 09 december 2019

“Het is meer dan jammer dat er een nieuw coalitieakkoord voor Den Haag nodig was, maar het is goed dat VVD, D66, GroenLinks, CDA en PvdA tot een akkoord gekomen zijn en dat vandaag hebben gepresenteerd. Dat is een felicitatie waard”, vindt fractievoorzitter Pieter Grinwis. “Samen voor de stad, een prachtige titel, waarvan ik hoop dat ze die ten volle waar gaan maken. Dit vernieuwde stadsbestuur zal vanaf dag één namelijk alle zeilen moeten bijzetten om de verhitte gemoederen in grote delen van de stad tot bedaren te brengen. Daarbij zal het college meer tact aan de dag moeten leggen, dan in de afgelopen weken is gebeurd in relatie tot de vreugdevuren. Meer dan ooit hebben we behoefte aan een stadsbestuur dat verbinding weet te brengen tussen zand en veen, aan een stadsbestuur dat er voor iedereen is. Dat zal een forse opgave zijn voor deze coalitie, die haar electorale basis toch vooral heeft op ’t zand.”

Inhoudelijk spreekt het nieuwe coalitieakkoord de ChristenUnie/SGP op veel punten aan. “Ik ben blij dat dit college hard wil blijven werken om Zuidwest weer te laten opbloeien, immers één van de meest kwetsbare delen van onze stad. Maar de tijd van praten is nu wel echt voorbij, het is tijd voor actie. Alleen meer aandacht voor bijvoorbeeld Moerwijk brengt oplossingen niet dichterbij. Laat bewoners in een beschimmelde woning, in een overbelast portiek, in een door ratten geplaagde omgeving, laat díe nu eindelijk merken dat die problemen worden aangepakt en opgelost.”
 
Het doet de fractievoorzitter goed dat dit nieuwe college de zorg voor mensen belangrijker heeft gevonden dan koste wat kost de nul houden als het gaat om iets hogere lasten voor huiseigenaren. “Mooi dat de nieuwe coalitiepartijen zich hierbij hebben laten inspireren door onze tegenbegroting, maar helaas niet voldoende als het gaat om de bezuinigingen op zorg en jeugd. Deze blijven zorgwekkend hoog. Ze worden weliswaar structureel met een kwart getemperd, van ruim € 32 miljoen naar bijna € 25 miljoen, maar voor komend jaar – wat nota bene al over drie weken begint - is al een bezuiniging van ruim € 20 miljoen ingeboekt. Wie gaat hier de prijs voor betalen? We zullen dit nauwlettend blijven volgen, zodat iedereen in de stad de zorg blijft krijgen die hij of zij nodig heeft. Of je nou jonger of ouder bent.” Ook vindt hij het jammer dat er alsnog fors wordt bezuinigd op het gemeentelijk personeel. “Die aloude kaasschaaf-truc vond ik bij het vorige college al een belabberd plan en mijn mening is op dat punt niet veranderd.”
 
Woonbeleid
De voorgenomen maatregelen op het gebied van wonen klinken de fractievoorzitter als muziek in de oren. “Mooi om te zien dat er een zelfbewoningsplicht gaat gelden in wijken waar relatief goedkope woningen voor de neus van starters worden weggekaapt. Daar heb ik vaak voor gepleit, onder andere in onze discussienota. En goed dat er werk wordt gemaakt van het aanpakken van verkamering, door in lijn met ons gezamenlijke initiatiefvoorstel kamerverhuur aan meer dan twee personen vergunningplichtig te maken. Ook de extra 50 miljoen voor sociale woningbouw en starterswoningen is een mooie en broodnodige investering van de nieuwe coalitie.”
 
Grinwis is ook te spreken over de voorgenomen uitbreiding van de capaciteit en de bevoegdheden van de Pandbrigade en de extra werknemers op het terrein van de Bibob in de strijd tegen ondermijning en voor een betere leefbaarheid. “Verder ben ik positief over de plannen op het gebied van het tegengaan van drugs en lachgas – ons initiatiefvoorstel ‘Van het lachgas af’ is overgenomen -, over de aanpak van armoede en schulden en last but not least, over de aandacht die er terecht is voor de integriteit van het stadsbestuur."
 
Risico van regentesk regeren
Grinwis vervolgt: “Ik hoop dat dit college niet alleen samen voor de stad, maar ook samen met de stad zal besturen. Dat het de hand uitsteekt naar de hele stad en naar de hele raad. Wat dat betreft is de prominente aandacht voor het verbeteren van de leefbaarheid en bewoonbaarheid van wijken als Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust natuurlijk een goed signaal. Maar het is niet eenvoudig om met vijf partijen een stad te besturen. Laat dit geen regentesk college worden, dat zich opsluit in het IJspaleis en vooral druk is met zichzelf, maar een rechtvaardig college, dat blijvend oog heeft voor de echte noden in de stad die het bestuurt. Echt samen voor de stad, elke dag en voor iedereen.”

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie/SGP: “De woorden zijn mooi, nu tijd voor de daden” - Reactie ChristenUnie/SGP op coalitieakkoord “Samen voor de stad”'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.