Reactie programmarekening 2016: bijstand en zorg de zorgenkindjes van Den Haag

Eurosdinsdag 18 april 2017

Het begint een echte Haagse traditie te worden: ieder jaar blijft er geld over. In 2016 € 57,1 miljoen op een begroting van ongeveer € 2,4 miljard. Dat klinkt mooier dan het is. Voor een deel lukt het de gemeente namelijk niet het geld uit te geven aan de doelen waar het voor begroot was.

Terwijl het college nog steeds niet goed weet of de bijna € 30 miljoen die afgelopen jaar niet is uitgegeven aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulpverlening nu moeten worden beschouwd als een echt voordelig resultaat of dat de gemeente de mensen die zorg nodig hebben onvoldoende weet te bereiken, heeft de Rekenkamer er eerder op gewezen dat de maatschappelijke ondersteuning veel te weinig toegankelijk is. Pieter Grinwis: "De ChristenUnie/SGP vindt het ronduit zorgwekkend dat voor het tweede jaar op rij er zoveel geld op de plank blijft liggen, terwijl de vraag naar zorg er in onze stad echt wel is. Het college moet nu heel snel de aanbevelingen van de Rekenkamer in de praktijk brengen, zodat de Hagenaren die zorg nodig hebben, deze ook krijgen."

Vooruitgang en stagnatie

Eindelijk is de economische vooruitgang van de laatste jaren ook merkbaar in Den Haag: het aantal niet-werkende werkzoekenden is met ruim 10.000 gedaald van ruim 48.000 naar 38.000. Daar staat tegenover dat het aantal bijstandsgerechtigden nog altijd toeneemt. Inmiddels zitten ruim 27.000 mensen in de bijstand: bijna 10% van de huishoudens. Pieter Grinwis: "Opnieuw moet de gemeente miljoenen bijleggen op de bijstandsuitkeringen. En dat in een economisch topjaar als 2016. Miljoenen die ook geïnvesteerd hadden kunnen worden in betaalbare woningen voor gezinnen met een modaal inkomen, in veilige wegen en fietspaden en goede OV-voorzieningen in onze stad. De opgave voor het college lijkt me duidelijk: nu het aantal banen stijgt en de werkloosheid daalt, moet dit jaar ook echt het aantal bijstandsuitkeringen omlaag."

Labels
Financiën
Werkgelegenheid
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'Reactie programmarekening 2016: bijstand en zorg de zorgenkindjes van Den Haag'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2017

Geen berichten gevonden