Wij kiezen voor een verbonden, gezinsvriendelijke en groene stad - ChristenUnie/SGP publiceert verkiezingsprogramma ‘Den Haag voor elkaar’

foto voorkant programmadonderdag 28 december 2017

De ChristenUnie/SGP kiest in haar verkiezingsprogramma 2018-2022 ‘Den Haag voor elkaar’ voor de toekomst van Haagse kinderen. En die is gezond, groen en gezinsvriendelijk wat betreft dé christelijk-sociale partij van Den Haag. Lijsttrekker Pieter Grinwis: “Den Haag is een prachtige stad om in te wonen en te werken. Tegelijkertijd is het een stad met scherpe breuklijnen en onderhuidse spanningen. Tussen groepen mensen, tussen zand en veen en tussen de groei van de stad en de leefbaarheid van vooral oudere wijken. We zullen duidelijke keuzes moeten maken om vreedzaam, zorgzaam en duurzaam samen te blijven leven. Mijn partij maakt die keuzes.”

Middeldure (gezins)woningen op het veen, sociale huurwoningen op het zand

De ChristenUnie/SGP wil daarom bijvoorbeeld dat er op het Haagse veen, zoals in Moerwijk en Bouwlust, meer middeldure woningen voor bijvoorbeeld gezinnen komen en minder sociale woningbouw, terwijl in de wijken op het zand het aandeel sociale huurwoningen juist omhoog moet. Pieter Grinwis: “Dat kost natuurlijk geld en natuurlijk zal niet iedereen staan te juichen, maar het is gewoon niet sociaal hoe de gemeente het afgelopen decennium met een wijk als Moerwijk is omgegaan. In deze wijk met veel goedkope sociale huurwoningen met nota bene hardnekkige vocht- en schimmelproblematiek zijn de afgelopen jaren zeer veel kwetsbare mensen komen wonen. Het sociale weefsel is stuk, de rek is eruit en de balans tussen wat we van de sociaal zwakkeren vergen en van de sociaal sterkeren vragen is zoek. Daarom gaan we als het aan de ChristenUnie/SGP ligt meer voor de middenklasse interessante woningen in Moerwijk, Bouwlust en andere wijken op het veen bouwen en tegelijk meer sociale huurwoningen op het zand.” Pieter Grinwis vervolgt: “Sowieso is het hard nodig dat er meer betaalbare (huur)woningen bijkomen voor mensen met een heel gewoon inkomen. Of het nou gaat om starters op de woningmarkt of om agenten, verpleegkundigen of onderwijzers met of zonder kinderen die in Den Haag willen komen werken, voor hen moet het ook goed mogelijk zijn om in onze mooie stad te komen wonen. Als het aan de ChristenUnie/SGP ligt, wordt daar de komende jaren veel werk van gemaakt.”

Groene toekomst zonder energiearmoede

Meer dan ooit zet de ChristenUnie/SGP met dit verkiezingsprogramma in op een groene en duurzame stad. Pieter Grinwis: “We hebben de stad te leen van onze kinderen en willen deze graag netjes aan hen doorgeven. Er is de komende raadsperiode en in de jaren daarna heel veel werk te doen om Den Haag van schone energie te voorzien en klimaatneutraal te maken. Dat is goed nieuws voor Haagse bouwvakkers en installateurs van warmtepompen en zonnepanelen. Tegelijk is het een groot risico voor mensen met een kleine beurs. Duurzaam mag voor hen niet een ander woord voor duur worden. De ChristenUnie/SGP zet alles op alles om energiearmoede in onze stad te voorkomen, bijvoorbeeld door het dividend van Eneco - dat energiebedrijf blijft overigens van ons - te gebruiken om mensen met weinig inkomen en/of spaargeld te helpen hun huis te verduurzamen.”

Recht doen

Oude vertrouwde punten komt u vanzelfsprekend ook tegen in het verkiezingsprogramma, zoals de strijd tegen mensenhandel, prostitutie en schulden en de inzet voor het verbeteren van de leefbaarheid van Scheveningen, oude drukke stadswijken en een wijk als het mooie Oude Centrum, dat al vele jaren gebukt gaat onder de overlast van raamprostitutie, verslavingen en drugscriminaliteit.

Het verkiezingsprogramma is opgebouwd langs vijf thematische speerpunten en een deel met concrete voorstellen voor de verschillende wijken van Den Haag. De vijf speerpunten zijn vrede voor de stad, hoop voor kwetsbaren, toekomst voor onze kinderen, zorg voor de schepping, en werk voor iedereen. Het conceptverkiezingsprogramma wordt op 10 januari a.s. besproken en vastgesteld tijdens de ledenvergadering van ChristenUnie en SGP, waarna de nieuwjaarsborrel volgt waar u van harte voor bent uitgenodigd.

Opvallende voorstellen

Het verkiezingsprogramma van de ChristenUnie/SGP komt met veel interessante voorstellen. Enkele opvallende voorstellen zijn:

 • Bouw gezinswoningen op ondertunnelde Lozerlaan;
 • ‘Babyboom’: vergroening van de stad door voor elk eerste kind een boom te planten, die geadopteerd kan worden door de ouders;
 • Haagse Kindervredetop: kinderen van over de hele wereld komen in Den Haag praten over vrede;
 • Haags energieakkoord. De gemeente sluit met bewonersorganisaties, andere maatschappelijke organisaties, woningcorporaties, bedrijven en kennisinstellingen een lokaal energieakkoord;
 • Voorkom energiearmoede: gebruik dividend Eneco voor verduurzamen woningen van mensen met een kleine beurs;
 • Sluiten van prostitutieramen en meer uitstapgeld;
 • Minimumleeftijd van 21 jaar voor prostituanten (bezoekers prostituees);
 • Adempauze voor mensen met schulden door het verstrekken van een sociaal krediet;
 • Den Haag drugswalmvrij: een blowverbod op straat in heel Den Haag;
 • Geen intimidatie meer van vrouwen en meisjes. Straatintimidatie wordt verboden;
 • Sociaal wonen op het zand: ook in de chiquere wijken komt sociale woningbouw;
 • Beschermen leefbaarheid oude wijken: er komt een verbod op woningsplitsing;
 • Er moet een kerkenvisie komen, zodat helder wordt welke beeldbepalende kerkgebouwen we willen behouden;
 • Geen boete voor winkeliers die op zondag hun winkel of marktkraam niet openen;
 • Op zon- en feestdagen gratis parkeren;
 • Ruim baan voor de fiets, behalve in de Grote Marktstraat. De Gedempte Gracht wordt  een fietsstraat en de scooter gaat van het fietspad;
 • Speciale parkeerkaart voor mindervalide fietsers, zodat zij dichtbij winkels etc. hun fiets kunnen parkeren;
 • Geen tram over de Westduinweg, maar een E-bus naar het Norfolkterrein;
 • Niet méér, maar minder woningbouw rond de Scheveningse haven;
 • Hexit: Den Haag stapt uit de ondemocratische metropoolregio Rotterdam-Den Haag;
 • Meer kerels voor de klas: er komt een speciaal actieplan om het lerarentekort terug te dringen.
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Verkiezingsprogramma ChristenUnie/SGP Den Haag 2018-20223,1 MBapplication/pdfdownload
Labels
Verkiezingen

« Terug

Reacties op 'Wij kiezen voor een verbonden, gezinsvriendelijke en groene stad - ChristenUnie/SGP publiceert verkiezingsprogramma ‘Den Haag voor elkaar’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2017

Geen berichten gevonden