“Groen, voor elk wat wils en financieel wankel” - Reactie ChristenUnie/SGP op coalitieakkoord “Den Haag, Stad van Kansen en Ambities”

Pieter Grinwiswoensdag 30 mei 2018

De ChristenUnie/SGP feliciteert Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks met het coalitieakkoord “Den Haag, Stad van Kansen en Ambities”. Fractievoorzitter Pieter Grinwis: “Het is goed voor Den Haag dat de vier grootste partijen er samen uit zijn gekomen”. Het akkoord biedt veel mooie aanknopingspunten. “We zien diverse van onze aangenomen moties en andere punten, waarvoor we ons hebben ingezet, terug in het coalitieakkoord. Bijvoorbeeld een stevigere aanpak van mensenhandel, bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, 30% sociale woningbouw bij alle nieuwbouw, meer geld voor verkeersveiligheid en beter luisteren naar bewoners bij invoering betaald parkeren. Ook is het goed dat veel investeringen in een duurzamere en beter bereikbare stad worden aangekondigd. Alleen wel zonde dat om tienduizenden woningen van het gas af te halen en aan te sluiten op duurzame warmte, eerst de leverancier van die duurzame energie, Eneco, in de uitverkoop gaat. Zo wordt de kip met de gouden eieren geslacht. Verder vind ik het echt jammer dat er geen einde aan de raamprostitutie komt in Den Haag, maak ik mij zorgen over de beperkte investeringen in woningbouw en mis ik de aandacht voor thuiszorg en dagbesteding, maar ook de waarde van kerken en andere religieuze gemeenschappen voor Den Haag wordt niet genoemd.”

Financiën

Groot punt van aandacht voor Pieter Grinwis is de financiële onderbouwing van het akkoord: “Toen ik de financiële bijsluiter van dit akkoord las, fronste ik mijn wenkbrauwen. De kaasschaaf wordt nóg een keer over de ambtenarij gehaald, terwijl de opgaven voor de stad en de ambities van deze coalitie groot zijn, en er wordt erg veel geld weggehaald bij welzijn. We gaan de wethouder financiën, en natuurlijk het hele college, dus goed in de gaten houden de komende jaren. Temeer omdat deze coalitie 23 keer iets gaat onderzoeken, 11 pilots gaat uitvoeren en 14 keer nog iets nader gaat bekijken of bestuderen. Het lijkt erop dat zodra het moeilijk werd tijdens de onderhandelingen of het geld op was, er een onderzoekje of een pilot tegenaan is gegooid. Op sommige punten is een onderzoek trouwens gewoon helemaal niet nodig. Waarom niet gewoon in vervolg op de motie van de ChristenUnie/SGP zeggen dat je goedkopere parkeervergunningen voor ondernemers met een onderhoudsbedrijf gaat regelen in plaats van dat nog eens een keer te gaan onderzoeken?”

Woningbouw

De ChristenUnie/SGP ziet kansen bij de woningbouwagenda van de nieuwe coalitie. Pieter Grinwis: “Het is heel goed dat de focus ligt op middeldure woningen én dat de norm van 30% sociale woningbouw bij nieuwbouw voor de hele stad gehanteerd gaat worden. Daar gaan we dit college zeker aan houden. Al langere tijd maken we ons hier hard voor, want het is gewoon niet sociaal hoe de gemeente het afgelopen decennium met kwetsbare wijken als Moerwijk is omgegaan. Dáár meer middeldure woningen en tegelijk meer sociale huurwoningen op het zand, zo kan de stad meer verbonden worden. Bovendien zijn betaalbare (huur)woningen voor mensen met een gewoon inkomen broodnodig. Zo kunnen agenten, verpleegkundigen en leerkrachten in Den Haag blijven én komen wonen. Maar hier had ik wel op meer gehoopt: de investeringen zijn erg beperkt en ik mis de aandacht voor gezinnen.”

Soms wel, soms geen oog voor de belangen van bewoners

Bij het lezen van het akkoord valt het de ChristenUnie/SGP op dat er de ene keer wel, de andere keer geen oog is voor de belangen van bewoners. Pieter Grinwis: “Bewoners gaan echt beter betrokken worden bij de invoering van betaald parkeren. Een misser bij de invoering van betaald parkeren op Scheveningen wordt hersteld door alsnog een draagvlakpeiling te houden. Ik ben blij dat de belofte van de bouw van een parkeergarage in de Geuzenwijk eindelijk gaat worden ingelost, wat een belangrijke bijdrage gaat leveren aan de leefbaarheid en de vermindering van de parkeerdruk in deze wijk. Samen met de definitieve streep door de tram over de Westduinweg, de door de ChristenUnie/SGP voorgestelde E-bus van Norfolk naar Madurodam en de aangekondigde investeringen in de OV-corridor Binckhorst-Scheveningen bevat dit coalitieakkoord een aantal goede dingen voor de Scheveningers.”

Ronduit teleurstellend is het verruimen van de openingstijden van de horeca en het verder loslaten van de geluidsnormen. “Daar laat het nieuwe college de bewoners echt in de kou staan. Ik snap niet dat er zo makkelijk voorbij wordt gegaan aan de belangen van bewoners in bijvoorbeeld het centrum. Zij dreigen de grote verliezer van de horecaplannen uit het akkoord te worden. Ik ga samen met hen alles op alles zetten om de binnenstad ook voor hen aantrekkelijk te houden.”

Raamprostitutie

De ChristenUnie/SGP vindt het verder een gemiste kans dat het nieuwe college de raamprostitutie niet wil beëindigen, maar verplaatsen. Pieter Grinwis: “Een schone raamprostitutie is een illusie, evenals roken zonder je longen te beschadigen dat is. Wel fijn dat de Stationsbuurt en zeker het Oude Centrum hun probleemstraten kwijtraken en mogen uitzien naar mooie woonstraten, althans als de “marktpartij” doorpakt. De nieuwe coalitie trekt zelf namelijk geen euro uit om de panden uit te kopen. Als je deze branche vol uitbuiting en mensenhandel dan toch per se in stand wilt houden in onze stad van vrede en recht, dan moet er wat de ChristenUnie/SGP in ieder geval gekozen worden voor een forse vermindering van de huidige 340 ramen. Daar gaan we ons best voor doen." 

Samenwerking

De ChristenUnie/SGP kijkt uit naar een mooie en constructieve samenwerking met het nieuwe college. Pieter Grinwis: “Er zijn genoeg aanknopings- én verbeterpunten om samen met dit college constructief en gezond kritisch aan de slag te gaan voor ons mooie Den Haag. De komende tijd is het zaak dat dit college samen met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, kerken en andere religieuze instellingen werk gaat maken van de uitvoering van dit coalitieakkoord en van andere plannen die goed zijn voor onze stad. Ik zie uit naar de samenwerking en wens het nieuwe gemeentebestuur veel wijsheid en zegen toe.”

Labels

« Terug

Reacties op '“Groen, voor elk wat wils en financieel wankel” - Reactie ChristenUnie/SGP op coalitieakkoord “Den Haag, Stad van Kansen en Ambities”'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari