Schriftelijke vragen over de verkeerschaos na het Vuurwerkfestival

vuurwerkmaandag 27 augustus 2018

In het tweede en derde weekend van augustus vond het 39e Internationale Vuurwerkfestival Scheveningen plaats. Ook dit jaar hebben velen tienduizenden dit spectaculaire Vuurwerkfestival bezocht. Een te groot deel van deze bezoekers komt, ondanks andere adviezen, met de auto naar Scheveningen, wat weer leidde tot grote verkeerschaos. De ChristenUnie/SGP heeft hierover verschillende klachten gekregen, onder andere van bewoners uit het Renbaankwartier, waar tot ver voorbij middernacht de straten volledig geblokkeerd waren door festivalbezoekers. Natuurlijk gaat een evenement als dit altijd met verkeersoverlast gepaard, maar zo erg hadden bewoners het nog niet eerder meegemaakt. De ChristenUnie/SGP heeft daarom de volgende vragen gesteld.

1)         Bent u bekend met de verkeerschaos na afloop van het Vuurwerkfestival?

2)         Is inzichtelijk hoeveel bezoekers er zijn geweest, en op welke manier (auto/tram/bus/scooter/fiets) zij naar Scheveningen zijn gekomen?

3)         Hoeveel mensen hebben gebruikgemaakt van Park&Beach in New Babylon, van Uit-je-auto en van Park&Bike? Indien mogelijk graag een onderverdeling per alternatief.

Op strategische plaatsen stonden verkeersregelaars opgesteld, maar lang niet overal. Zo ontbraken verkeersregelaars bij de kruising Statenlaan-Westduinweg, en bij de kruising Westduinweg-Schokkerweg, waar een continue stroom van fietsers, scooters en voetgangers overstak, waardoor er voor de auto’s (die er beter niet hadden kunnen staan) geen doorkomen aan was.

4)         Hoeveel verkeersregelaars waren er actief voor en na het vuurwerk? Vanaf en tot welke tijd zijn zij actief? Op welke plekken stonden zij?

Net als bij voorgaande edities waren parkeergarages binnen no-time vol. Ondanks het advies niet meer met de auto naar Scheveningen te komen, bleven mensen dit tóch massaal doen. Dat heeft er toe geleid dat er massaal op straat werd geparkeerd, onder andere in bochten, op stoepen en in de bermen bij de tramrails.

5)         Op welke manieren en door wie is voorafgaand en tijdens het festival gecommuniceerd dat de parkeergarages vol waren? En is dit advies vroegtijdig verspreid?  Is er voldoende en vroegtijdig gebruikgemaakt van sociale media, die natuurlijk beter worden gevolgd, dan dat er websites worden bezocht?

6)         Hoeveel handhavers waren er gedurende het Vuurwerkfestival actief op Scheveningen? Is er tijdens het festival gehandhaafd op fout parkeren? Zo niet, waarom niet? Zo ja, hoeveel bekeuringen zijn er  - gedurende de twee weekenden in de avonden - uitgedeeld voor fout parkeren?

Na afloop van het festival waren meerdere straten - niet alleen in directe nabijheid van de Boulevard - langdurig geblokkeerd door bezoekers die Scheveningen wilden verlaten, maar geen kant op konden. Hierdoor zouden hulpdiensten  er niet doorheen kunnen komen in geval van nood.

7)         In hoeverre kan het college de veiligheid van bewoners en bezoekers nog garanderen met zoveel bezoekers en vastlopend verkeer? Welke mogelijkheden zijn er om dergelijke verkeersinfarcten te voorkomen?

8)         Is het college bereid om bij dergelijke drukte verdergaande maatregelen te treffen, zoals het bijtijds afsluiten van toegangswegen naar Scheveningen voor autoverkeer (met uitzondering natuurlijk van bewoners die naar huis willen)? Is het college bereid om onderzoek te doen naar andere maatregelen, zoals het - na afloop van het festival - omkeren van de rijrichting van toegangswegen (zodat er meer uitstroom mogelijk is) en het bieden van meer ruimte op (verder afgesloten) wegen voor bussen, zodat bussen meer inzetbaar zijn?

9)         Op de website van het festival wordt geadviseerd om, als je geen zin hebt in files, met de fiets of het OV te komen . De stroom bezoekers die met het OV kwam, leek echter onvoldoende verwerkt te kunnen worden door de HTM. Kan het college uitleg geven bij de chaos die ontstond bij tram- en bushaltes na afloop van het vuurwerk?

10)       Volgend jaar vindt de 40e editie van het Internationale Vuurwerkfestival plaats. Klopt het dat de organisatie dit nog grootser wil aanpakken? Vindt het college dit, gezien de chaos met het huidig aantal bezoekers, wenselijk? En zo ja, hoe wil het college er dan zorg voor dragen dat de afwikkeling van de bezoekersstroom soepeler gaat en met minder overlast voor de bewoners van Scheveningen gepaard gaat?

11)       Is het college voornemens met de organisatie van het Vuurwerkfestival, de hulpdiensten, de HTM, bewoners en andere relevante partners, een grondige evaluatie te doen naar de verkeers- en bezoekersstroomafwikkeling, en lessen te trekken voor een volgende editie?

 

Labels
Scheveningen
Verkeer & Vervoer

« Terug

Reacties op 'Schriftelijke vragen over de verkeerschaos na het Vuurwerkfestival'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2018

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari