ChristenUnie/SGP: oormerk Eneco-dividend voor energietransitie - Zorg en welzijn kind van de collegerekening in nieuwe begroting

Pieter Grinwisdinsdag 11 september 2018

Vandaag presenteerde het nieuwe college haar eerste programmabegroting. Het valt de ChristenUnie/SGP op dat het college voorzichtig van start gaat en nog niet stevig de tanden zet in de écht ingewikkelde opgaven en uitdagingen van onze stad, zoals betaalbare woningbouw en verduurzaming van Den Haag. Het lijkt te wachten op de zilvervloot die na verkoop van het tafelzilver Eneco in onze gemeente zou moeten aanmeren. Fractievoorzitter Pieter Grinwis: “Hoe zeer ik ook tegen verkoop van energiebedrijf Eneco ben, het slagen van de ambities van dit college staat of valt met de verkoop van deze aandelen. Dat gaat voorlopig nog niet gebeuren en dat betekent dat er het komende jaar maar mondjesmaat werk wordt gemaakt van de verduurzaming van onze energievoorziening. Daar is namelijk slechts € 4,5 miljoen extra beschikbaar voor in 2019." Grinwis ziet in de mogelijke vertraging bij de verkoop van Eneco echter ook een kans: “Als Eneco in 2020 nog niet is verkocht, krijgen we dat jaar nog wel ten minste € 8 miljoen dividend uitgekeerd en waarschijnlijk meer. Mijn voorstel is om dat geld, wat toch niet in de begroting is opgenomen, te gebruiken voor versnelling van de lokale energietransitie. Daarmee zouden de grote ambities van dit college voor de verduurzaming en vergroening van onze stad in ieder geval een stuk geloofwaardiger worden.”

Groot zorgpunt in de gepresenteerde begroting zijn de voorgenomen bezuinigingen op het welzijnswerk. Pieter Grinwis: “De komende jaren wil dit college structureel bezuinigen op het welzijnswerk, oplopend naar 8 miljoen per jaar vanaf 2022. Dit gaat bijvoorbeeld ten koste van buurthuizen bezoekwerk aan ouderen en jongerenwerk. Daarmee neemt de coalitie van Groep de Mos, VVD, D66 en GroenLinks een groot risico met onze stad. Je kunt als college wel roepen dat we moeten omzien naar elkaar - dat vind ik ook - maar als de praktijk anders is, dan moet je bereid zijn daar geld voor te blijven uittrekken en niet gaan beknibbelen op bezoekwerk aan ouderen en overgaan tot het sluiten van wijkgebouwen. Welzijnswerk in de wijk is essentieel in een stad als Den Haag, waar veel mensen geen functionerend sociaal netwerk hebben en op zichzelf zijn aangewezen. Wij vragen het college daarom niet de zichzelf opgelegde bezuiniging als leidraad te nemen, maar te doen wat onze stad nodig heeft.”

Gelukkig gaat er wel extra aandacht en geld gaat naar de bestrijding van eenzaamheid onder ouderen, zodat meer mensen waardig oud kunnen worden in Den Haag. Maar de ChristenUnie/SGP maakt zich zorgen over het gebrek aan visie op en geld bij dit college voor de ouderenzorg als geheel in onze stad. Pieter Grinwis: “Het is ontzettend goed dat er aandacht is voor de bestrijding van eenzaamheid, maar dat zou wat mij betreft hand in hand moeten gaan met betere en voldoende thuiszorg en dagbesteding. Daar wordt helaas geen euro extra aan uitgegeven. Liever zou ik bijvoorbeeld de hondenbelasting handhaven en de opbrengsten besteden aan goede zorg."

Labels
Financiën

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie/SGP: oormerk Eneco-dividend voor energietransitie - Zorg en welzijn kind van de collegerekening in nieuwe begroting'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2018

Geen berichten gevonden