ChristenUnie/SGP: draai bezuinigingen op welzijn voor 2019 terug - Vertel uw welzijnsverhaal aan de ChristenUnie/SGP

donderdag 18 oktober 2018

De zorg voor kwetsbare ouderen en het jeugdwerk in de buurthuizen staan onder druk. Het nieuwe college wil komend jaar al 1 miljoen bezuinigen op grootschalig welzijnswerk in Den Haag, maar heeft nog niet gezegd hoe dat moet gebeuren. Terwijl bijvoorbeeld Welzijn Scheveningen nog bezig is draconische maatregelen te treffen vanwege een oude bezuinigingsopgave die er nog lag. De Scheveningse huisartsen trokken terecht aan de bel over de dreigende desastreuze gevolgen van deze en de aangekondigde bezuinigingen voor kwetsbare ouderen en kinderen.

Fractievoorzitter Pieter Grinwis: “Wat niet mag gebeuren, is dat er weer bezuinigd wordt zonder visie. Dat er voor de zoveelste keer een kaasschaaf over de stad wordt gehaald. Als het college dan zo nodig minder welzijnswerk in de stad wil, laat het dan aangeven welk welzijnswerk er niet meer moet gebeuren. Je kunt niet zeggen ‘doe maar een miljoentje minder’, zonder zelf te weten waar het minder kan en moet.” Hij vervolgt: “2019 is bovendien dichtbij. Dit college wil extra geld uittrekken voor kleinschalig welzijnswerk. Dat is mooi en in lijn met de visie van mijn partij. Maar het zou beter zijn als een deel van dat geld in 2019 wordt gebruikt om de bezuiniging op het overige welzijnswerk te voorkomen. Zo voorkomen we overhaaste besluiten met verstrekkende gevolgen voor organisaties en hun medewerkers en daarmee voor kwetsbare kinderen en ouderen.” De ChristenUnie/SGP-fractie zal dit voorstel inbrengen bij de begrotingsbehandeling in de gemeenteraad op 8 november a.s.

Vertel uw welzijnsverhaal aan de ChristenUnie/SGP

De ChristenUnie/SGP is vanwege de aangekondigde bezuinigingen benieuwd naar verhalen van mensen in onze stad voor wie het welzijnswerk erg belangrijk is. Dus maakt u of één van uw familieleden gebruik van welzijnswerk: bijvoorbeeld door activiteiten in buurthuizen of vrijwilligers die u thuis bezoeken, dan horen we graag van u! Ook als u medewerker of vrijwilliger bent of op een andere manier betrokken bent bij welzijnswerk en zich zorgen maakt over de bezuinigingen horen wij graag uw verhaal. Laat het horen door een mailtje te sturen naar christenunie-sgp @ denhaag.nl [zonder spaties].

Labels
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie/SGP: draai bezuinigingen op welzijn voor 2019 terug - Vertel uw welzijnsverhaal aan de ChristenUnie/SGP'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2018

Geen berichten gevonden