Hou de wijken leefbaar, leg kamerbewoning aan banden - ChristenUnie/SGP, GroenLinks en Hart voor Den Haag presenteren initiatiefvoorstel

vreeswijkstraat.jpgmaandag 25 november 2019 11:15

In steeds meer Haagse woonwijken neemt verkamering toe. Woningen worden steeds vaker omgezet in los verhuurbare kamers met allerlei leefbaarheidsproblemen tot gevolg. Onze mailboxen stromen vol met klachten uit bijvoorbeeld Leyenburg en Rivierenbuurt: overbewoning, geluidsoverlast en steeds meer (wees)fietsen op smalle stoepen. ChristenUnie/SGP, GroenLinks en Hart voor Den Haag/Groep de Mos trekken een streep en dienen een initiatiefvoorstel in om de overlast van te veel kamerverhuur te beperken en daarmee de leefbaarheid in Haagse woonwijken te beschermen. Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP): “Al meer dan een jaar dringen we aan op aanscherping van het kamerbewoningsbeleid, maar de wethouder blijft het voor zich uitschuiven. Ondertussen gaat de verkamering van onze stad gewoon door en nemen leefbaarheidsproblemen hand over hand toe. Wij van GroenLinks, Hart voor Den Haag en ChristenUnie/SGP vinden dat dit groeiende probleem nu aangepakt moet worden. En daarom komen wij vandaag met een aantal stevige voorstellen om verkamering aan banden te leggen.”

Een quotum van 5% voor een leefbare buurt

Terwijl het splitsen van woningen eerder dit jaar wél aan banden is gelegd, is verkamering in de meeste wijken nog onbeperkt mogelijk. En evenals woningsplitsing gaat verkamering ten koste van de sociale cohesie en leefbaarheid in een wijk, misschien nog wel in sterkere mate. Neem bijvoorbeeld de wijk Leyenburg, waar alleen dit jaar al 25 woningen zijn omgezet naar kamerverhuur aan 4 of meer personen. William de Blok (Hart voor Den Haag): “Meer bewoners op minder ruimte zorgt voor problemen, bijvoorbeeld in Leyenburg en in de Rivierenbuurt. Verkamering heeft gevolgen voor het wooncomfort, de leefbaarheid en sociale cohesie in een buurt. Daarom gaan we dit tegen door de vergunningplicht strenger te maken. De vergunningplicht gaat van 4 naar 3 personen en we stellen voor dat maximaal 5% van de woningen in een wijk nog maar gebruikt mag worden voor deze aangescherpte vergunde kamerverhuur. Zo kan elke Haagse inwoner zich weer thuis gaan voelen in zijn eigen wijk.”

Daarnaast stellen de fracties voor te onderzoeken hoe schaarse koopwoningen - dat zijn de relatief goedkope koopwoningen in onze stad - beter beschermd kunnen worden tegen kamerverhuur. “Nu worden ze maar al te vaak opgekocht door particuliere beleggers die én de prijs opdrijven én deze woningen vaak verkameren. Wij willen dat het college op korte termijn onderzoekt of een verbod op kamerverhuur in het schaarse segment kan helpen om deze koopwoningen te behouden voor bijvoorbeeld koopstarters. Steden als Delft en Utrecht beschermen hun schaarse woningen niet voor niets ook tegen verkamering”, aldus Pieter Grinwis.

Bouw kamers bij in plaats van bestaande woningen te verkameren

De fracties zijn zich ervan bewust dat er wel degelijk kamers nodig zijn in Den Haag. “De vraag naar kamers is er zeker, bijvoorbeeld onder studenten, starters op de arbeidsmarkt en arbeidsmigranten”,  zegt Mariëlle Vavier (GroenLinks). “Alleen dit jaar al zijn er ruim 130 vergunningen voor verkamering door de gemeente verstrekt. En dan zijn er nog de verkamerde woningen waar geen vergunning voor nodig is. De behoefte is er dus, maar die moeten we vooral gaan vervullen door bij te bouwen. Te veel bewoners ervaren overlast door overmatige verkamering in de buurt.” Daarom willen de fracties dat er voortaan een leefbaarheidscheck wordt gedaan. Vavier: “Daarbij wordt bekeken of kamerbewoning een negatieve invloed heeft op de buurt. Als dat zo is, dan komt die vergunning er niet. En zo wel, dan moeten er maatregelen worden getroffen om de overlast te beperken, zoals goede geluidsisolatie.”

Het initiatiefvoorstel “Laat ’t Leefbaar, Verminder Verkamering” bevat de volgende zeven voorstellen:

  1. Vergunning weer verplicht stellen voor kamerverhuur vanaf 3 of meer personen per woning;
  2. Een quotum van 5%  voor het aantal vergunde verkamerde woningen per wijk;
  3. Schaarse woningen beschermen tegen verkamering;
  4. Bouwkundige/bouwtechnische verplichtingen bij vergunningverlening;
  5. Leefbaarheidscheck opstellen ten behoeve van belangenafweging bij vergunningaanvraag verkamering;
  6. Bibob-toets bij verdachte vergunningaanvragers; en
  7. Meer aandacht voor onzelfstandige kamerbewoning in nieuwbouw- en herontwikkelingsplannen.
Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Initiatiefvoorstel Laat 't Leefbaar Verminder Verkamering - definitief.pdf464,5 kBapplication/pdfdownload

« Terug

Reacties op 'Hou de wijken leefbaar, leg kamerbewoning aan banden - ChristenUnie/SGP, GroenLinks en Hart voor Den Haag presenteren initiatiefvoorstel'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2019 > november

Geen berichten gevonden