Bijdrage Pieter Grinwis aan debat over de Binckhorst

Pieter Grinwisdonderdag 05 maart 2020

Omgevingsplan, uitnodigingsplanologie, gebiedspaspoorten… aan dure woorden geen gebrek. Maar hoe duurder de woorden, hoe leger de huls. Althans, dat gevoel bekruipt me weleens. En dan een wethouder die zegt: “Ja, het is anders, het is even wennen, het komt allemaal wel goed... Tegen de tijd dat de woningen er staan, mag je er van uitgaan dat de voorzieningen er ook zijn. Tegen de tijd dat de 10.000 mensen er wonen, mag je er vanuit gaan dat het er allemaal wel is. Het gaat zichzelf wel reguleren, het komt wel goed.” En meer van dat soort bezweringsformules. Ik krijg bijna de neiging om hier Jan Schaefer te citeren.

Enfin, voor de luisteraar met goede oren werd gisteren tijdens de commissievergadering toch duidelijk dat meneer Revis is bekeerd. of in ieder geval: zijn geloof in de zegeningen van de liberale Omgevingswet is een stuk minder groot dan enkele jaren geleden. Voor het Omgevingsplan en daarmee de bouw van 4400 woningen, is uitnodigingsplanologie nog het devies. Maar daarna gaat de gemeente gewoon weer het stuur pakken en duidelijk richting geven, zodat bij de extra duizenden woningen die op de Binckhorst gebouwd moeten gaan worden op voorhand duidelijk is wat waar en hoe moet worden ontwikkeld en gebouwd. Dat is nodig ook, gelet alleen al op het huidige gedoe over de realisatie van voldoende voorzieningen.

Maar eerst gaat onderzocht worden hoe de realisatie van meer woningen en werkgelegenheid mogelijk gemaakt kan worden met behoud van het karakter van de Binckhorst. Dat onderzoek mag wel iets breder en scherper en daarom samen met SP, VVD en HSP een motie met als dictum:

verzoekt het college in dit onderzoek inzichtelijk te maken wat de consequenties zijn van de realisatie van extra woningen, zowel voor de huidige bedrijvigheid op de Binckhorst, als wel voor de noodzakelijke voorzieningen, van welke omvang en kwaliteit deze moeten zijn en hoe en waar deze gerealiseerd kunnen worden.

Toekomst bedrijven

Voorzitter, De Binckhorst is een industrieel gebied. Dat karakter, dat rauwe randje moet behouden blijven, inclusief bedrijvigheid en werkgelegenheid voor vaak gouden handen. En het mag zeker geen doodse VINEX-wijk worden en ook geen Tweede Scheveningen Haven, waar van lieverlee de industrie is weggedrukt en weggedreven richting o.a. IJmuiden. Nee, de Binckhorst moet een levendige wijk worden waar wordt gewoond, gewerkt en geleerd.

En voorzitter, over dat werken heb ik van begin af aan me druk gemaakt. De ChristenUnie/SGP wil een goede toekomst voor bedrijven op de Binckhorst, ook voor de huidige bedrijven. Of het nou meneer Kroes is en zijn Binck36 - graag reactie op zijn inspraak - of de oer-Haagse bakker Maison Kelder of de banden specialist of de grond-, weg- en waterbouwer Meeuwisse. Deze wethouder is toch ook hun wethouder?En ik begrijp dat het een onderhandelingssituatie is tussen gemeente en bedrijven, en daar ga ik niet tussen zitten, maar zoals wethouder Revis met mijn eerdere motie over ontwikkelruimte voor bestaande bedrijven op de Binckhorst omging, dat was toch al te gortig. Deze motie uit deze raadsperiode bij het omgevingsplan Binckhorst werd als ware het pleepapier op een lijn gesteld met een of andere motie uit 1917. Mij ontbreekt de spreektijd om daar verbolgen over te doen, en vol goede moed dien ik toch maar een motie in. De ChristenUnie/SGP en veel collega’s met mij wil namelijk duidelijkheid, duidelijkheid voor ondernemers, toekomstperspectief.

Daarom samen met collega’s van SP, HSP en CDA een motie met dictum:

verzoekt het college zich maximaal in te spannen dit jaar met alle bestaande bedrijven en organisaties op de Binckhorst in gesprek te gaan en duidelijkheid te bieden over hun toekomstperspectief.

Ten slotte nog een meer specifieke motie in het belang van bedrijven op de Binckhorst en wel rond de Binckhaven. Daar is er veel bedrijvigheid, veel start-ups en bedrijfsverzamelgebouw de Titaan. Er is voor deze bedrijven weinig parkeergelegenheid terwijl een goede bereikbaarheid essentieel is voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat. In de toekomst zal het OV daar beter worden, maar zolang dat er nog niet is en er wel bijvoorbeeld terreinen braak liggen, de volgende motie samen met VVD en CDA:

verzoekt het college zich in te spannen tijdelijk extra parkeergelegenheid in en rond de Binckhaven te realiseren, bijvoorbeeld op vooralsnog braakliggende terreinen.

Ik zie namelijk nog wel kansen voor pop-up parkeerterreinen.

Voorzitter, ik besluit mijn betoog in eerste termijn met een vraag aan wethouder Revis. Gisteren zei hij dat we maar een nietje moesten slaan door alle documenten voor een integrale stedenbouwkundige visie op de Binckhorst. Laat ik mijn vraag naar zijn stedenbouwkundige visie dan maar anders stellen: wanneer acht hij de ontwikkeling van de Binckhorst geslaagd? Hoe ziet een aantrekkelijke stadswijk eruit in dit voormalige industriële deel van de stad? En wat moet de wethouder doen om dat te bereiken? En liggen we dan nu goed op koers? Ik ben zeer benieuwd naar zijn ‘concrete’ antwoord.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
motie consequenties bedrijven en voorzieningen Binckhorst bij meer dan 5000 woningen.docx206,9 kBapplication/pdfdownload
motie duidelijkheid voor bedrijven Binckhorst.docx161,4 kBapplication/pdfdownload
motie tijdelijk extra parkeergelegenheid in en rond Binckhaven.docx155,4 kBapplication/pdfdownload
Labels
Wonen & Ruimtelijke ordening

« Terug

Reacties op 'Bijdrage Pieter Grinwis aan debat over de Binckhorst'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2020

Geen berichten gevonden