Eerste reactie op Haagse begroting 2021-2024

Pieter Grinwisdinsdag 08 september 2020

Pieter Grinwis: ‘Wethouder Revis (Financiën) had zich zijn afscheid waarschijnlijk anders voorgesteld. Hij presenteerde vandaag een begroting waarin het coronavirus diepe sporen trekt, met als zichtbaar gevolg een spaarpot die bijna tot het absolute nulpunt is gedaald: er zit nog slechts €24,5 miljoen in de algemene reserve, dat is 72 miljoen te weinig. Bovendien is het maar de vraag of alle coronarisico’s wel voldoende zijn ingeprijsd in de begroting. Hoe dan ook, de gemeente is financieel gezien kwetsbaarder dan ooit.’

‘De coronacrisis begon met een virus, maar zal weldra uitgroeien tot een golf aan mensen die werkloos raken, in armoede en schuldenproblematiek terecht komen en een beroep op de gemeente zullen doen. Het is met deze begroting echt de vraag of het college zich voldoende schrap zet om de aanstaande grote sociale crisis het hoofd te bieden. Als ik zie hoe eerder aangekondigde bezuinigingen op de zorg, op WMO en jeugdhulp, gewoon worden doorgezet, dan maak ik me daar grote zorgen om. Onder de bezweringsformule ‘doelmatig en doeltreffend zorgaanbod’ wordt in de praktijk minder zorg geleverd aan kwetsbare mensen in onze stad. Immers, een thuiswonende psychiatrisch patiënt zonder goede begeleiding kan een gevaar vormen voor de buurt. Met al de bezuinigingen die worden doorgezet houd ik mijn hart vast of deze patiënt, of deze mensen de zorg krijgen die ze nodig hebben’.

‘Een misschien nog wel groter gevolg van de coronacrisis is dat de verschillen in onze al  zo gesegregeerde stad, nog groter worden. Alleen al de tijdelijke sluiting van de scholen en de nog steeds geldende beperkingen in het onderwijs slaan een gat tussen kinderen en jongeren die de rust, ruimte en begeleiding hadden en hebben om hun schoolwerk te doen en zij die aan hun lot werden en worden overgelaten; van peuters tot pubers. Het stadsbestuur moet zich daarom nú inzetten om alle kinderen gelijke kansen te bieden, door bijvoorbeeld meer bijlessen, huiswerkbegeleiding en - in navolging van de zomerschool - winterscholen in de benen te helpen. Die concrete inzet mis ik jammer genoeg’.

 

 

Labels
Financiën

« Terug

Reacties op 'Eerste reactie op Haagse begroting 2021-2024'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2020

Geen berichten gevonden