Den Haag gaat strijd aan tegen antisemitisme en zet in op meer waardering voor het Joods Haags erfgoed

joods monument by night.JPGdonderdag 25 maart 2021

Het initiatiefvoorstel ‘Waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme’ van de ChristenUnie/SGP en de Haagse VVD is vandaag aangenomen door de Haagse raad. De 17 concrete voorstellen die Judith Oudshoorn (VVD) en Pieter Grinwis (ChristenUnie/SGP) doen, zijn gericht op het tegengaan van Jodenhaat en meer aandacht voor het (behoud van) Joods erfgoed. Zo komt er een stedelijk coördinator antisemitisme, worden scholen uitgenodigd om een synagoge te bezoeken en wordt er meer ingezet op behoud van Joods erfgoed zoals de Joodse begraafplaats.

Judith Oudshoorn: “Antisemitisme is nog springlevend in Den Haag. Hoewel de Joodse gemeenschap in onze stad klein is en ‘slechts’ uit 2000 mensen bestaat, hebben zij onevenredig veel te maken met antisemitische incidenten. Het zegt alles over hoe de maatschappij ervoor staat, hoe het met de vrouwen of homo’s gaat, met andere minderheden. Een stevige aanpak is nodig en ik hoop dat wij met dit voorstel een waardevolle bijdrage kunnen leveren aan de veiligheid van deze gemeenschap, want iedereen moet vrij en veilig over straat kunnen.”

In het voorstel vragen de raadsleden ook aandacht voor meer waardering voor het Joodse erfgoed in Den Haag. De Joodse gemeenschap is al meer dan 4 eeuwen woon- en werkzaam in onze stad en ook dat heeft zijn sporen achtergelaten. Pieter Grinwis: “Toen de Tweede Wereldoorlog uitbrak was de Joodse gemeenschap in Den Haag met 17.000 zielen op Amsterdam na de grootste van Nederland. Na de oorlog resteerden nog slechts 2.000 Joodse Hagenaars in onze stad. Ongetwijfeld de zwartste bladzijde uit de Haagse geschiedenis. Tegelijk is er veel dat herinnert aan een rijk Joods verleden. Dat moeten we koesteren. Het vele Joodse erfgoed dat onze stad rijk is, is veel te onbekend en verdient herwaardering.”

Het college gaat na nu aan de slag met de uitvoering van de volgende 17 actiepunten:

1.         Breng bestaande activiteiten, zoals de ‘Open Joodse huizendag’, de ‘Joodse stadswandeling’ en de ‘Joodse Geschiedenis Rondvaart’, beter onder de aandacht van alle inwoners van Den Haag.

2.         Zet in op verbetering en behoud van Joods erfgoed.

3.         Faciliteer, in samenspraak met Stichting tot instandhouding van de Joodse begraafplaats, het contact met de gemeentelijke, provinciale en ministeriële tak van monumentenzorg om het voortbestaan en het onderhoud van de Joods Haagse begraafplaats te bestendigen.

4.         Stel één keer per jaar het Atrium beschikbaar voor een tentoonstelling over het Joodse leven in Den Haag.

5.         Bevorder en faciliteer in samenspraak met de Joodse gemeenschap, het Haags Historisch Museum en andere relevante partners een Joods bezoekerscentrum.

6.         Zorg dat het stadsbestuur op het hoogste niveau is vertegenwoordigd bij herdenkingsplechtigheden en de viering van joodse hoogtijdagen.

7.         Voorkom verwatering van herdenkingsgelegenheden in het kader van de Tweede Wereldoorlog.

8.         Nodig alle scholen uit voor een bezoek aan een Haagse synagoge of voor de Joodse stadswandeling en promoot Haagse initiatieven.

9.         Vergroot de bekendheid van de mogelijkheid om Joodse- en oorlogsmonumenten te adopteren.

10.       Breng samen met schoolbesturen en leerkrachten in beeld in hoeverre Haagse leerkrachten moeite hebben om de Holocaust in de klas ter sprake te brengen. Ontwikkel samen met leerkrachten een handelingsperspectief met behulp van bijvoorbeeld gastsprekers.

11.       Besteed bij de Haagse inburgering en naturalisatie in ruime mate aandacht aan de democratische kernwaarden en aan de bijdrage en de geschiedenis van Joden in Den Haag.

12.       Treed in overleg met de Haagse sport(voetbal)clubs, om te kijken of het roepen van antisemitische leuzen harder aangepakt kan worden. Motiveer aangiftes, club- en of speelverboden.

13.       Moedig de politie aan om de kennis over het jodendom en over antisemitisme binnen het politiekorps te vergroten; werk daarbij samen met het Joods politienetwerk.

14.       De lokale driehoek, de burgemeester voorop, dient de politie te steunen en ruimte te geven om op te treden tegen Jodenhaat bij demonstraties.

15.       Lobby richting het Rijk voor een toegankelijke registratie van antisemitische incidenten.

16.       Schakel bij een melding van antisemitisme ook altijd de lokale antidiscriminatievoorziening in.

17.       Stel een stedelijk coördinator antisemitisme aan.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Gewijzigd Initiatiefvoorstel waardeer Joods erfgoed, weer antisemitisme857,4 kBapplication/pdfdownload
Labels

« Terug

Reacties op 'Den Haag gaat strijd aan tegen antisemitisme en zet in op meer waardering voor het Joods Haags erfgoed'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni