Ruim rotzooi bij containers rond scholen gelijk op! - ChristenUnie/SGP wil sneller actie om vuilnisoverlast te beperken

ORACdinsdag 13 juli 2021

Bijna elke dag is het wel raak bij diverse scholen in de stad: opengescheurde afvalzakken en afval dat zich verspreid door de hele straat. Door volle of vastzittende ondergrondse afvalcontainers zetten bewoners de vuilniszakken maar naast de containers, met alle gevolgen van dien. Volgens raadslid Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) kan het zo niet langer: “Afval naast de containers is vies en zorgt voor stankoverlast. Dat is niet gezond voor de kinderen die hier elke dag naar school gaan en die graag op het schoolplein willen spelen. Bovendien maakt het de school niet aantrekkelijk voor leraren, want wie wil er nou tussen het afval werken?”

Klokkenburg pleit daarom voor een grondig onderzoek naar afvalcontainers rondom scholen: “Ik wil dat de wethouder goed gaat kijken bij welke scholen er sprake is van dergelijke overlast. Die containers kunnen dan een zogenaamde ‘hotspot’ worden, wat betekent dat de containers vaker worden geleegd, ook in het weekend, en er vaker wordt opgeruimd als er toch afval naast is gezet.” 

Daarnaast heeft de fractie nog meer voorstellen om het afvalprobleem in de stad aan te pakken: “Te vaak wijzen de twee verantwoordelijke wethouders naar elkaar als het gaat om het oplossen van het afvalprobleem. Dat draagt niet bij aan een oplossing. Ik hoop dan ook dat de raad zich met mij wil uitspreken voor één wethouder afval in het volgende college die zich bezighoudt met het legen en verwerken van het afval en met de handhaving op het bijplaatsen van vuilnis bij volle containers.” Ook springt Klokkenburg in de bres voor bewoners die veel overlast ervaren door de containers: “Als bewoners veel stank- en geluidsoverlast ervaren moet verplaatsing van de ondergrondse containers een uiterste maatregel zijn. Dit heeft de raad zo uitgesproken in 2017. Maar de huidige wethouder wil dit pertinent niet. Zij legt daarmee een wens van de raad zomaar naast zich neer. En bewoners zijn er de dupe van.” De ChristenUnie/SGP wil dat de wethouder bij aanhoudende overlast een onafhankelijk onderzoek laat uitvoeren en het verplaatsen van de containers als serieuze optie overweegt. Tenslotte zal de fractie pleiten voor een onderzoek naar nascheiding, waarbij plastic niet langer door bewoners hoeft worden gescheiden, maar de afvalverwerkingsmachine - die beter afval kan scheiden dan bewoners - dit overneemt. 

Labels
Onderwijs

« Terug

Reacties op 'Ruim rotzooi bij containers rond scholen gelijk op! - ChristenUnie/SGP wil sneller actie om vuilnisoverlast te beperken'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni