Terugblik op de gemeenteraadsvergadering

Judith Klokkenburgdonderdag 25 november 2021

Een keer per drie weken komt de Haagse gemeenteraad bij elkaar en dan bespreken we en stemmen we over alles waar het de afgelopen weken in de commissievergaderingen over is gegaan. De raadsvergadering is hét moment om voorstellen (moties en amendementen) in te dienen, en dus om het verschil te maken voor wat er uiteindelijk gebeurt in deze stad. En dat is ook wat ik vandaag heb proberen te doen, met wisselend succes.

We hebben 29 onderwerpen besproken, van deelmobiliteit en deelscooters tot onderzoek naar de verplaatsing van raamprostitutie en de toekomst van de jeugdzorg in Den Haag. Drie dingen springen eruit wat mij betreft. De realiteit is dat niet altijd alles lukt, maar ik vind het toch belangrijk om te vertellen waarom we bepaalde dingen anders willen zien, ondanks dat dat nu nog niet altijd is geregeld.

Allereerst over de jeugdzorg. Dat is een belangrijk onderwerp, de kosten zijn de afgelopen jaren hard gestegen, het aantal kinderen wat geholpen wordt is enorm gegroeid en het is daarom goed dat we gezamenlijk onze visie bepalen hoe we willen dat de jeugdzorg de komende jaren zich ontwikkelt. Die ambities, zoals het zoveel mogelijk thuis opgroeien, zijn vastgelegd in een toekomstvisie. Maar de uitwerking is belangrijk, en daar wringt de schoen. Het plan is om te gaan werken met geformaliseerde samenwerkingsverbanden: grotere aanbieders van jeugdzorg krijgen een bepaald gebied toegewezen en worden daar verantwoordelijk voor alle jeugdzorg. Hiermee staat de keuzevrijheid, die vastgelegd is in de wet, onder druk. Gezinnen kunnen niet meer kiezen welke hulpverlenersorganisatie ze willen, bijvoorbeeld één die past bij de identiteit van het gezin. Het is belangrijk dat we pal voor de keuzevrijheid van gezinnen blijven staan en dat heb ik met een motie geprobeerd te regelen. Het is dan de politieke werkelijkheid dat de motie het niet heeft gehaald. Ik blijf mij in tegenstelling tot een meerderheid van de raad wel hard maken voor keuzevrijheid in onder andere de jeugdzorg.

Verder hebben we gesproken over de eventuele verplaatsing van raamprostitutie naar de sporendriehoek. Er zit nog €1 miljoen in kas voor vervolgonderzoeken, maar de reeds gedane onderzoeken laten nu al zien dat de risico’s veel te groot zijn, er geen rendabele businesscase te maken valt en dat verder onderzoek dus een zinloze exercitie is. Nog meer gemeenschapsgeld uitgeven is pure verspilling, geld wat we beter kunnen besteden aan bijvoorbeeld zorg aan prostituees. Wat mij betreft stoppen we per direct met de plannen voor de verplaatsing naar de sporendriehoek en daar heb ik het stadsbestuur ook toe opgeroepen. Helaas vindt een meerderheid van de raad het wél prima om hier nog meer geld aan te verkwisten.

Lukken er dan ook dingen wel? Ja natuurlijk, en gelukkig. We hebben de kansen opengehouden voor de Erasmusvaart, een waterweg tussen Den Haag Zuidwest en het Westland. Een rapport - gedaan namens het Hoogheemraadschap - stelt dat waterberging en waterafvoer op een goedkopere manier gerealiseerd kan worden en dat was bijna de reden om dan de hele Erasmusvaart op te doeken. Ik begrijp ook wel dat een ondergrondse afvoerpijp goedkoper is dan een open vaart, maar daar gaat het natuurlijk niet alleen om. De Erasmusvaart kan zoveel meer zijn in de toekomst, juist ook in het belang van de leefbaarheid en recreatie in Zuidwest. Op basis van die afweging gaan we nu een besluit nemen en daar ben ik blij mee.

Ook hebben we via een motie geregeld dat er een onderzoek komt of testen zonder afspraak bij de GGD mogelijk kan worden. Dat is belangrijk, want het coronavirus grijpt weer om zich heen en we zien dat de testbereidheid nog laag is, met name in gebieden waar ook de vaccinatiegraad laag is. Daarom gaan we in Den Haag onderzoeken of we ons kunnen laten testen zonder afspraak, zodat de drempel om te testen zo laag mogelijk is.

En ook op deelmobiliteit en deelscooters hebben we een mooi succes. Foutgeparkeerde scooters zijn velen een doorn in het oog. We hebben tegen het stadsbestuur gezegd: zorg dat je goed parkeergedrag beloont. Wijs gebieden aan waar de deelscooters geparkeerd kunnen worden. Dat gaat de wethouder nu doen. Zo houden we Den Haag ook mét deelscooters leefbaar.

Er is nog over meer gestemd en gesproken. Benieuwd naar welke voorstellen het hebben gehaald? Kijk dan hier. U kunt ook altijd een mail sturen of een bericht aan de fractie als u iets wilt laten weten of u zich ergens zorgen over maakt in de stad. Ik ga graag met u in gesprek!

Hartelijke groet,

Judith Klokkenburg

 

 

Labels

« Terug

Reacties op 'Terugblik op de gemeenteraadsvergadering'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2021

december

november

oktober

september

juli

juni