Terugblik op de raad: ingrijpend besluit over Dreven, Gaarden en Zichten

Judith Klokkenburgvrijdag 11 februari 2022

De afgelopen twee dagen is de laatste gemeenteraadsvergadering voor de verkiezingen geweest. Het belangrijkste agendapunt ging over de grootschalige sloop-nieuwbouwplannen in Zuidwest, in de buurten Dreven, Gaarden en Zichten. Raadslid Judith Klokkenburg aan het woord:

“De plannen voor de Dreven, Zichten en Gaarden hebben hele grote gevolgen voor de mensen die wonen in Zuidwest en vooral de bewoners van deze buurten. Er worden veel woningen gesloopt, wat vaak hard nodig is vanwege de vocht- en schimmelproblematiek. De woningen zijn na de oorlog snel gebouwd en daardoor ook gehorig. Er moet dus echt iets veranderen. Maar niet alleen de te slopen 2.000 woningen worden “teruggebouwd”, er komen nog eens 3.500 extra woningen bij. Dat is goed voor het oplossen van de woningnood, maar zorgt ook voor heel veel extra mensen in een klein stukje stad. Er komen heel veel woningen bij, zonder dat er genoeg voorzieningen komen zoals een kinderopvang, een buurthuis en een middelbare school. Daarnaast worden alle eengezinswoningen in dit gebied gesloopt en worden er geen grondgebonden sociale eengezinswoningen teruggebouwd. Tenslotte worden er behoorlijk wat studio's gebouwd die niet alleen voor studenten zijn bedoeld. Ik vind het niet normaal dat we zulke kleine kippenhokjes verhuren aan volwassenen. Ik heb allerlei voorstellen gedaan om de plannen te verbeteren, maar hier was helaas geen meerderheid voor te vinden. Daarom heb ik tegen de plannen van het college gestemd." 

Op andere onderwerpen had de ChristenUnie/SGP meer succes. Klokkenburg vertelt: “Ondanks onze aangenomen motie om met isolatieteams langs de deuren te gaan om mensen te stimuleren hun huis te isoleren, gaat het nog niet zo hard met de stratenaanpak. Een meerderheid van de raad is dat gelukkig met ons eens. Daarom moet de wethouder meer haar best doen om de stratenaanpak uit te voeren en gaat ze daarbij focussen op de slechtst geïsoleerde huizen in economisch kwetsbare wijken. Daarnaast hebben we een mooi succes geboekt op het gebied van schulden. Bij een schuldregeling heeft de gemeente een zogenaamde preferente positie: zij mag het meeste geld incasseren als er een schuldregeling komt. Andere schuldeisers, bijvoorbeeld kleine ondernemers, krijgen daardoor minder geld, en kunnen daardoor zelf in een financieel lastige positie komen. De gemeente gaat nu onderzoeken of zij afstand kan doen van die preferente positie, waardoor sneller een schuldregeling tot stand kan komen. Daarnaast blijft er meer geld over voor kleine schuldeisers, zoals ondernemers.  

Nu de laatste raadsvergadering is geweest, gaat alle aandacht naar de gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart. Ik hoop u tijdens onze campagne te ontmoeten. Op naar een mooie verkiezingsuitslag!”

Labels

« Terug

Reacties op 'Terugblik op de raad: ingrijpend besluit over Dreven, Gaarden en Zichten'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.