ChristenUnie/SGP bevraagt Van Aartsen over weerzinwekkende pro-ISIS demonstratie

dinsdag 08 juli 2014

De ChristenUnie/SGP is verbijsterd over de pro-ISIS demonstratie die afgelopen vrijdag in het hart van de Schilderswijk is gehouden. Tijdens deze antidemocratische demonstratie werd geweld verheerlijkt en aangezet tot haat. Dat was natuurlijk geen verrassing en zou reden genoeg voor de burgemeester geweest moeten zijn om de demonstratie niet toe te staan, aldus de Haagse ChristenUnie/SGP-fractie. Daarom heeft raadslid Pieter Grinwis nog diezelfde middag mondelinge vragen aangekondigd en morgenochtend stelt hij deze aan burgemeester Van Aartsen.

Raadslid Pieter Grinwis: “De democratische rechtsstaat is een kostbaar bezit waar we heel zuinig op moeten zijn. De demonstranten misbruiken de vrijheid van meningsuiting en van demonstratie om die vrijheid vervolgens om zeep te helpen. Ze hebben lak aan onze democratische rechtsstaat. Het is naïef om alleen maar vrijheid te geven zonder deze waar nodig te beschermen. En hier was en is het voortaan nodig een streep te trekken.

Het is ongelooflijk dat in onze internationale stad van vrede en recht met de zwarte ISIS-vlag gewapperd mag worden. In Nederland mag gelukkig niet gezwaaid worden met een fascistisch symbool als het hakenkruis. Waarom dan wel met deze zwarte vlag van de fascistische terreurgroep ISIS?”

De ChristenUnie/SGP maakt zich grote zorgen over aantal djihadisten in Den Haag, over potentiële en vooral teruggekeerde ‘Syriëgangers’. De door het college van burgemeester en wethouders aangekondigde extra inzet om radicalisering tegen te gaan juicht de ChristenUnie/SGP dan ook toe, alhoewel nog onduidelijk is waar dat geld precies naar toegaat. Pieter Grinwis “In teruggekeerde djihadisten pamperen heb ik weinig trek. Een combinatie van een stevige repressieve en preventieve aanpak is nodig. De hearts en minds van jongeren mogen niet meer worden gewonnen door djihadisten. En als je ervoor kiest om te gaan vechten voor ISIS of een daarmee vergelijkbare organisatie, zou dat voortaan het einde van je Nederlanderschap moeten betekenen en een inreisverbod met zich mee moeten brengen. Ik hoop dat de daarvoor benodigde wet- en regelgeving snel tot stand komt.”

Pieter Grinwis stelt morgen de volgende vragen aan burgemeester Van Aartsen:

  1. Waarom heeft de burgemeester de ‘pro-ISIS’ demonstratie van vrijdag 4 juli toegestaan?
  2. Onder welke naam is deze demonstratie op het Hobbemaplein aangevraagd? En door wie?
  3. Er zijn door de aanwezige demonstranten meerdere demonstraties aangekondigd. Is de burgemeester daarvan op de hoogte? Zijn er reeds demonstraties bij hem aangemeld?
  4. Is de burgemeester voornemens om dergelijke demonstraties opnieuw toe te staan? Zijn "het verheerlijken van geweld" en "het zaaien van haat" redenen voor de burgemeester om dit soort demonstraties (voortaan) te verbieden?
  5. Tijdens demonstraties is het nu nog toegestaan om bivakmutsen en andere gezichtsbedekkende kleding te dragen. Is de burgemeester bereid de APV zodanig aan te scherpen dat dit in de toekomst bij demonstraties niet langer is toegestaan?
  6. Kan de burgemeester nader toelichten waar de middelen die worden vrijgemaakt om radicalisering tegen te gaan aan besteed gaan worden? Kan de burgemeester nader toelichten welke repressieve en preventieve instrumenten worden ingezet om djihadisten aan te pakken en djihadisme tegen te gaan? 
Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie/SGP bevraagt Van Aartsen over weerzinwekkende pro-ISIS demonstratie'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2014

Geen berichten gevonden