Onder druk kabinet wordt college “welwillend” - ChristenUnie/SGP blij dat Den Haag verantwoordelijkheid neemt

Pieter Grinwisdinsdag 13 oktober 2015

De ChristenUnie/SGP-fractie is blij dat het college zijn verantwoordelijkheid neemt bij de huisvesting van asielzoekers en statushouders. Dat blijkt uit de vandaag verschenen startnotitie van het college die aan deze fractie was toegezegd. Fractievoorzitter Pieter Grinwis: “Waar het een maand geleden nog niet lukte, toont het college zich nu welwillend om naast statushouders ook asielzoekers op te vangen. Daar was wel druk van het kabinet voor nodig. Het is goed dat Den Haag nu zijn steentje gaat bijdragen aan het oplossen van de acute opgave om binnenstromende vluchtelingen te huisvesten. De stad van Vrede en Recht mag dat immers niet alleen overlaten aan Oranje en andere kleinere dorpen en steden.”

De ChristenUnie/SGP kan zich goed voorstellen dat voor de opvang van statushouders nu wordt ingezet op de locaties van Parnassia aan de Kiwistraat en van de gemeente aan de Scheveningseweg en voor asielzoekers op het voormalige gebouw van het ministerie van SZW. Pieter Grinwis: “Opvallend aan de collegebrief is dat de opvang van asielzoekers beperkt blijft tot 1 januari 2016. Het is natuurlijk een illusie om te denken dat de vluchtelingenstroom per 1 januari 2016 stopt en dat er daarna geen opvang van asielzoekers in Den Haag meer nodig zou zijn”.

College voert toezegging aan ChristenUnie/SGP over co-housing en begeleiding uit
Uit de brief blijkt dat het college vol inzet op co-housing, een concept waarbij bijvoorbeeld studenten in één gebouw wonen met statushouders. Het college werkt deze mogelijkheid uit voor het voormalige gebouw van SZW. Pieter Grinwis: “Daarmee voert het college de toezegging aan de ChristenUnie/SGP-fractie uit. Dat geldt ook voor de begeleiding en dagbesteding. Zo stelt het college in nauw overleg met scholen zeker dat de alleenstaande kinderen en jongeren die worden opgevangen meteen na de herfstvakantie naar school kunnen.”

Julianakazerne ontbreekt
Opvallend is dat de Julianakazerne in de collegebrief in het geheel niet wordt genoemd. Minister Blok heeft immers naast het voormalige gebouw van SZW ook de Julianakazerne bij het COA aangeboden voor opvang van asielzoekers of statushouders.

Oog voor bewoners
De opvang en huisvesting van vluchtelingen zal zeker vragen bij omwonenden oproepen. Het is goed dat het college daar oog voor heeft en bijvoorbeeld actief communiceert naar en samenwerkt met het wijkberaad en de bewoners van Bezuidenhout. Daarnaast staan er veel Haagse vrijwilligers klaar om zich in te zetten voor vluchtelingen. Pieter Grinwis: “Het is hartverwarmend om te zien hoe Haagse bewoners, zoals de vrijwilligers bij STeK (Stad en Kerk) en Vluchtelingenwerk, zich pro Deo inzetten voor de binnenstromende vluchtelingen."

Labels
Opvang
Vluchtelingen

« Terug

Reacties op 'Onder druk kabinet wordt college “welwillend” - ChristenUnie/SGP blij dat Den Haag verantwoordelijkheid neemt'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2015

Geen berichten gevonden