Pieter Grinwis: “College moet meer doen voor chronisch zieken en gehandicapten.”

chronisch ziekenvrijdag 18 december 2015

ChristenUnie/SGP wil betere schuldhulp

In de laatste raadsvergadering van 2015 werd het armoedebeleid van Den Haag besproken. Dat beleid is voor de meeste groepen ruimhartig, maar de ChristenUnie/SGP vindt de inzet van het college voor chronisch zieken en gehandicapten te mager. Een motie om de collectieve ziektekostenverzekering van de gemeente uit te breiden naar een grotere groep chronisch zieken en gehandicapten werd gelukkig aangenomen. Helaas haalde een motie om de schamele tegemoetkoming in de zorgkosten voor deze groep te verhogen het niet. In Den Haag krijgen chronisch zieken en gehandicapten € 125 per jaar aan tegemoetkoming en dat is laag vergeleken bij andere steden, waar de tegemoetkoming tussen de € 200 en € 300 ligt. En in Den Haag krijgen andere doelgroepen opmerkelijk genoeg ook een veel hogere tegemoetkoming van de gemeente, zoals € 360 voor ouderen met een laag inkomen.

Collectieve ziektekostenverzekering

Wie in Den Haag een inkomen heeft tot 130 procent van het minimumloon, kan zich collectief laten verzekeren via de gemeente. Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) heeft de gemeente Den Haag geadviseerd om ook chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen tot 150 procent de kans te bieden zich collectief te laten verzekeren. Deze groep maakt noodgedwongen erg veel zorgkosten, een ook chronisch zieken en gehandicapten met een iets hoger inkomen raken door hun hoge zorgkosten al snel in de financiële problemen. Raadslid Pieter Grinwis: “Bijna alle aanbevelingen die het Nibud heeft gedaan, heeft de gemeente overgenomen, maar deze niet. Daarom heeft de ChristenUnie/SGP een motie ingediend om ook deze aanbeveling uit te voeren. Dat betekent dat het college zich nu moet gaan inzetten om een aanvulling op de huidige collectieve ziektekostenverzekering voor minima uit te onderhandelen met de zorgverzekeraars.”

Betere schuldhulp

In het raadsdebat heeft de ChristenUnie/SGP-fractie het college ook opgeroepen om de schuldhulp te verbeteren. Bijvoorbeeld door juristen in te zetten tijdens schuldhulptrajecten om zo de strijd tegen onterechte geldvorderingen aan te gaan. Pieter Grinwis: “Mensen met schulden zitten vaak met de handen in het haar. Malafide incassobureaus maken hier misbruik van door onterecht geld te eisen. Deze mensen zien alleen het bedrag en hun schuldhulpverleners focussen vaak alleen op het inzichtelijk maken van de schulden en de afbetaling daarvan, maar controleren niet of schulden rechtsgeldig zijn. Juristen kunnen dat wel en zouden daarom ingeschakeld moeten worden.” Naast de inzet van juristen pleit de fractie ook voor een goed overzicht van alle organisaties die schuldenaren kunnen ondersteunen bij het schuldhulptraject. Een motie die het college daartoe opriep is door de gemeenteraad aangenomen.

Gekoppelde documenten
TitelBestandsgrootteMIME-type
Motie aanpak onterechte geldvorderingen159,8 kBapplication/pdfdownload
Motie collectieve ziektekostenverzekering chronisch zieken en gehandicapten161,8 kBapplication/pdfdownload
Motie hogere tegemoetkoming zorgkosten chronisch zieken en gehandicapten vanaf 2017159,8 kBapplication/pdfdownload
Motie oog voor schuldhulp in de stad160,7 kBapplication/pdfdownload
Labels
Schuldhulp
Zorg, Welzijn & Sport

« Terug

Reacties op 'Pieter Grinwis: “College moet meer doen voor chronisch zieken en gehandicapten.”'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.

Eerdere nieuwsberichten > 2015

Geen berichten gevonden