Uitnodiging Migrantenvoorgangers

 

Geachte voorganger, Dear pastor,

(English text: see below)

Wij willen u van harte uitnodigen voor een ontmoeting met de ChristenUnie Den Haag met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. We willen samen met u nadenken hoe we Gods Koninkrijk in Den Haag kunnen laten zien vanuit de verschillende posities die God ons heeft gegeven. Wat kunnen we voor elkaar betekenen? Wat kunnen we samen voor Den Haag betekenen?

Het doel van de ChristenUnie is voor alle inwoners een plek in Den Haag waar zij tot bloei kunnen komen en vrucht gaan dragen. Wij geloven dat kerken hier een belangrijke rol in hebben. De gemeenteraad moet hen ondersteunen in deze rol. U bent als pastors verantwoordelijk voor uw eigen kerk of gemeente. Graag horen we van u hoe we elkaar lokaal en landelijk zouden kunnen helpen.

Samen brengen we de stad tot bloei!

We hopen u woensdag 4 november te ontmoeten, van 18:00-21:00 uur.

Wij zorgen voor een warme maaltijd.
Locatie: De Oase, van Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag

 

Van de ChristenUnie zullen in ieder geval aanwezig zijn:

  • de nieuwe lijsttrekker,
  • iemand van de tweede Kamer fractie,
  • iemand van de verkiezingsprogramma commissie,
  • leden van het campagneteam voor migranten.

Komt u ook?
Laat het ons weten via campagneteam@denhaag.christenunie.nl!

Door de zegen van oprechte mensen komt een stad tot bloei (Spreuken 11:11)

 

Hartelijke groet,
Hetty Voogel
Campagneleider ChristenUnie Den Haag

----

As ChristenUnie Den Haag we'd like to invite you to an evening where we can meet in view of the elections for the local citycounsel at the 3rd of March 2010.
Together we want to discuss how we can show the Kingdom of God from the places where God in His wisdom has placed us. How can we be of help to each other? How can we be of help to Den Haag?

The ChristenUnie searches to create a place for all citizens where they can flourish and bear fruit. We believe churches play an important role in this. We believe it is a task of the local government to support them in this role. As pastors you are responsible for your church or community. We would appreciate to hear from you how we could help you through local or national politics.

Together we can make this city flourish!


We are looking forward to meeting you on Wednesday 4 november, 18:00-21:00h, including diner.
Location will be: de Oase, van Meursstraat 1, 2524 XN Den Haag.

From the ChristenUnie will be present:

  • the new leader of ChristenUnie Den Haag
  • someone from the 2e Kamerfractie
  • someone from the election program committee
  • members of our special campainteam for migrants

Will you be there with us?
Let us know at campagneteam@denhaag.christenunie.nl

By the blessing of the upright the city is exalted (Proverbs 11:11)

 

Yours sincerely,
Hetty Voogel,
Campainleader ChristenUnie Den Haag