ChristenUnie/SGP lanceert voorstel om schuldenproblematiek in Den Haag aan te pakken: “En vergeef ons onze schulden”

geld.png
Judith
Door Judith Klokkenburg op 10 februari 2022 om 15:34

ChristenUnie/SGP lanceert voorstel om schuldenproblematiek in Den Haag aan te pakken: “En vergeef ons onze schulden”

Grote geldzorgen, stress en angst voor schuldeisers: vandaag de dag is dat de realiteit van ruim 36.100 huishoudens met problematische schulden in Den Haag. Wat Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP) betreft, is elk huishouden met schulden er één te veel: “Schulden hebben een enorme impact op het leven van mensen. Het is de taak van een dienstbare overheid om deze mensen goed te helpen met het aflossen van die schulden en te helpen naar een schuldenvrij leven.” Daarom komt de ChristenUnie/SGP vandaag met concrete voorstellen voor een betere schuldhulpverlening.

Hoewel de gemeente Den Haag al belangrijke stappen heeft gezet om de schuldhulpverlening te verbeteren, hebben nog teveel mensen in de stad te maken met problematische schulden. Mensen ervaren drempels om bij de gemeente aan te kloppen voor hulp. Ook valt een deel van de hulpvragers uit in het hulpverleningstraject, duurt het lang voordat een schuldregeling tot stand komt en valt een deel van de mensen die schuldhulpverlening hebben gehad weer terug in de schulden. Dat moet anders.“We zijn tot zes ambities gekomen voor een betere gemeentelijke schuldhulpverlening gekomen” aldus Klokkenburg. En om deze ambities uit te werken heeft de ChristenUnie/SGP een initiatiefvoorstel ingediend waarin 28 concrete voorstellen uiteen zijn gezet om mensen in schulden verder te helpen. Klokkenburg: ‘’De tijd van praten is voorbij, dit is echt een breed aanvalsplan op problematische schulden, een grote stap op weg naar een schuldenvrij Den Haag.’’

Taboe op schulden moet verdwijnen

Klokkenburg vindt dat er nog steeds een te groot taboe heerst op het spreken over schulden: "Mensen met schulden gaan als het ware in de overlevingsstand en stress valt hun leven binnen. Normale zaken als het doen van boodschappen zijn een grote uitdaging. Zomaar iets gaan drinken of naar de bioscoop is niet mogelijk. Je wordt min of meer buiten het sociale leven en in een isolement geplaatst”, aldus Klokkenburg. Om dat te veranderen wil de fractie de drempels van de schuldhulpverlening verlagen. “Ik vind het onbestaanbaar dat we niet alle mogelijkheden benutten om schulden te signaleren en mensen te helpen. En bovendien, een groot gedeelte van de mensen die in schuldhulpverlening terecht komt heeft moeite met lezen en schrijven. Daarom zijn laagdrempelige communicatiemiddelen nodig, zoals brieven met plaatjes. De menselijke maat moet terug.’’

Betere nazorg

Omdat er te veel mensen afhaken tijdens het schuldhulptraject, wil Klokkenburg dat er geëxperimenteerd wordt met een beloningsysteem voor het behalen van tussendoelen. “Mensen verliezen soms het overzicht, omdat een traject maanden kan duren. Maar door te stoppen met de hulp, duurt de ellende langer. Om dit te voorkomen willen we hen met kleine beloningen, denk aan een voucher voor een dagje uit, stimuleren om de tussenstappen in het proces wel te maken.” Tot slot wil de ChristenUnie/SGP veel meer inzetten op begeleiding tijdens de lange aflosfase van de schuldregeling en op goede nazorg. Klokkenburg: “Als de schuldregeling rond is, keert de rust terug en kunnen we werken aan financiële zelfredzaamheid. Juist dan moeten we ook naast mensen staan, en daar kunnen organisaties zoals Schuldhulpmaatje beter betrokken worden. Juist met die nazorg voorkomen we terugval.”

Bijlagen

Labels: ,