Geen afsluiting van drinkwater van gezinnen met kinderen

kraanwater.jpg
Judith
Door Judith Klokkenburg op 19 april 2022 om 15:02

Geen afsluiting van drinkwater van gezinnen met kinderen

De gemeente Den haag moet met waterbedrijf Dunea afspraken maken om de afsluiting van drinkwater van gezinnen met kinderen te voorkomen. Hier pleiten de fracties van SP, PvdA, ChristenUnie/ SGP en Partij voor de Dieren in de Haagse gemeenteraad. 

Aanleiding is de rechtszaak die kinderrechtenorganisatie Defence for Children en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) hadden aangespannen tegen Dunea omdat zij bovenmatig veel gezinnen van water afsloten. Dit terwijl kinderen op grond van het VN-kinderrechtenverdrag altijd recht hebben op toegang tot schoon drinkwater. De voorbeelden zijn schrijnend. Lesley Arp, fractievoorzitter van de SP: ‘Een gezin met vierjarig kind en pasgeboren baby werd vijf maanden afgesloten van drinkwater. Woestmakend dat dit kan in een stad van Vrede en Recht. Ik wil van het college weten hoe vaak dit in Den Haag voorkomt en wat wij hier als gemeente tegen doen.’

Hoewel de rechtbank oordeelde dat het niet per definitie onrechtmatig is als gezinnen met kinderen van het drinkwater worden afgesloten, laat de Haagse politiek het hier niet bij zitten. De partijen zien toegang tot drinkwater als een mensenrecht en willen dat het stadsbestuur ingrijp. Janneke Holman, raadslid voor de PvdA: ‘We moeten gewoon geen gezinnen in Den Haag afsluiten van een basisbehoefte als water. Als het niet via de rechter lukt, dan via de politiek.’ Fatima Faid van de Haagse Stadspartij vult aan: ‘Water is een levensbehoefte en het is asociaal om mensen van water af te sluiten. We moeten weer de menselijke maat hanteren.’

In plaats van afsluiten, zou de gemeente en Dunea daarom veel eerder hulp moeten aanbieden en er zeker van zijn dat er bij een afsluiting geen kinderen in het huis wonen. Judith Klokkenburg, fractievoorzitter ChristenUnie/SGP: ‘Veel mensen met schulden kunnen een drempel ervaren om hulp te zoeken, vaak uit angst of schaamte. Het helpt dan niet om mensen af te sluiten van eerste levensbehoeften. Bied ze de hulp die ze nodig hebben.’ Robin Smit van de Partij voor de Dieren sluit af: ‘Waterarmoede krijgt nog te weinig aandacht, terwijl water essentieel is als levensbehoefte voor de gezondheid en hygiëne. Tijd voor actie!’ 

Labels: ,