Succes is meer dan werk alleen

Werk en economie
Gaetan Mbwete
Door Gaetan Mbwete op 3 november 2022 om 16:11

Succes is meer dan werk alleen

Deze week was er een debat over de Haagse re-integratieaanpak. Misschien heb je eens van het werk- en ontwikkelbedrijf van de gemeente gehoord: Den Haag Werkt. Samen met werkgevers helpen zij inwoners die al lang geen werk hebben aan een baan. Omdat iedereen een kans op werk verdient.

Onze fractievertegenwoordiger Gaetan Mbwete en woordvoerder werk voerde het debat over de Haagse re-integratieaanpak. Gaetan: ''De ChristenUnie/SGP vindt werk belangrijk, maar het is zeker niet de enige manier waarop mensen van waarde zijn. Daarom heb ik een pleidooi gehouden om mensen die niet regulier werk kunnen doen te herwaarderen. 

Want veel meer dan alleen regulier werk zijn waarde heeft in onze stad, van duurzaam vrijwilligerswerk doen tot mantelzorger zijn. Niet iedereen kan, om diverse redenen, uitstromen naar regulier werk. Maar ook duurzaam vrijwilligerswerk kan een succesvolle re-integratie zijn.

Onze economie moet ten dienste staan van de samenleving en als doel hebben de stad en haar inwoners tot bloei te brengen. Dat moet terugkomen in de doelstellingen van de Haagse re-integratie aanpak, zodat succes meer is dan werk alleen. De bloei van onze stad én haar inwoners moet het uitgangspunt zijn. En met resultaat, want de wethouder gaat aan de slag met onze aanbevelingen!’’