Initiatiefvoorstel "En vergeef ons onze schulden" unaniem aangenomen

Judith IV en vergeef ons onze schulden
Judith
Door Judith Klokkenburg op 13 december 2022 om 10:00

Initiatiefvoorstel "En vergeef ons onze schulden" unaniem aangenomen

In de raadsvergadering van 1 december is het raadsvoorstel "En vergeef ons onze schulden" unaniem aangenomen. Hierdoor gaat de gemeente Den Haag mensen met schulden eerder, beter en langer helpen! En dat is belangrijk, omdat er naar schatting 36.000 huishoudens in Den Haag te maken hebben met problematische schulden.

Slechts een deel daarvan zoekt en krijgt hulp van de gemeente. Klokkenburg: “Het is belangrijk dat het stigma op schulden verdwijnt, want het kan iedereen overkomen, zeker met de huidige inflatie en andere prijsstijgingen. Des te belangrijker dat de drempels naar hulpverlening zo laag mogelijk zijn.”  

Raadslid Judith Klokkenburg is blij dat het voorstel is aangenomen: "Met dit voorstel gaat de gemeente meer doen om schulden in onze stad te voorkomen. We gaan vasthoudender contact zoeken met inwoners als er signalen binnenkomen van schulden, zodat we mensen eerder en beter kunnen helpen. Bovendien wordt er gekeken hoe de nazorg beter kan, zodat mensen niet opnieuw in de schulden komen als ze hun schulden hebben afgelost. Zo doen we recht aan mensen met schulden in onze stad. Ook verankeren we de rol van vrijwilligersorganisaties als onderdeel van de schuldhulpverlening. Juist in nazorg en preventie van schulden doen bijvoorbeeld schuldhulpmaatjes fantastisch werk. Het is belangrijk dat zij ook aan tafel zitten als de gemeente plannen maakt rondom schuldhulpverlening." 

Lees hier het dubbelinterview dat Judith had bij Omroep West samen met Brigitte die in de schulden raakte. 

Bijlagen

Labels: ,