Ondersteun kerken en het MKB in de energiecrisis!

Oude kerk scheveningen.jpg
Gaetan Mbwete
Door Gaetan Mbwete op 7 februari 2023 om 16:13

Ondersteun kerken en het MKB in de energiecrisis!

Onze fractievertegenwoordiger Gaetan Mbwete vroeg vorige week namens de ChristenUnie/SGP tijdens een commissiedebat aandacht voor het MKB, kerken en andere maatschappelijke organisaties in de energiecrisis. 

De problemen van deze groepen zijn wat hem betreft onderbelicht: “Veel MKB’ers hebben het zwaar. De energiekosten lopen op, zeker voor ondernemers die veel gas of stroom nodig hebben, zoals de plaatselijke bakker en de slager. En ook kerken verkeren in zwaar weer. Sommige energierekeningen zijn, ondanks dat het pand maar tot 15 graden wordt verwarmd, verdubbeld. Het doet mij als mede-ondernemer en als kerkganger pijn om te horen.”  

Mbwete merkt dat ondernemers de weg naar de gemeente nog niet goed weten te vinden. Daarom vraagt hij of de wethouder proactief wil handelen: “Ondernemers proberen eerst zelf een oplossing te vinden voor de hoge energiekosten en dat is begrijpelijk, maar ook vanuit de gemeente is er hulp en ondersteuning. Die hulp moet beter onder de aandacht worden gebracht van ondernemers, zodat de gemeente hen goed kan helpen. We moeten echt voorkomen dat bijvoorbeeld bakkers of stomerijen in onze stad failliet gaan. Er komt een landelijke regeling als tegemoetkoming voor hoge energiekosten. Maar zo lang kunnen we niet wachten. Daarom wil de ChristenUnie-SGP, net als in Amsterdam, een overbrugginsregeling om te voorkomen dat ondernemers kopje onder gaan. 

Ook kerken en andere maatschappelijke organisaties trekken niet snel aan de bel als de energiekosten stijgen. Gaetan Mbwete: ‘’Ik zie het bij kerken in mijn netwerk ook. We proberen eerst zelf de kosten te dekken. En dat is ook goed. Maar als gemeente moeten we naast de kerk gaan staan. Want kerken vervullen een hele belangrijke functie vervullen in de stad! Ze functioneren als warme kamers, verbinden de wijk, delen voedselpakketten uit of ondersteunen mensen die eenzaam zijn. De gemeente moet kerken en maatschappelijke organisaties daarom pro-actief ondersteunen. Dat kan door een tegemoetkoming in de hoge energieprijzen of door maatwerk te leveren. Voor een kerkgebouw bespaar je amper kosten met een tochtstrip: er is meer nodig.”  

De ChristenUnie/SGP zal aanstaande donderdag een motie indienen waarin de gemeente gevraagd wordt om ondernemers, kerken en andere maatschappelijke organisaties beter te ondersteunen.