Bijdrage aan debat over duiding uitspraak rechter over de zaak De Mos/Guernaoui

Judith
Judith
Door Judith Klokkenburg op 11 mei 2023 om 23:47

Bijdrage aan debat over duiding uitspraak rechter over de zaak De Mos/Guernaoui

Hieronder leest u de bijdrage van de ChristenUnie/SGP bij het debat over de uitspraak in de zaak De Mos/Guernaoui

Voorzitter, allereerst ook vanaf deze plek van harte gefeliciteerd aan de collega’s Richard de Mos en Rachid Guernaoui met het feit dat zij vrijgesproken zijn. Wat moet dat fijn zijn na zo’n lange duistere tijd, hoewel het voorlopige hoger beroep wellicht nog wat onzekerheid geeft.

En voorzitter, die vrijspraak betekent iets voor de verhoudingen hier in de raad. Want het was díe rechtszaak die voor diverse partijen de reden was om niet met Hart voor Den Haag in zee te gaan na de verkiezingen vorig jaar. En dus kwam er een coalitie zonder Hart voor Den Haag, wel met een democratisch gekozen meerderheid.  En nu die zaak tot een einde is gekomen, zou je kunnen zeggen dat die democratisch gekozen meerderheidscoalitie er nog steeds is en dat er niets veranderd is. En dat is natuurlijk ook zo. Op papier.

Want voorzitter, het was Hart voor Den Haag die met name in wijken waar mensen wonen met weinig vertrouwen in de overheid, hun stemmen binnenhaalden. En dat vertrouwen zal verder dalen als Hart voor Den Haag, na afronding van de rechtszaak, na vrijspraak alsnog geen bestuursverantwoordelijkheid mag nemen. En als we dan het coalitieakkoord lezen en de debatten hier in de raadzaal van de afgelopen jaren nagaan, is juist het vergroten van dat vertrouwen van bewoners in de overheid, in de politiek een belangrijke, misschien wel de belangrijkste uitdaging. 

En dat niet al die coalitiepartijen de uitgestoken hand niet aannemen, het gesprek niet eens willen aangaan, verbaast mij dan ook ten zeerste. Ook het idee van een raadswerkgroep om de interne verhoudingen binnen de gemeenteraad te herstellen schetst mijn verbazing. Dat partijen de afgelopen 3,5 jaar niet met Hart voor Den Haag hebben gesproken en er daar herstel nodig is, daar hoeft geen hele werkgroep voor worden opgericht. Maar er moet juist een brug worden geslagen naar het herstel van vertrouwen richting de stad. Want voorzitter, de opkomst tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen was bedroevend laag en dan kunnen we in werkgroepjes gaan zitten tot we een ons wegen, maar daar schiet de stad niks mee op. Het is navelstaarderij pur sang. Daarom roep ik de coalitiepartijen vanaf deze plek op om zich niet te verschuilen achter een voorlopig hoger beroep van het OM of het zoveelste werkgroepje, maar om ten minste serieus met Hart voor den Haag in gesprek te gaan met een onafhankelijk gespreksleider inclusief transparante verslaggeving richting de gehele raad.  

De ChristenUnie/SGP is van mening dat er gekeken en gesproken moet worden tussen de diverse partijen en Hart voor Den Haag om zo te onderzoeken of en hoe gezorgd kan worden voor bestuursverantwoordelijkheid van Hart voor Den Haag. En hoe dat er precies uit moet zien, daar gaan partijen zelf over. Maar sla een brug naar de mensen voor wie de overheid een onbetrouwbare partner lijkt.

Labels: