Reactie ChristenUnie/SGP op brief terugkoppeling Bruno Bruins

wapen Den Haag
Judith
Door Judith Klokkenburg op 22 juni 2023 om 11:46

Reactie ChristenUnie/SGP op brief terugkoppeling Bruno Bruins

Vandaag is de terugkoppeling van Bruno Bruins gepresenteerd naar aanleiding van de gesprekken die met de partijen uit de Haagse gemeenteraad zijn gevoerd. We danken de heer Bruins voor zijn inzet en betrokkenheid.  

Bruins constateert in zijn brief dat er op twee wegen werk aan de winkel is: het herstellen van vertrouwen en betere omgangsvormen én verkennende gesprekken over coalitiedeelname van Hart voor Den Haag. De ChristenUnie/SGP ziet de polarisatie toenemen in de gemeenteraad en dat het debat vaak op de persoon wordt gevoerd, niet op de inhoud. Dat begint op sociale media, maar werkt door naar de gemeenteraad. Het zou wat de ChristenUnie/SGP betreft goed zijn om opgaven van Den Haag meer centraal te stellen, om zo te werken aan een overheid die haar inwoners dient. We hebben verschillende aanbevelingen gedaan om te werken aan herstel van vertrouwen. De tweede opgave is wat de ChristenUnie/SGP betreft een opdracht voor de coalitiepartijen en Hart voor Den Haag. 

De ChristenUnie/SGP is tenslotte blij dat Bruins constateert dat er bij alle partijen een intrinsieke motivatie is om de stad een stukje beter te maken. Met die gedeelde drive gaan we aan de slag voor onze mooie stad! 

Bijlagen