Reactie op besluit VVD om uit de coalitie te stappen

Grote Kerk Den Haag.jpg
Judith
Door Judith Klokkenburg op 30 juni 2023 om 09:00

Reactie op besluit VVD om uit de coalitie te stappen

Gisteravond heeft de VVD besloten om uit de coalitie van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA te stappen. Hierbij een korte terugblik van onze fractievoorzitter Judith Klokkenburg.

Vorige week donderdag leverde onafhankelijk gespreksleider Bruno Bruins zijn eindverslag op. Hem was gevraagd om na de vrijspraak van de Richard de Mos en Rachid Guernaoui met alle partijen te spreken over de ontstane situatie. Zijn advies in het verslag was tweeledig: 1) ga bouwen aan (onderling) vertrouwen en 2) voer verkennende gesprekken met Hart voor Den Haag over deelname aan coalitie en college. 

In de afgelopen week bleek dat niet alle coalitiepartijen tot dat laatste bereid waren. In het debat gister heb ik de partijen nogmaals opgeroepen over hun eigen schaduw heen te stappen en de uitdagingen voor de stad centraal te stellen en werk te maken om het vertrouwen – ook van kiezers – te herstellen. We zijn teleurgesteld dat het de vijf partijen niet gelukt is om gezamenlijk met Hart voor den Haag in gesprek te gaan. Dat dit niet is gelukt is wat de ChristenUnie/SGP betreft slecht nieuws voor de stad en haar inwoners. Den Haag staat voor grote uitdagingen en heeft juist nu een daadkrachtig en stabiel stadsbestuur nodig. 

We willen u vragen om de situatie in de Haagse gemeenteraad mee te nemen in jullie gebed en ook voor wijsheid en inzicht te bidden voor hoe nu verder. Want de stad staat voor grote uitdagingen op o.a. het gebied van armoedebestrijding, woningbouw, klimaat en de energietransitie en het terugwinnen van vertrouwen. Daarvoor is een daadkrachtig en stabiel stadsbestuur nodig. Het is daarom zaak dat de partijen in de raad snel in gesprek gaat over de toekomst van het bestuur van onze stad. Onze inzet is daarbij, en is altijd geweest, dat er een stabiel college is wat zand en veen verbindt en recht doet aan de meest kwetsbare mensen in de stad. Mocht u of jij hier verder nog vragen over hebben, schroom dan niet om mij te mailen op: judith.klokkenburg@denhaag.nl

Tenslotte. Bedankt voor jullie betrokkenheid op ons werk, jullie gebed en meeleven en meedenken. Wij blijven ons hard maken voor een christelijk sociaal geluid in onze stad. Daar kunt u op rekenen!

Hartelijke groet, 

Judith Klokkenburg