Advies verkenner: start verkennende gesprekken voor coalitie met zes partijen

Ooievaar oude stadhuis.jpg
Judith
Door Judith Klokkenburg op 14 augustus 2023 om 16:20

Advies verkenner: start verkennende gesprekken voor coalitie met zes partijen

Verkenner Arie Slob heeft vanmiddag zijn verslag gepresenteerd van zijn verkenning naar een coalitie en adviseert om nadere verkennende gesprekken te gaan voeren tussen zes partijen om te kijken of er voldoende vertrouwen is om tot daadwerkelijke onderhandelingen over te gaan. Deze partijen zijn Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, DENK, SP en de ChristenUnie/SGP. 

Eventueel kan, wanneer er onvoldoende vertrouwen blijkt te zijn tussen deze zes partijen, aansluitend een verkennend gesprek volgen met de partijen D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren, DENK, SP, ChristenUnie/SGP en de HSP. 

Fractievoorzitter Judith Klokkenburg: ''Als ChristenUnie/SGP hebben we één zetel en hebben daarom altijd gezegd dat het niet voor de hand ligt om gesprekken te voeren over een eventuele coalitiedeelname. Tegelijkertijd hebben we ook gezegd open te staan voor gesprekken als er een beroep op ons wordt gedaan. Dat moment is nu aangebroken. Als ChristenUnie/SGP geloven we dat we met elkaar onze verantwoordelijkheid moeten nemen. We staan daarom open voor verkennende gesprekken met de voorgestelde partijen om te kijken of we tot een eventuele coalitie kunnen komen. 

De ChristenUnie/SGP wil samen recht doen. Daar zetten we ons voor in, of het nou vanuit de oppositie of de coalitie is. We willen werk maken van de grote uitdagingen van onze stad: het terugwinnen van vertrouwen, een vuist maken tegen armoede en schulden en stevige keuzes maken voor een groene en duurzame stad. Tenslotte willen we via deze weg de heer Slob danken voor zijn inzet en de prettige gesprekken.”