Reactie ChristenUnie/SGP op eindverslag verkenner Arie Slob

Stadhuis Den Haag
Judith
Door Judith Klokkenburg op 29 augustus 2023 om 17:30

Reactie ChristenUnie/SGP op eindverslag verkenner Arie Slob

Vandaag heeft verkenner Arie Slob zijn eindverslag gepresenteerd, waarin hij advies uitbracht over welke partijen gaan onderhandelen tot een meerderheidscoalitie in Den Haag. In zijn verslag wordt ook gereflecteerd op de afgelopen weken, waarin ook een rol voor de ChristenUnie/SGP was.

De ChristenUnie/SGP is met een open houding de verkenning ingegaan. Daarbij was duidelijk dat er serieuze gesprekken moesten worden gevoerd over inhoud, cultuur van besturen en omgang met het lopende hoger beroep. We hadden daarover constructieve gesprekken met Hart voor Den Haag, VVD, Partij voor de Dieren, SP en DENK en hebben onze standpunten hierover gedeeld. We zouden ons daarop beraden om op een later moment te besluiten of er voldoende vertrouwen aanwezig was om de verkenning te vervolgen. In die periode is gekozen om standpunten omtrent omgang met het hoger beroep via sociale media te verspreiden. De ChristenUnie/SGP heeft het standpunt dat bij een eventuele veroordeling in hoger beroep wethouders zouden moeten aftreden, maar zag de tweet als een herhaling van een al eerder in de openbaarheid gedeeld standpunt, waarover het gesprek nog gevoerd zou gaan worden. Toch leidde het doorbreken van de radiostilte in afwachting van verdere verkenning bij diverse partijen niet tot het vertrouwen dat we hier uit zouden gaan komen. Door de zes partijen en de verkenner Arie Slob werd toen geconcludeerd dat er niet het benodigde vertrouwen was om de verkenning te vervolgen. 

Wat de ChristenUnie/SGP betreft was meepraten over een eventuele coalitiedeelname geen vanzelfsprekendheid. We hebben één zetel en het lag en ligt daarom niet voor de hand om mee te doen. Aan de andere kant, als er een beroep op ons wordt gedaan zijn we altijd bereid het gesprek aan te gaan. Daarbij is ons uitgangspunt altijd geweest om getalsmatig nodig te zijn voor een meerderheid. In de tweede fase van de verkenning zijn er verkennende gesprekken gevoerd over het tweede advies van verkenner Slob: de huidige ‘coalitieromp’ D66, GroenLinks, PvdA, CDA met aanvullend Partij voor de Dieren, DENK, SP, HSP en ChristenUnie/SGP. Al snel werd duidelijk dat de voorkeur van alle partijen uitging naar Partij voor de Dieren en DENK en daarom hebben we, samen met HSP en SP, de verkennende gesprekken verlaten. 

Vandaag heeft Slob geconcludeerd dat de 6 partijen bereid zijn te gaan onderhandelen. We wensen hen daarbij veel wijsheid en zegen toe en wachten de uitkomsten af.