ChristenUnie/SGP: en nu voortvarend aan de slag voor een einde aan dak- en thuisloosheid!

Dak en thuisloosheid Straatconsulaat
Judith
Door Judith Klokkenburg op 8 september 2023 om 09:00

ChristenUnie/SGP: en nu voortvarend aan de slag voor een einde aan dak- en thuisloosheid!

7 september is in de Haagse raad het nieuwe beleidskader dak- en thuisloosheid ‘Den Haag geeft thuis’ vastgesteld. Dankzij 2 amendementen en 2 moties van de ChristenUnie/SGP is het oorspronkelijke plan aangescherpt. 

Fractievoorzitter Judith Klokkenburg is blij dat de aanscherpingen er zijn gekomen :“De ChristenUnie/SGP wil recht doen aan kwetsbare mensen in onze stad. De nood is hoog, dus we zetten alles op alles om dak- en thuisloosheid uit te bannen. Daar hebben we gisteren een belangrijke stap voor gezet. Nu staat het goed op papier en dan nu voortvarend aan de slag gaan!”

Dak- en thuisloosheid oplossen begint met het probleem goed in kaart brengen. Dat Den Haag zich aansluit bij de landelijke ambitie om een einde aan dak- en thuisloosheid te maken in 2030 is bittere noodzaak. De praktijk in onze stad van Vrede en Recht is er een om buikpijn van te krijgen. Alle ambities van de afgelopen jaren ten spijt: er slapen nog altijd mensen op straat, de opvang zit overvol, er is amper doorstroom naar wonen wegens een gebrek aan geschikte plekken en het lukt ons als stad onvoldoende om mensen de zorg te bieden die nodig is. Rond de stations zien we veel dakloze mensen in de openbare ruimte, maar een nog groter deel aan dak- en thuisloze mensen is aan het zicht onttrokken. Jongeren die uit een jeugdzorginstelling op straat belanden of ‘bankhoppen’ in hun netwerk, EU-arbeidsmigranten die hun baan wegens ziekte verliezen en direct op straat belanden of iemand die de mantelzorg levert voor zijn ouders en na hun overlijden op straat belandt. Ondanks landelijke afspraken weigerde Den Haag het probleem van dak- en thuisloosheid echt in kaart te brengen met de zogeheten ETHOS-telling. Met deze telling worden niet alleen de dakloze mensen in de opvang geteld, maar ook degene die bijvoorbeeld thuisloos rondgaan in hun eigen netwerk.   

Klokkenburg is daarom blij dat na een aangenomen voorstel van de ChristenUnie/SGP regelt dat die telling alsnog gaat gebeuren: “De ETHOS-telling is volgens alle betrokkenen en experts de enige manier om juist die bankslaper of huurder die zijn huis uitgezet dreigt te worden in beeld te brengen. En alleen met een goed beeld kun je doen wat nodig is. Dakloosheid voorkomen is veel beter dan ervan genezen. Daarom is het belangrijk om vol in te zetten op preventie. Een voorstel om de resultaten van het beleidskader beter in beeld te krijgen is ook aangenomen, zodat we naast de ETHOS-telling nog beter zicht krijgen op waar de knelpunten zitten.”  

Wonen is het sleutelwoord voor de nieuwe aanpak dak- en thuisloosheid van Den Haag. Klokkenburg licht toe: “Er zijn jaarlijks miljoenen beschikbaar voor ons als stad om dak- en thuisloosheid op te lossen. Steeds opnieuw blijkt dat dak- en thuisloosheid primair een huisvestingsprobleem is. We hebben dus veel meer geschikte woonplekken nodig. Daarvoor hebben we een voorstel gedaan om bij de woonagenda concrete doelstellingen voor betaalbare huisvesting te formuleren. De ambitie om een einde te maken aan dak- en thuisloosheid is juist ook de verantwoordelijkheid van de wethouder wonen. “ Tenslotte heeft de ChristenUnie/SGP succesvol gepleit voor de opvang van dak- en thuisloze mensen tijdens extreem weer en hittegolven. 

Klokkenburg: ‘’We zijn er met het aannemen van deze extra voorstellen en het beleidskader nog lang niet. De uitvoering van alle voorgenomen plannen en ambities is nodig. Wat de ChristenUnie/SGP betreft was dit een belangrijke eerste stap. Nu aan de slag!’’ 

Lees hieronder de aangenomen voorstellen van de ChristenUnie/SGP: