ChristenUnie/SGP voorzichtig optimistisch over Haags coalitieakkoord

Veenendaaalkade
Judith
Door Judith Klokkenburg op 2 oktober 2023 om 18:15

ChristenUnie/SGP voorzichtig optimistisch over Haags coalitieakkoord

Vandaag presenteerden D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren en Denk hun coalitieakkoord. Fractievoorzitter Judith Klokkenburg is voorzichtig optimistisch over het coalitieakkoord:

‘’Deze zes partijen kiezen ervoor om meer werk te maken van het aanpakken van armoede, extra te investeren in het tegengaan van dakloosheid en ons prachtige Den Haag sneller te vergroenen. Ook is de ChristenUnie/SGP blij met de extra inzet voor levensbeschouwelijke organisaties en het toegankelijker maken van de Ooievaarspas.” Wel zijn er zorgen over het vele incidentele geld. Klokkenburg: “De stad staat voor grote opgaven die niet alleen met incidenteel geld bestreden kunnen worden. Echte keuzes maak je structureel. De zes partijen kiezen ervoor om nu vooral heel veel incidenteel geld uit te geven, maar de structurele keuzes blijven achter. Zo gaat er bijna 3 miljoen naar prestigeproject Nationaal Park Hollandse Duinen en 1,5 miljoen euro naar topsport. Maar op ouderenzorg wordt verder bezuinigd en er wordt niet geïnvesteerd in veiligheid, terwijl we steeds meer te maken hebben met messengeweld en schietpartijen. Daar niet in investeren is naïef.”  

Over het werken aan onderlinge verhoudingen en aan meer dualisme tussen coalitie en oppositie en wethouders en gemeenteraad heeft Klokkenburg een oproep: “De roep om meer dualisme en een nieuwe bestuurscultuur klinkt hard. Ik zie onvoldoende in het akkoord hoe deze partijen dat concreet willen maken. Als ik dan zie hoe het hele akkoord vorige week al bij de krant lag, dan heb ik hier nog niet veel vertrouwen in. Die Haagse ziekte van stukken lekken naar de pers en debat voeren in de krant ligt wat de ChristenUnie/SGP betreft achter ons. Het is aan de nieuwe coalitie om het goede voorbeeld te geven en werk te maken van openheid, transparantie en vertrouwen. In de eerste plaats naar onze inwoners. De ChristenUnie/SGP is er klaar voor! 

Tenslotte wil Klokkenburg de nieuwe partijen succes wensen: “Jullie nemen verantwoordelijkheid om de mooiste stad van Nederland te gaan besturen. Daarbij wenst de ChristenUnie/SGP jullie heel veel wijsheid en Gods zegen toe.”