Bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen in Zuidwest

zuidwest.jpg
Judith
Door Judith Klokkenburg op 11 december 2023 om 11:12

Bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen in Zuidwest

Het gaat in de Haagse politiek vaak over Den Haag Zuidwest, vier grote, diverse wijken in het stadsdeel Escamp: Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk. Er zijn ingrijpende plannen om grote delen van Zuidwest te slopen en opnieuw te bouwen, waarbij veel meer huizen worden teruggebouwd. De kaders waarbinnen dat moet gaan gebeuren leggen we als gemeente vast in de Structuurvisie Zuidwest 2040. Donderdag 14 december hebben we daarover een debat. Onze inzet? Wat de ChristenUnie/SGP betreft is alleen stenen stapelen niet genoeg. We moeten bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen. Wijken waar diverse mensen samenwonen in een mix van goedkope en middeldure huurwoningen en koopwoningen, gezinnen en alleengaanden, appartementen en gezinswoningen. Daarom doen we meerdere voorstellen voor een beter Zuidwest.  

Het gaat in de Haagse politiek vaak over Den Haag Zuidwest, vier grote, diverse wijken in het stadsdeel Escamp: Bouwlust, Vrederust, Morgenstond en Moerwijk. Er zijn ingrijpende plannen om grote delen van Zuidwest te slopen en opnieuw te bouwen, waarbij veel meer huizen worden teruggebouwd. De kaders waarbinnen dat moet gaan gebeuren leggen we als gemeente vast in de Structuurvisie Zuidwest 2040. Donderdag 14 december hebben we daarover een debat. Onze inzet? Wat de ChristenUnie/SGP betreft is alleen stenen stapelen niet genoeg. We moeten bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen. Wijken waar diverse mensen samenwonen in een mix van goedkope en middeldure huurwoningen en koopwoningen, gezinnen en alleengaanden, appartementen en gezinswoningen. Daarom doen we meerdere voorstellen voor een beter Zuidwest.  

Judith Klokkenburg, fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP, licht toe: “De problemen die spelen in deze vier wijken zijn groot. De afgelopen jaren zijn ze bovendien verwaarloosd en zwaar overbelast, met een overconcentratie aan armoede, werkloosheid en andere problematiek. De balans in deze wijken is zoek. Het is vaker ‘overleven’ dan ‘samenleven’. Ik hoop dat deze plannen het begin van een nieuw en mooier hoofdstuk betekenen voor heel Zuidwest.” 

De komende jaren wordt er fors bijgebouwd in Zuidwest: in totaal komen er 10.000 woningen bij tot 2040. Het is belangrijk om dat op een goede manier te doen. Zuidwest is erg groen en dat houden we graag zo. Om toch extra woningen te kunnen bouwen, moeten we daarom de lucht in. De ChristenUnie/SGP wil echter geen wanden van hoogbouw zoals we aan bijvoorbeeld de Neherkade zien bij de Lamel: geen lange, volgebouwde straten met woongebouwen van meer dan 50 (!) meter hoog. Daarom doen wij een voorstel om niet zomaar hoogbouw toe te staan in elke straat, maar alleen daar waar het past. Bijvoorbeeld bij OV-knooppunten of op de hoeken van de wijk.   

Zoveel extra huizen bouwen kan niet zonder aandacht voor goede voorzieningen, zoals ruimte voor ontmoeting, de huisarts, winkels en scholen. De ChristenUnie/SGP maakt zich met name hard voor de onmisbare rol van de kerk. Zij wordt te vaak vergeten in ruimtelijke ontwikkelingen. Terwijl de nood hoog is: tientallen kerken in Den Haag staan te springen om een locatie waar ze kunnen samenkomen. De ChristenUnie/SGP ziet kansen om juist nu in Zuidwest extra ruimte voor kerken te creëren en daar gaan we een voorstel voor doen.  

Het derde aandachtspunt is mobiliteit, de auto en het openbaar vervoer. In de structuurvisie staan ambitieuze plannen voor het openbaar vervoer dat sneller, beter en uitgebreider moet. Goede plannen, maar nog wel (verre) toekomstmuziek. Toch wordt nu al begonnen met maatregelen die het de autogebruiker wel erg moeilijk maken: doorgaande wegen worden afgesloten, betaald parkeren wordt ingevoerd en er komen minder parkeerplekken. Wat de ChristenUnie/SGP betreft moet dat zorgvuldiger. Het is utopisch om te denken dat er minder autobezit en verkeer komt terwijl alternatieven zoals goed en betaalbaar OV nog niet geregeld zijn. Daarom doen wij het voorstel om maatregelen die minder autoverkeer toestaan gelijk op te laten lopen met beter en betaalbaar OV.  

De Structuurvisie Zuidwest wordt later verder uitgewerkt voor verschillende deelgebieden, zoals nu met de buurten Dreven, Gaarden en Zichten reeds is gebeurd. Het blijft de komende jaren de inzet van de ChristenUnie/SGP om daarin niet alleen stenen te stapelen maar juist te bouwen aan veerkrachtige gemeenschappen!