Amare: Bijzonder Complex

Amare Bijzonder Complex
Judith
Door Judith Klokkenburg op 21 december 2023 om 16:25

Amare: Bijzonder Complex

Inmiddels is het alweer drie maanden geleden dat het bijna 1.000 pagina's dikke rapport “Amare: Bijzonder Complex” uitkwam. Een uitgebreid onderzoek dat alle ins en outs van het grootste Haagse politieke dossier van de afgelopen twintig jaar boven tafel heeft gekregen. De Enquêtecommissie die het rapport heeft geschreven komt tot stevige conclusies en aanbevelingen. Lees hier over onze visie op de conclusies en aanbevelingen van dit rapport.  

Het ‘dossier Amare’ is het grootste en meest gevoelige politieke dossier van de afgelopen twintig jaar. Drie maanden geleden presenteerde de door de raad ingestelde Enquêtecommissie haar vuistdikke eindrapport, met een tiental conclusies en evenzoveel aanbevelingen. In 2002 begonnen de plannen voor de bouw van een cultuurcomplex aan het Spui. Wat volgde, waren jaren van verwaarlozing van het publiek belang, een spaghetti aan incomplete informatievoorziening en zelfs misleiding van de gemeenteraad door het college. Judith Klokkenburg, fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP: “Zoals het college zich meerdere jaren de gemeenteraad onvoldoende heeft geïnformeerd, onder tijdsdruk heeft gezet en heeft misleid, keuren we als fractie af. Willens en wetens is informatie niet met de raad gedeeld, zodat besluitvorming door kon gaan. De wens om te bouwen was groter dan een goed en gedegen besluitvormingsproces. Als raad moeten we dat volstrekt afkeuren. Daarom steunen wij de motie van afkeuring die de Partij voor de Dieren heeft ingediend. 

Daarnaast moet het college zich schamen dat sommige aanbevelingen nog opgeschreven moesten worden, zoals: informeer de gemeenteraad op integrale wijze. Nota bene lopende het onderzoek heeft het college stukken niet gedeeld. Het geeft weinig vertrouwen dat het het college ontbreekt aan zelfreflectie en de urgentie die nodig is niet voelt.” 

Het college heeft de afgelopen tijd onvoldoende laten zien de conclusies echt te erkennen en de aanbevelingen ook echt ter harte te nemen. Meerdere wethouders hebben op belangrijke dossiers niet laten zien de kern van het Amare rapport te begrijpen of te willen begrijpen. Klokkenburg: “Ik vraag me oprecht af of elke wethouder de lessen uit het rapport echt geïnternaliseerd heeft, en of elke wethouder de ernst en noodzaak tot een cultuurverandering voelt en daar zijn of haar best voor wil doen. Ik wil het graag geloven, maar ik zie het niet.”  

Het college heeft aangegeven aan de slag te willen gaan met een leerprogramma o.a. om de informatievoorziening te verbeteren en ambtelijke tegenspraak beter te organiseren. En dat is een goede stap, maar hierin moet ook juist aandacht zijn voor het handelen van elke individuele bestuurder. Niet alleen maar vinkjes zetten in nieuwe protocollen, maar echt voor het beste willen gaan. Daarom dient Judith Klokkenburg een voorstel in. Enerzijds om het handelen óók centraal te stellen, maar ook om ambtenaren en vakbonden te betrekken bij het opstellen van het leerprogramma, zodat het hele stadhuis leert van Amare en tegenspraak vanzelfsprekender wordt. 

Wat de ChristenUnie/SGP betreft is het daarbij het belangrijkste om in het oog te houden dat het doel van de gemeente en de gemeenteraad is om gezamenlijk de stad op de best mogelijke manier te dienen. Klokkenburg: ''Niet om nu met de vinger te wijzen wie waarvoor schuldig is maar om in de besluitvorming, zowel over dit rapport als over hoe raad, college en ambtenaren samenwerken, te zorgen dat de gezamenlijke opgave om de stad een stukje beter te maken áltijd leidend moet zijn.''