Behoud de monumentale gevel van de Populier

populierstraat_109-1.jpg
Judith
Door Judith Klokkenburg op 14 maart 2024 om 12:00

Behoud de monumentale gevel van de Populier

De Populier heeft een prachtige gevel en trappenhuis en is daarmee een beeldbepalend en karakteristiek pand in de Bomenbuurt. Eerder al spraken bewoners en de raad zich uit dat het pand niet mag worden gesloopt. Maar de toekomst van het pand is onzeker. Dat moet anders, vindt de ChristenUnie/SGP.

Fractievoorzitter Judith Klokkenburg: ''De toekomst van het prachtige pand aan de Populierstraat is onduidelijk. Het lyceum krijgt waarschijnlijk vervangende nieuwbouw elders, en het pand aan de Populierstraat zal gaan fungeren als zogenaamde wissellocatie voor scholen die tijdelijk een gebouw nodig hebben gedurende de bouw van een nieuwe school. Maar het ontbreekt aan een visie over de periode daarna: we willen dat het trappenhuis én de gevel behouden blijven en dat er met die voorwaarden een toekomstbestendige invulling komt voor het pand. Daarom willen we een visie, waarbij de gevel en het trappenhuis behouden blijven.  

De ChristenUnie/SGP heeft succesvol een voorstel ingediend om de gevel en het trappenhuis van de Populier te behouden voor de Bomenbuurt.