Tegen antisemitisme en voor een waardige dodenherdenking

Klokkenburg, De Mos, Basten Batenburg, Kruis dodenherdenking
Judith
Door Judith Klokkenburg op 4 april 2024 om 12:05

Tegen antisemitisme en voor een waardige dodenherdenking

De fracties van de ChristenUnie/SGP, VVD, Hart voor Den Haag en de PVV maken zich ernstig zorgen over de toenemende uitingen van antisemitisme. De partijen willen een waardige dodenherdenking en hebben daarom schriftelijke vragen hierover ingediend.

Judith Klokkenburg, fractievoorzitter van de ChristenUnie/SGP: ''Met afschuw zien wij dat Jodenhaat terugkeert op plekken waar iedereen vrij en veilig moet kunnen samenkomen. In aanloop naar de Nationale Herdenking op 4 mei roepen we daarom op om bijzondere aandacht te besteden aan een waardige herdenking. Ordeverstoringen zijn bij de Nationale Herdenking niet gepast en zeker niet zichtbaar of hoorbaar bij herdenkingslocaties.'' 

Tijdens de Nationale Herdenking op 4 mei herdenken wij allen – burgers en militairen – die in het Koninkrijk der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in de koloniale oorlog in Indonesië en van oorlogssituaties en vredesoperaties daarna.  

Lotte van Basten Batenburg, fractievoorzitter van de VVD: ''Op 4 mei herdenken wij alle slachtoffers. Daar past geen politiek bij. Je mag elke dag iets vinden en protesteren. Het feit dat we in Nederland mogen protesteren is ook een groot goed, maar op 4 mei ben je om acht uur twee minuten stil. Uit respect voor alle slachtoffers, waaronder de Joodse slachtoffers.'' Richard de Mos, fractievoorzitter van Hart voor Den Haag, wil actie: ''We mogen nooit buigen voor Jodenhaat, zeker niet nu antisemitisme wordt aangewakkerd en steeds meer jongeren denken dat de Holocaust een mythe is. Herdenken is belangrijker dan ooit. Protocollen moeten klaarliggen zodat 4 mei een waardige dodenherdenking blijft, ook voor de Joodse gemeenschap.'' Fractievoorzitter van de PVV Sebastian Kruis vult aan: ''Als stad van vrede en recht moeten we ons keihard en blijvend committeren als een stad waar de Joodse gemeenschap zich vrij en veilig mag weten. Juist nu.''