Nieuws

Nieuws met label 'Integratie'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

Meer nadruk op waardenoverdracht bij inburgering - Initiatiefvoorstel ChristenUnie/SGP aangenomen

waardig welkomvrijdag 17 februari 2017 Het voorstel ‘Waardig welkom’ van de ChristenUnie/SGP om de overdracht van Nederlandse waarden nadrukkelijker terug te laten komen in de inburgering is donderdag door de gemeenteraad in Den Haag met een ruime meerderheid aangenomen. Pieter Grinwis is blij met dit resultaat. “Mijn fractie heeft zich het afgelopen jaar hard gemaakt om waardenoverdracht een volwaardig onderdeel te maken van de Haagse integratieaanpak. Het is mooi dat dit nu is gelukt. Want een dak boven je hoofd, onze taal spreken en werken, zijn - hoe belangrijk ook - niet voldoende. Het is essentieel dat nieuwe Hagenaars niet alleen fysiek naar ons land en onze stad verhuizen, maar ook mentaal. Het kennen en erkennen van onze Nederlandse kernwaarden zijn daarvoor noodzakelijk. En daarom dit voorstel.” lees verder
Labels
Integratie

Veilige jaarwisseling voor iedereen

vuurwerkdonderdag 15 december 2016 De ChristenUnie/SGP heeft tijdens de laatste raad van 2016 gepleit om de werving van vrijwilligers, die de politie bijstaan tijdens de jaarwisseling, voortaan direct via de gemeente te laten verlopen. Nu gebeurt dit via allerlei organisaties, waaronder bijvoorbeeld de salafistische As-Soennah moskee. Pieter Grinwis: "Wij gunnen iedereen een veilige jaarwisseling. Iedereen is wat ons betreft welkom om als vrijwilliger hier een steentje aan bij te dragen, maar wij vinden dat de aanmelding hiervoor niet meer via organisaties als de As-Soennah moskee moet verlopen. Juist waar het ondersteunen van de politie betreft op het gebied van orde en handhaving, moeten we heel voorzichtig zijn aan welke organisaties we ons verbinden. Deze moskee kan door niet-salafistische moslims als intimiderend worden ervaren. En of je het wil of niet, het imago van zulke organisaties gaat dan toch aan de politie kleven." lees verder
Labels
Integratie

Werf vrijwilligers zonder tussenkomst salafistische organisaties

vuurwerkdonderdag 01 december 2016 Het is inmiddels traditie in Den Haag dat vrijwilligers de politie tijdens de nieuwjaarsnacht in met name de Schilderswijk een handje helpen bij het bewaken van de orde en het bevorderen van de leefbaarheid. Tot op heden verloopt deze werving, ondanks herhaaldelijk protest van onder andere de ChristenUnie/SGP, via verschillende organisaties, waaronder de As-Soennah moskee. Dat moet anders. Raadslid Pieter Grinwis: "De politie is de baas op straat. Laat ze dan ook de regie voeren bij de werving van vrijwilligers. Het is niet goed dat de werving van vrijwilligers wordt uitbesteed aan bijvoorbeeld de As-Soennah moskee. Een moskee die door niet-salafistische moslims als intimiderend kan worden ervaren. Dat kan toch niet de bedoeling zijn? De rechtsstaat en de onafhankelijkheid van de overheid mogen immers nooit in het gedrang komen." lees verder
Labels
Integratie

CU/SGP stelt vragen over samenwerking politie met salafistische organisaties

vuurwerkmaandag 07 maart 2016 Minister Asscher sprak zich recent naar aanleiding van zijn Kamerbrief over de aanpak van salafisme uit tegen de samenwerking van de politie met salafistische organisaties, zoals die in Den Haag tijdens de jaarwisseling vorm kreeg. Toen hielpen 160 vrijwilligers van de salafistische As-Soennah-moskee de politie bij het handhaven van de orde in de Schilderswijk. Raadslid Pieter Grinwis: “Het college van burgemeester en wethouders gaat geheel voorbij aan het feit dat samenwerking van de politie met salafistische organisaties legitimatie en gezag verschaffen aan deze organisaties. En dit gezag strekt verder dan die ene nacht van 31 december op 1 januari. Mijn fractie heeft signalen van bewoners uit de Schilderswijk ontvangen dat met name niet-salafistische moslims het als onprettig of zelfs als intimiderend ervaren als salafistische vrijwilligers in de Haagse straten patrouilleren om de orde te helpen handhaven. Het college gaat daar in zijn afwegingen tot op heden volledig aan voorbij." De Haagse ChristenUnie/SGP heeft daarom een set kritische schriftelijke vragen aan het college gesteld. lees verder
Labels
Integratie

"Niet alleen onze taal leren, ook onze waarden"

refugeentrepreneurvrijdag 19 februari 2016 ChristenUnie/SGP ziet rol voor ProDemos in bijbrengen kernwaarden aan vluchtelingen

Donderdagavond voerde de Commissie Ruimte van de Haagse gemeenteraad een debat over de huisvesting van vluchtelingen met een status. De ChristenUnie/SGP benadrukte tijdens dat overleg dat niet alleen alles op alles moet worden gezet om statushouders die in Den Haag komen wonen snel onze taal te leren spreken, onderdak voor hen te vinden en ze te stimuleren de handen uit de mouwen te steken, maar ook te zorgen dat ze onze westerse, onze joods-christelijke waarden leren kennen en erkennen. Het Haagse stadsbestuur heeft dit cruciale aspect van integratie tot nu toe links laten liggen. De ChristenUnie/SGP deed daarom de suggestie om aan de taalcursus die iedere statushouder moet volgen een kernwaardenmodule te koppelen, die ProDemos zou kunnen verzorgen. Wethouder Wijsmuller zegde toe met de suggestie van de ChristenUnie/SGP aan de slag te gaan. lees verder
Labels
Integratie
Vluchtelingen

Radicalisering kinderen niet verrassend, wel zorgelijk - Pieter Grinwis: “Pak radicalisering al op basisschool aan.”

voorkant radicaliseringmaandag 01 februari 2016 Omroep West berichtte vanochtend dat kinderen op steeds jongere leeftijd radicale ideeën krijgen. De ChristenUnie/SGP vindt dit niet verrassend, maar wel zorgelijk. Raadslid Pieter Grinwis: “Dat niet alleen jongvolwassenen en jongeren radicaliseren, maar ook kinderen zich radicaal en haatdragend uiten, is logisch. De radicale opvattingen die kinderen thuis, op straat en via sociale en andere (buitenlandse) media horen, sijpelt ook bij jonge kinderen door, doet zijn giftige werk en vindt zijn weg naar buiten. Ouders zijn hierbij de eerstverantwoordelijken, maar ook basisscholen hebben een taak.” De fractie heeft daarom vragen gesteld over de inzet van het Haagse stadsbestuur en basisscholen in de strijd tegen radicalisering onder kinderen en jongeren. lees verder
Labels
Integratie