Nieuws

Nieuws met label 'Vluchtelingen'

Bekijk nieuws zonder te selecteren op label

ChristenUnie/SGP doet voorstel tot overdracht gemeenschappelijke kernwaarden aan statushouders

wordcloudivvluchtelingendinsdag 14 juni 2016 De Haagse ChristenUnie/SGP-fractie heeft een initiatiefvoorstel gepresenteerd onder de titel "waardig welkom" om statushouders kennis te laten maken met Nederlandse waarden en normen. Daarin doet deze fractie concrete voorstellen om onze gemeenschappelijke kernwaarden over te dragen aan nieuwe Hagenaars. Na een pleidooi van de ChristenUnie/SGP voor waardenoverdracht aan gevluchte nieuwkomers in februari, dat werd omarmd door het Haagse stadsbestuur, komt deze fractie nu met voorstellen hoe de kennismaking met de voor ons samenleven fundamentele waarden vorm en inhoud te geven. Raadslid Pieter Grinwis: "In het lokale vluchtelingendebat ging tot voor kort alle aandacht uit naar het bieden van onderdak, het leren van de taal en het laten participeren van vluchtelingen. Super belangrijk natuurlijk, maar voor een geslaagde integratie is meer nodig. Het is essentieel dat vluchtelingen niet alleen fysiek naar ons land verhuizen, maar ook mentaal. Daarvoor is het kennen en erkennen van onze Nederlandse kernwaarden noodzakelijk." lees verder
Labels
Vluchtelingen

Bijdrage Algemene Beschouwingen 2016

Pieter Grinwisdonderdag 09 juni 2016 Voorzitter,

Wat bindt u en mij samen, wat verbindt ons? En collega's wat bindt jullie en mij? En wat verbindt de bezoekers op de publieke tribune en de kijkers thuis aan elkaar en aan mij? En laat ik de kring nog eens wat uitbreiden: wat verbindt nieuwe Hagenaars - Haagse statushouders - aan mij, aan ons? lees verder
Labels
Onderwijs
Vluchtelingen

"Niet alleen onze taal leren, ook onze waarden"

refugeentrepreneurvrijdag 19 februari 2016 ChristenUnie/SGP ziet rol voor ProDemos in bijbrengen kernwaarden aan vluchtelingen

Donderdagavond voerde de Commissie Ruimte van de Haagse gemeenteraad een debat over de huisvesting van vluchtelingen met een status. De ChristenUnie/SGP benadrukte tijdens dat overleg dat niet alleen alles op alles moet worden gezet om statushouders die in Den Haag komen wonen snel onze taal te leren spreken, onderdak voor hen te vinden en ze te stimuleren de handen uit de mouwen te steken, maar ook te zorgen dat ze onze westerse, onze joods-christelijke waarden leren kennen en erkennen. Het Haagse stadsbestuur heeft dit cruciale aspect van integratie tot nu toe links laten liggen. De ChristenUnie/SGP deed daarom de suggestie om aan de taalcursus die iedere statushouder moet volgen een kernwaardenmodule te koppelen, die ProDemos zou kunnen verzorgen. Wethouder Wijsmuller zegde toe met de suggestie van de ChristenUnie/SGP aan de slag te gaan. lees verder
Labels
Integratie
Vluchtelingen

"Behandel vluchtelingen niet als slachtoffers, maar als ondernemende mensen"

refugeentrepreneurdinsdag 29 december 2015 Een aantal Hagenaars hebben het initiatief genomen om vluchtelingen, die na hun lange tocht uiteindelijk in Den Haag terecht zijn gekomen, gelijk aan het werk te zetten in plaats van te laten wegkwijnen in opvangcentra. AD Den Haag berichtte over dit initiatief 'Een vlucht vooruit', dat de ChristenUnie/SGP-fractie uit het hart gegrepen is en waarover zij het college van B&W een serie schriftelijke vragen stelde (zie bijlage). lees verder
Labels
Integratie
Vluchtelingen

ChristenUnie/SGP daagt college uit tot innovatief fietsbeleid

fietslesvrijdag 27 november 2015 Tijdens de bijna zeven uur durende raadsvergadering van 26 november werd onder meer het fietsbeleid voor de komende jaren besproken. Hoewel het ‘Meerjarenprogramma Fiets 2015-2018’ er best goed uitziet, viel het de ChristenUnie/SGP-fractie op hoe weinig aandacht het college heeft voor innovatieve maatregelen die het gebruik van de fiets aantrekkelijker en het leven van de fietser aangenamer maken. Raadslid Pieter Grinwis diende daarom een motie (zie bijlage) in, waarin het Haagse stadsbestuur werd opgeroepen nadrukkelijk in te zetten op (kleine) innovatieve maatregelen ten faveure van de fiets en de fietser. Deze motie kreeg brede steun. lees verder
Labels
Verkeer & Vervoer
Vluchtelingen

Bijdrage aan debat huisvesting vluchtelingen

vluchtelingenwoensdag 14 oktober 2015 Voorzitter, dank aan de insprekers en voor hun betrokkenheid. Ik ga hun vragen niet allemaal herhalen en vraag een adequate en zorgvuldige reactie op hun inspraak van het college. Voorzitter, ons ... lees verder
Labels
Integratie
Opvang
Vluchtelingen