Resultaten

In de afgelopen vier jaar heeft de ChristenUnie/SGP zich op veel terreinen en op veel manieren ingezet. Een samenvatting:

 • 67 aangenomen moties en amendementen
 • 87 series schriftelijke vragen
 • 5 discussienota’s
 • 1 inspiratienota
 • 1 aangenomen initiatiefvoorstel

Op deze pagina vindt u een kort overzicht van de geboekte resultaten, aan de hand van de de drie speerpunten uit het verkiezingsprogramma 2014-2018. Aan de rechterkant kunt u doorklikken naar alle resultaten.

 1. Voor een zorgzame samenleving met rechtvaardige verhoudingen
 2. Voor een veilige en leefbare stad met gezonde waarden en normen
 3. Voor een stad waarin de gemeente luistert naar haar inwoners en niet investeert in grootschalige prestigeprojecten, maar in kleinschalige voorzieningen

Voor een zorgzame samenleving met rechtvaardige verhoudingen

Door de inzet van de ChristenUnie/SGP is onder andere het volgende bereikt:

Voor een veilige en leefbare stad met gezonde waarden en normen

Door de inzet van de ChristenUnie/SGP is onder andere het volgende bereikt:

Voor een stad waarin de gemeente luistert naar haar inwoners en niet investeert in grootschalige prestigeprojecten, maar in kleinschalige voorzieningen

Door de inzet van de ChristenUnie/SGP is onder andere het volgende bereikt:

 • de mening van omwonenden en naburige ondernemers doet ertoe bij nieuwe parkeerplaatsterrassen
 • om overlast voor omwonenden te verkleinen wordt er onderzocht of geluidsnormen voor lage frequenties kunnen worden vastgelegd
 • er is niet alleen oog en geld voor grote, maar ook voor kleinere (vrijwilligers)organisaties in de stad, zoals de Mussen en Stichting Present
 • bij veranderingen in en uitvoering van horecabeleid worden bewoners beter betrokken
 • het voortbestaan van de Soepbus is verzekerd
 • City Mondial kan haar werk blijven doen 
 • de toegankelijkheid van evementen voor mensen met een beperking wordt meegewogen bij de vergunningverlening