Zorg

Wmo

Tijdens het debat over zorginkoop voor 2017 heeft de ChristenUnie/SGP gestreden voor goede zorg. Dankzij onze inbreng worden de volgende zaken geregeld:

-          Er komt meer geld voor zwaardere zorg en voor dagactiveringsprojecten voor o.a. dementerenden en psychiatrische patiënten. Deze zorg kwam afgelopen tijd onnodig in de knel.

-          Er blijft ruimte voor grote en kleine zorgaanbieders, ieder met een eigen kleur, specialisatie en identiteit. Zo kan iedereen een organisatie vinden die past bij de eigen identiteit, hulpvraag, sociale situatie en cultuur. Dus niet maar een paar aanbieders per wijk, zoals de PvdA bepleitte.

-          Voor wie de zorg niet divers genoeg is, is er het Persoonsgebonden budget. Maar het aantal Pgb’s neemt zo hard af dat wij ons afvragen of mensen niet worden afgeschrikt door de aangescherpte regels. We hebben de wethouder om opheldering gevraagd, en daar gaat hij binnenkort mee komen.

-          Succesvol zorgen staat of valt met goede samenwerking tussen ‘formele’ zorg en vrijwilligers, mantelzorgers en het sociale netwerk, zoals de kerk. Dit staat nog in de kinderschoenen en de gemeente gaat zorgaanbieders stimuleren hier meer mee te doen.